Hoppa till huvudinnehåll

Unga män får lättare fast anställning än unga kvinnor – forskare: "Kvinnor i fertil ålder ses som ett hot"

Tre sjukvårdare tittar på en patientsäng.
Sjukvårdare simulerar en förlossning. Arkivbild från 2018. Tre sjukvårdare tittar på en patientsäng. Bild: Laura Railamaa / Yle sjukvårdare

Unga män och unga kvinnor har inte samma möjligheter att få fast anställning och de är inte jämställda på arbetsmarknaden, skriver Yle Uutiset.

Det handlar inte om en ny fråga, men nyheten handlar om att ingenting har förändrats. Situationen är den samma som för 20 år sedan.

Anna Pärnänen som är specialforskare vid Statistikcentralen har granskat 25–34-åringars anställningsformer. Av männen i den här åldersgruppen har 72 procent en fast anställning, medan endast 55 procent av kvinnorna har det.

– Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är betydligt mer instabil än männens ställning, säger Pärnänen.

13 procent av de 20–34-åriga männen har visstidsanställningar, medan 20 procent av kvinnorna har det. Det visar en färsk undersökning om arbetsförhållandena som Statistikcentralen gjort.

Bland 25–34-åringarna har cirka 14 procent av männen visstidsanställning, medan samma gäller 24 procent av kvinnorna i samma åldersgrupp. Sju procent av männen i samma ålder jobbar deltid, medan 19 procent av kvinnorna jobbar deltid.

I synnerhet andelen kvinnor som jobbar deltid har ökat under de senaste 20 åren.

Vad beror skillnaderna på?

Att kvinnor oftare har visstidsanställningar beror enligt Anna Pärnänen på att de ofta vikarierar för en annan kvinna som är på familjeledighet.

Att fler kvinnor har deltidsjobb beror på flera faktorer. Bland männen var orsaken till deltidsjobb i studien ofta att de också studerade samtidigt. Orsaken till att kvinnor ofta jobbar deltid handlar enligt studien om att de inte har ett heltidsjobb.

En annan viktig orsak för att många kvinnor i åldersgruppen 20–34 år jobbar deltid är enligt studien att de tar hand om barn. Nästan ingen av männen i samma åldersgrupp arbetade deltid för att de skulle hinna ta hand om barn.

"Kvinnor tar hand om barnen och innebär en risk för arbetsgivaren"

En traditionell familjemodell där kvinnan tar hand om familjen och barnen är fortfarande en stor orsak till varför kvinnornas och männens karriärer avancerar i olika takt.

– Vi är fortfarande i en situation där arbetsgivaren lätt ser unga fertila kvinnor som ett hot eller ett problem, säger forskaren Mira Karjalainen vid Helsingfors universitet.

Hon är med i forskningsprojektet WeAll som går ut på att forska inom jämställdhet på arbetsmarknaden.

– En oro över att kvinnan kommer att ta ut mammaledighet kastar en skugga över unga kvinnor som söker jobb. Det här påverkar unga kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden, säger Karjalainen.

Det inverkar på vem som rekryteras och får en fast anställning. De manliga kandidaterna går före kvinnorna.

– Alla unga kvinnor skaffar inte barn, men det har ingen inverkan [på arbetsmarknaden], utan alla lider av samma sak, säger Karjalainen.

Kvinnorna stannar hemma och männen satsar på sin karriär

Hon hänvisar till ordet mammaledighet.

– Föräldraledigheten kallas fortfarande för mammaledighet. Endast en liten del av papporna tar ut sin del – om man talar om heterofamiljer, säger Karjalainen.

Att det i praktiken alltid är mammorna som stannar hemma med barnen innebär att männen får förkörsrätt på arbetsmarknaden. De är på jobb då kvinnorna är hemma och de kan satsa på sin karriär.

Småbarnspappor är den grupp som gör allra mest övertidsjobb i Finland, säger Karjalainen. På samma gång är det oftast kvinnorna som sköter om hemmet och barnen. Det här gör att män är mer på jobb och får mer gjort.

– Vi undersökte expertfamiljer där männen och kvinnorna har en liknande examen. Det kom fram att små beslut som fattades inom familjen stödde mannens karriär. Om barnet vars sjukt var det oftare mamman som stannade hemma. Då sådant här samlas ihop påverkar det kvinnornas karriärutveckling. Det här är på samma gång orsak och verkan när det gäller frågan om varför kvinnorna snuttjobbar, säger Karjalainen.

Snuttjobb påverkar kvinnornas pensioner

Kvinnornas pensioner är mindre än männens, ofta på grund av snuttjobb och visstidsanställningar.

– Fattiga pensionerade kvinnor är ett stort orosmoment i Finland, säger Karjalainen.

Också nästan alla anhörigvårdare är kvinnor. Kvinnorna är alltså mer flexibla när det kommer till vård av andra än männen, också senare i livet.

Ungefär lika många män och kvinnor i arbetsför ålder

Män och kvinnor är ungefär lika mycket på jobb. Sysselsättningsgraden för män och kvinnor har varit ungefär på samma nivå redan en längre tid. År 2019 var sysselsättningsgraden för män 73,3 procent och kvinnornas 71,8 procent.

Skillnaderna i sysselsättningsgraden är stort i åldern 25–34. Bland kvinnorna i denna åldersgrupp var sysselsättningsgraden 73,5 procent medan samma siffra var 82,5 för männen i samma åldersgrupp.

Kvinnorna jobbar mindre på grund av att de tar hand om barnen, först tar de ut föräldraledighet och sedan vårdledighet, enligt Statistikcentralens statistik.

År 2017 hade 11,9 procent av 15–29-åringarna ingen utbildning, studieplats eller inget jobb. Enligt studier löper unga kvinnor och unga män lika stor risk att bli utanför arbetsmarknaden, men orsakerna är inte samma för båda könen.

Av de kvinnor som inte finns på arbetsmarknaden uppger hälften av kvinnorna att de inte jobbar för att de tar hand om familjen, medan en dryg tredjedel av männen i samma situation i första hand uppger att de inte jobbar på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Eikö mikään muutu? Nuoret miehet saavat helpommin vakitöitä kuin naiset – Tutkija: “Nuorten naisten päällä roikkuu synnyttäjän varjo"" skriven av Heikki Valkama. Saga Mannila översatte artikeln.

Läs också