Hoppa till huvudinnehåll

80 procent av dagisbarnen i Österbotten stannar hemma – personalen omvandlas till vårdare och målare

Ett barn i knallrosa vinterkläder och gummistövlar står i en vattenpöl
Fyra av fjorton kommuner har valt att stänga något daghem på grund av för få barn på plats. Arkivbild. Ett barn i knallrosa vinterkläder och gummistövlar står i en vattenpöl Bild: Luca Lorenzelli regn,vatten,Molnmängd,grått,väderlek,vinter,höst,gummistövlar,vattenpölar,regnkläder,barn,barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),daghem,Dagisbarn,småbarn,mulet

De österbottniska kommunerna samt Karleby har bara mellan 20 och 25 procent av de inskrivna barnen på plats på daghemmen just nu. Ändå har bara fyra kommuner valt att stänga något daghem.

Med anledning av det undantagstillstånd som råder har regeringen tillåtit daghemmen att hålla öppet men ändå gått ut med rekommendationen till hemmen att hålla sina barn hemma. Av österbottningarna är det många som hörsammat det, omkring 80 procent av dagisbarnen är hemma.

- Personalen är förstående och det är många som har hem sina barn och följer restriktionerna. Det är bara att gilla läget, säger Stina-Britt Gullqvist, chef för småbarnspedagogik i Malax.

Längst ner i artikeln hittar du en tabell över antalet barn närvarande jämfört med normalt.

Larsmo och Kaskö kör på mindre grupper

Det är ändå långt ifrån alla som av en eller annan orsak kan ha sina barn hemma. Därför har regeringen rekommenderat att daghemmen ska hållas öppna trots liten beläggning och att man gärna ska ha mindre grupper.

Larsmo är en kommun som hörsammat regeringens rekommendation.

- Vi planerar inte att stänga något daghem och jag ser inte att något daghem skulle tömmas på barn, säger Malin Stenman, chef för småbarnspedagogik i Larsmo.

Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig.
I Kaskö funderar man på isolering inom daghemmet så att barngrupperna inte skulle ha kontakt med varandra. Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig. Bild: Amanda Vikman/Yle Dagisbarn,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),vänner

I Kaskö är det inte heller aktuellt med någon stängning av stadens daghem.

- Det jag går och funderar på just nu är hur vi ska kunna isolera inom daghemmet så att grupperna inte har kontakt med varandra, säger bildningsdirektör Sirka Suurla i Kaskö.

Suurla berättar att de har två grupper med 9-10 barn i vardera gruppen på stadens daghem.

- Vi försöker dela upp dem så att vi skulle ha fyra till fem barn per grupp, säger Suurla.

Det är inte bara Larsmo och Kaskö som funderar på mindre grupper. Så gott som alla kommuner från Karleby i norr till Kristinestad i söder försöker hålla barngrupperna små med max tio barn per grupp.

Kronoby öppnar stängt daghem

Det är inte alla som kan hålla daghem öppna, är det för få barn har man valt att stänga. I Vasa har fyra enheter stängts.

- En av dem hade bara tre barn på plats när det stängdes. Vi undviker att stänga fler för vi vill inte flytta barnen från små enheter till stora daghem, säger Anne Savola-Vaaraniemi som är direktör för småbarnspedagogik i Vasa.

I Kronoby har man precis som i Vasa stängt fyra daghem. Dock ska man öppna ett stängt daghem i Kronoby nästa vecka på grund av att det finns behov av dagvårdsplatser.

- Vi tar en en vecka i taget och ser det faktiska behovet, säger Erica Nygård som är tf dagvårdschef i Kronoby.

Hur är det att jobba så här en vecka i taget?

- Det kräver en stor dos flexibilitet. Men det går ganska bra, säger Nygård.

Jakobstad har inte stängt något daghem på grund av för få barn, men på ett daghem har man tidigarelagt renoveringen och på så sätt kunnat stänga det daghemmet.

16 procent på plats i Vörå

I Vörå är en stor majoritet av de inskrivna barnen frånvarande. På tisdag hade man bara 56 barn på plats av 350 inskrivna, det motsvarar en beläggning på 16 procent.

- Vi har ett beslut på att om det är fem barn eller färre under en veckas tid i planeringen, stänger vi den enheten. I dagsläget har vi stängt två sådana enheter, säger Anna Käcko-Englund, chef för småbarnspedagogik i Vörå.

Käcko-Englund tillägger att steg ett är att slå ihop grupper, först efter det kommer att stänga enheter.

Anna Käcko-Englund är ansvarig handledare vid Oravais flyktingbyrå
Anna Käcko-Englund berättar att de i Vörå tvingats stänga två daghem på grund av för få barn på plats. Anna Käcko-Englund är ansvarig handledare vid Oravais flyktingbyrå Bild: YLE/Niklas Aldén anna käcko-englund

Dagispersonal blir vårdare och målare

Med liten beläggning kommer också sysslolös personal. Många av de som arbetar inom småbarnspedagogiken har en närvårdarutbildning i bagaget och därför har många kommuner erbjudit just dem ett arbete inom vården.

I Jakobstad är det dock inte bara vården som man omplacerat personal till. Också husbyggnadssektorn har fått ett tillskott i och med att ett daghems renovering tidigarelades då man hade så få barn på daghemmet i fråga.

