Hoppa till huvudinnehåll

Barnombudsman Pekkarinen: "Risken för att situationen i vissa familjer blir värre är ganska stor"

Elina Pekkarinen, en blond kvinna med armarna i kors.
Den här situationen är jättekritisk och främmande för oss alla, säger barnombudsman Elina Pekkarinen. Elina Pekkarinen, en blond kvinna med armarna i kors. Bild: Lehtikuva Elina Pekkarinen

Coronakrisen ställer höga krav på många familjer när skolan ska skötas hemifrån. Samtidigt tampas en del föräldrar med oro för arbetslöshet och permitteringar. Hur kan barns trygghet säkras i denna samhällskris?

I takt med att skolorna har stängt, rycks många barn bort från sin trygga inlärningsmiljö. Barnombudsman Elina Pekkarinen uttrycker stor oro över hur det ska gå med de mest utsatta barnen i samhället.

- Naturligtvis är jag jätteorolig för de barn som redan är i en sårbar situation. Risken för att situationen i vissa familjer blir värre är ganska stor, säger Pekkarinen.

Särskilt utsatta är de barn i familjer med alkohol- och narkotikamissbruk. Också arbetslöshet och stressen förknippad med den kan påverka situationen negativt, enligt Pekkarinen.

- Deras situation är ännu sämre än tidigare, eftersom de måste stanna hemma med vuxna som kanske inte har full potential att ta hand om dem, säger Pekkarinen.

Låg tröskel att kontakta socialvården

Skolan och lärarna spelar en viktig roll i att trygga barnens välbefinnande i dessa tider, påminner Pekkarinen.

- Jag hoppas att lärarna kontaktar de barn som de inte hör av eller är oroade över.

Samtidigt vill Pekkarinen att det ska vara låg tröskel att ta kontakt med socialvården om man tror att ett barn behöver hjälp.

Ändå ligger inte ansvaret bara på lärarna, menar Pekkarinen.

- Det finns många andra professionella i skolan - skolkuratorer, skolpsykologer och skolgångsbiträden - som kan hjälpa.

Pekkarinen påpekar också vikten av samarbete på flera fronter, mellan kommunala myndigheter.

Kan barns rättsskydd tryggas på distans?

Vid barnombudsmannens byrå strävar man efter att trygga barns rättigheter på distans.

- Vi rapporterar vår tolkning av situationen till statsrådet varje vecka, håller kontakt med tredje sektorn, olika föreningar och kyrkan. Vi hjälper också medborgare som kontaktar oss samt påminner politikerna om barns rättigheter, säger Pekkarinen.

Kan man då räkna med att alla finländska barns rättigheter tryggas?

- Jag är inte säker. Den här situationen är jättekritisk och främmande för oss alla. Vi alla gör vårt bästa, och jag vet inte om det räcker men jag hoppas, säger Pekkarinen.

Läs mera:

Socialarbetare: Utnyttja assistenterna mera för att hjälpa de mest utsatta barnen med skolarbetet

Kunde skolassisterna hjälpa till mera med skolarbetet nu när skolorna är stängda? Det föreslår de socialarbetare som Svenska Yle har talat med. I Kyrkslätt betalar kommunen fyra euro i matpeng till klientfamiljerna enligt prövning. Trycket i hemmen kan stiga, när alla i familjen är hemma och oron för den egna ekonomin ökar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes