Hoppa till huvudinnehåll

Wärtsilä permitterar – oklart hur Vasa påverkas

Wärtsiläs logo på röd tegelvägg.
Wärtsiläs logo på röd tegelvägg. Bild: Yle/Jukka Tyni Wärtsilä Vasa,Wärtsilä,Wärtsilä finland

Wärtsilä meddelar att man kommer att ta till permitteringar och arbetstidsförkortningar på grund av coronaviruset. Ännu kan man inte säga om eller hur verksamheten i Vasa drabbas.

Orderingången och faktureringen har i stort sett utvecklats enligt förväntningarna under januari och februari.

Men de restriktioner som pandemin för med sig påverkar givetvis också Wärtsilä, till exempel genom sämre tillträde till kundernas anläggningar. Det har också blivit störningar i leveranskedjor och i logistiken.

Effekten av coronaviruset förväntas minska efterfrågan på Wärtsiläs lösningar och service.

Således tar företaget till permitteringar, arbetstidsförkortningar och rekryteringsbegränsningar.

Dessutom minskar man användningen av extern personal och konsulter, minskar på de rörliga utgifterna och senarelägger vissa utvecklingsprojekt.

Totalt förväntar man sig en inbesparing på cirka 100 miljoner euro. Ytterligare åtgärder vidtas vid behov.

På frågan om hur verksamheten i Vasa påverkas nöjer sig kommunikationsdirektör Atte Palomäki med att konstatera att åtgärderna gäller hela organisationen globalt.

- Nu börjar processen och vi ser resultatet inom några dagar eller veckor i de olika länderna, säger Palomäki.