- Barnen blev flyttade till ett annat daghem och två ur personalen kom med. Resterande personal lämnade kvar för att måla. De målar och fixar så att de har ett fräscht hus att komma tillbaka till, säger Matilda Engström, chef för småbarnspedagogik i Jakobstad.

Matilda Engström.
Matilda Engström berättar att en del personal på ett daghem i Jakobstad blivit målare. Matilda Engström. Bild: Yle/Mikaela Löv dagvård,småbarnsfostran,matilda engström

Också i Karleby funderar man på att tidigarelägga renoveringar på avdelningar som har få barn på plats.

I Korsholm har man hittills behövt all personal för att kunna hålla daghemmen öppna, i och med att många passat på att ta ut sin vintersemester och andra ledigheter.

- Vi håller på och bygger en personalpool för social- och hälsovården. Våra närvårdare har fått anmäla sitt intresse för jobb inom vården ifall det skulle behövas, säger Anna Törnroos-Mård, chef för småbarnspedagogik och förskola i Korsholm.

Dagvårdschef Anna Törnroos
Än så länge behöver man personalen inom dagvården i Korsholm, berättar Anna Törnroos-Mård. Dagvårdschef Anna Törnroos Bild: Yle/Malin Hulkki anna törnroos

Inga permitteringar - än

Ännu är det ingen av de fjorton kommunerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder som har permitterat sin personal. Men det funderas på i alla kommuner. Så gått som alla har inlett eller ska inleda samarbetsförhandlingar.

I Närpes försöker man undvika permitteringar genom att omplacera personal. Den här veckan har nio anställda omplacerats till olika äldreboenden och till hemvården.

- Nu följer vi med situationen och är det så att vi konstaterar att vi ännu har för mycket personal i relation till antalet barn kan det bli frågan om fler som omplaceras, säger Ann-Christin Häggblom, chef för småbarnspedagogik i Närpes.

I Kaskö, Korsholm, Nykarleby och Kronoby behöver man än så länge all personal. I och med att det är förkylningstider är många sjukskrivna och det är också många som passat på att ta ut semester och andra ledigheter.

- Hittills har arbete funnits i enheterna och personal har vid behov arbetat i andra enheter än den egna. Längre fram blir det att i första hand omorganisera och hitta ersättande arbetsuppgifter i stadens organisation, säger Helena Nukala-Kronlund, chef för småbarnspedagogik i Nykarleby.

Leksaker tvättas och material uppdateras

I Korsnäs har man satsat på att göra sådant som inte går att göra när daghemmen är fulla av barn.

- Personalen har tagit semesterdagar och någon har tagit tjänstledigt i och med att de har egna skolbarn hemma. Vi har gjort sådant som inte hunnits med under året. Det kan bli aktuellt att någon flyttar till andra arbetsuppgifter inom vården, säger Birgitta Blomqvist, ledare för småbarnspedagogik i Korsnäs.

Birgitta Blomqvist, barnomsorgsledare i Korsnäs.
I Korsnäs planerar man inga stängningar, säger Birgitta Blomqvist. Birgitta Blomqvist, barnomsorgsledare i Korsnäs. Bild: Yle/Anna Ruda birgitta blomqvist

Också i Pedersöre har daghemsföreståndarna varit kreativa och delat ut arbetsuppgifter som inte hinns med annars.

- Det finns arbeten som man inte kunnat göra annars som nu görs, till exempel verksamhetsplaner för hösten, utveckling av pedagogiskt material, städning, tvätt av leksaker och underhållsarbeten, säger Catarina Herrmans chef för småbarnspedagogik i Pedersöre.

Läs meddelanden, det lönar sig

Något som är gemensamt för alla 14 kommuner vi kontaktat är att alla är nöjda över sin personal.

- Det är spännande tider. Personalen har tagit det med ro. De ställer upp i vått och torrt och visar att det finns flexibilitet också inom småbarnspedagogiken, säger Annika Heikkilä, chef för småbarnspedagogik i Kristinestad.

En kvinna med axellångt ljust hår står på en skolgård. Marken är täckt med snö.
Annika Heikkilä är tacksam över personalen i Kristinestad. En kvinna med axellångt ljust hår står på en skolgård. Marken är täckt med snö. Bild: Yle/Juho Teir Kristinestad,daghem,småbarnsfostran,chefer,annika heikkilä

Likt regeringens rekommendation om avgiftsfrihet för de familjer som håller sina barn hemma går nu de flesta kommuner in för det.

Chefen för småbarnspedagogiken i Jakobstad har dock en hälsning till hemmen angående avgiftsfriheten:

- Jag skulle önska att alla föräldrar loggar in och läser den information vi skickar ut även om barnen är hemma. Vi skickar till exempel ut information om möjligheten att ha avgiftsfritt medan barnen är hemma, men föräldrarna måste svara på det, säger Matilda Engström i Jakobstad.

Antal barn på plats jämfört med normalt
KommunAntal barn närvarandeAntal barn inskrivna
Karleby400-5002 400
Kronobyomkring 70310-315
Larsmo50-60omkring 250
Jakobstadomkring 150omkring 750
Pedersöre115-130460
Nykarleby102305
Vörå56 350
Korsholm290 1 295
Vasaomkring 700nästan 3 500
Malax67265
Korsnäsomkring 3096
Närpes120434
Kaskö18-2057
Kristinestad70-80319
En del kommuner har angett antalet barn i medeltal, andra har angett enligt antalet barn per den 31.3.

Läs också