Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad förbjuder skolutrymmena på Smedsgatan 2 – Nya undersökningar påvisade att inomhusluften är skadlig

Skolbyggnaden på Smedsgatan 2. Den har en vit fasad med röda tegeldekorationer på fönstren.
Tidigare har man hittat ungefär en meterlång sträcka av svartmögel bakom ett handfat i byggnaden. Skolbyggnaden på Smedsgatan 2. Den har en vit fasad med röda tegeldekorationer på fönstren. Bild: Yle / Minna Rosvall skolbyggnad,Skolan på Smedsgatan i Åbo

Åbo stads enhet för miljöhälsa ska stänga ner Smedsgatan 2 och förbjuda utrymmena för användning. Enligt nya undersökningar är utrymmena inte lämpliga för undervisning på grund av inomhusluften.

Smedsgatan 2 har fungerat som Puolala lågstadieskolas temporära skolutrymme för elever i årskurs 3-6 sedan sommaren 2018.

Enligt planerna kommer lärarna och eleverna flyttas till Topeliusskolan på Packaregatans enhet istället.

Puolala skolas huvudbyggnad renoveras och därmed kan inte eleverna flytta tillbaka till Köpmansgatans skolbyggnad innan hösten.

De nya provresultaten var avgörande

Nämnden för fastighets- och byggnadsärenden behandlade situationen gällande inomhusluften på Smedsgatan 2 i december 2019. Då konstaterades det att de mineralfibrer som är skadliga för hälsan skulle tas bort. I utrymmen genomfördes en städning för att få bort alla mineralfibrer.

Därefter krävdes det att man skulle följa upp situationen genom att ta prover på hurudan effekt dessa åtgärder verkligen hade och situationen skulle bedömas på nytt.

Undervisningen fortsatte i fastigheten trots allt.

Rapporten över de nya undersökningarna nådde enheten för miljöhälsa i början av veckan. I rapporten konstaterades det att gränsen för att vidta åtgärder har överskridits fyra gånger.

Sammanlagt hade man gjort fem provtagningar.

Läs också