Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå har dragit in intervallvården - så påverkas närståendevårdare i Västnyland av coronaepidemin

Två personer håller varandra i hand.
Arkivbild. Två personer håller varandra i hand. Bild: Antti Kolppo / Yle äldreomsorg,äldre

Kommunerna i Västnyland har minskat på avlastningen för närståendevårdare på grund av coronaepidemin. I Ingå, Raseborg och Hangö har dagverksamheten stängt. I Sjundeå har också intervallvården dragits in.

Närståendevårdare har rätt till tre lediga dagar i månaden. För att minska risken att virussjukdomen Covid-19 sprids har många kommuner varit tvungna att avbryta eller minska på sin stödverksamhet för närståendevårdare.

På Närståendevårdarnas förbund är man orolig för hur närståendevårdare ska orka.

En rundringning till de västnyländska kommunerna visar att alla dragit in på åtminstone en del av servicen för närståendevårdare som har hand om anhöriga som fyllt 5 år.

I Ingå, Hangö och Raseborg har kommunerna lagt ner dagverksamheten, men kan fortfarande ge intervallvård.

kaffe hälls upp i en kopp
Inget mellanmål på dagverksamheten. Nu får kaffet drickas hemma. kaffe hälls upp i en kopp Bild: Yle/Helena von Alfthan kaffe,kaffekoppar,mellanmål

I Sjundeå har också intervallvården fått ryka. Orsaken är att de äldre som får intervallvård samsas i samma lokaler med andra klienter.

- Vi har intervallvården i samband med bäddavdelningen. Eftersom det kommer till patienter till bäddavdelningen hela tiden från sjukhus så tycket vi det inte är bra med tanke på smittorisken, säger Sjundeå grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand.

Dagverksamheten har också dragits in. Sjundeå gör inte heller uppföljningsbesök hos närståendevårdens klienter på grund av epidemin.

De lediga dagar närståendevårdarna har rätt att ta ut enligt lagen skjuts nu upp i Sjundeå.

- Kommunen bestämmer när de här lagstadgade lediga dagarna ges, så vi kommer att flytta på dem tills den här situationen har lugnat ner sig. De får mer lediga dagar när det är möjligt, säger Cathrinne Wetterstrand på Sjundeå kommun.

Närståendevårdarna får brev hem av Sjundeå kommun med information om läget och telefonnummer de kan ringa till.

I Raseborg har dagverksamheten avbrutits men intervallvården finns kvar

Kirsi Ala-Jaakkola som är chef för äldreservice i Raseborg berättar att dagverksamheten är stängd. Dessutom är kurser för närståendevårdarna nu på paus.

- Dagverksamheten har varit en viktig serviecform för många av familjerna och nu är den stängd på obestämd tid, säger Ala- Jaakkola

En äldre man har ryggen vänd mot kameran, går med rollator i korridor
Dagarna borta hemifrån ger närståendevårdaren en andningspaus. Äldreboendet på bilden har inte med artikeln att göra. En äldre man har ryggen vänd mot kameran, går med rollator i korridor Bild: Eleni Paspatis / Yle hjälpmedel,rörelse,äldreomsorg,äldreboende,äldrearbete,Mobilitetshjälpmedel,äldrecentraler,långtidsvård,Rollator,rollatorer

Raseborg har en skild intervallenhet, alltså ett äldreboende där de som får närståendevård kan bo en vecka för att ge närståendevårdaren avlastning.

- Intervallenheten fortsätter tillsvidare som förr. Vi följer förstås med läget och diskuterar med vår ledande läkare. Vår bedömning har hittils varit att vi försöker hålla den öppen och är noggranna med att de personer som kommer in inte har några som helst symptom, säger Ala-Jaakkola.

I ena vågskålen finns risken för att coronaviruset ska sprida sig. I den andra vågskålen finns risken att närståendevårdaren blir trött och sjuk.

- Jag har en stor oro för alla de här mänskorna som är hemma och inte har kontakt med den utomstående världen, och inte får det här stödet i sin vardag. Närståendevårdarskapet är en tuff uppgift, det är väldigt krävande. Och nu då att stå där ensam är det ännu tyngre, säger Ala-Jaakkola.

Kirsi Ala-Jaakkola uppmanar närståendevårdarna att hålla kontakt med staden. Och för alla att hålla kontakt med sina nära och kära per telefon.

- Rehabiliteringssidan försöker mera vara i kontakt med de familjerna och också kanske besöka dem, och på det sättet stöda dem i vardagen. Vi har också butiksservice för alla 70 år fyllda, säger Kirsi Ala-Jaakkola och tillägger att staden inom kort börjar kontakta hemmaboende äldre per telefon för att kolla upp läget.

I Raseborg har staden gått inför att ringa upp hemmaboende äldre för att kolla upp läget och erbjuda hjälp vid behov.

Ingå har också stängt dagverksamheten

Ingå har på samma sätt som Raseborg valt att stänga dagverksamheten men fortsätta ge
intervallvård. Den 16 mars slutade dagverksamheten.

- Intervallvården fortsätter som vanligt. Närståendevårdaren får avlastning på det sättet. Vi försöker upprätthålla den verksamhet som stöder deras välmående att de orkar med mängden arbete de har, säger t.f. grundtrygghetschef Pilvi Österman.

Närståendevårdare i Ingå får ett telefonsamtal från kommunen varje vecka. På det sättet följer kommunen upp läget och försöker erbjuda hjälp om det visar sig att någon behöver avlastning eller någon annan form av stöd.

En hand lyfter telefonluren och ett nummer trycks.
I Ingå blir närståendevårdare uppringda. Arkivbild. En hand lyfter telefonluren och ett nummer trycks. Bild: Yle/Katarina Lind ringa

I Ingå är det hemvården som kan få extra uppgifter i och med att dagverksamheten stängt. Camilla Biström som är vårdenhetschef berättar på måndag att hemvården ännu inte sett av en större arbetsmängd.

- Det kan hända i längden att det kommer att leda till det, men i första hand har vi varit i kontakt med alla som i vanliga fall har dagverksamhet. De har blivit uppringda. Vi kollar hur de mår och hur de har det, säger Camilla Biström.

Många närståendevårdare som tar hand om äldre i Hangö

I Hangö har också dagverksamheten lagts ner för närståendevårdens klienter. Staden kan fortfarande erbjuda intervallvård, men äldreomsorgschef Leena Hytti berättar att många nu valt att hållas hemma istället.

- En del närståendevårdare som vanligtvis har hämtat sina anhöriga hit till servicehuset Astrea har meddelat att dom vill sköta om sina anhöriga hemma, säger Leena Hytti på Hangö stad.

År 2019 fanns det i Hangö 89 klienter som fyllt 65 år och sköttes av en närståendevårdare. Av dem var 67 personer 75 år fyllda.

På servicehuset Astrea finns 30 platser på två serviceboendeenheter. Fyra platser på den ena enheten är vikta för intervallvård.

I Hangö jobbar man nu på att kontakta alla äldre Hangöbor, de som fyllt 80 år blir uppringda och de som fyllt 70 år ska få ett brev hem. Eftersom resurser går till det har man inte kontaktat alla närståendevårdare.

- Ansvariga skötaren från boendeenheten har kontaktat närståendevårdarna och frågat hur det går där hemma. En del av närståendevårdarna har själv tagit kontakt och föreslagit att de annulerar kortvården, säger äldreomsorgschef Leena Hytti.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland