Hoppa till huvudinnehåll

Vasa kan få stor fabrik för batterikemikalier – nu utreds miljökonsekvenserna

Långskogens industriområde i Vasa, ännu obebyggt.
Långskogens industriområde i Vasa, ännu obebyggt. Vasa,industriområden,Långskogen

Planerna på en fabrik för batterikemikalier i Vasa går vidare. Nu har en miljökonsekvensbedömning gjorts för fabriksområdet Långskogen i Vasa och Korsholm. Ett frågetecken är vattenförsörjningen för fabriken.

Det är företaget Finnish Battery Chemicals Oy som vill bygga två olika fabriker. Företaget har flera olika alternativ som innefattar totalt fyra orter.

De två fabrikerna som man planerar är en för prekursormaterial och en annan fabrik för katodaktivmaterial. Bägge de här materialen behövs i tillverkningen av litiumjonbatterier.

Det handlar alltså inte i det här skedet om en fabrik för tillverkning av batterier, utan för tillverkning av kemikalier för batterierna.

Enligt Vasas stadsdirektör Tomas Häyry skulle etableringen betyda mycket för framtiden.

- Om här finns en fabrik där man tillverkar kemikalier till batterier är det en stor fördel när vi försöker locka hit en batterifabrik.

Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats.
Så här planerar Vasa att batterifabriken ska byggas. Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats. Bild: Vaasa Parks Vasa,planläggning,batterifabrik

En eller två fabriker

För Vasas del utreder man miljökonsekvenserna av att ha antingen endast katodaktivmaterialfabriken eller båda fabrikerna vid det nya industriområdet Långskogen.

Om katodaktivmaterialfabriken placeras i Vasa kan prekursormaterialfabriken också placeras på storindustriområdet i Karleby.

En liknande process pågår i i Karleby och i sydöstra Finland där Fredrikshamn och Kotka är de två orterna i fråga.

- De vill ha material för att kunna jämföra städerna med varandra, säger Häyry.

Vasa stads utlåtande till miljökonsekvensbedömningen ska behandlas i stadsstyrelsen på måndag.

I utlåtandet konstateras att en fabriksetablering skulle ha många positiva konsekvenser för staden, regionen och den redan etablerade industrin.

Staden är i stort sett nöjd med miljökonsekvensbedömningen som gjorts men fäster uppmärksamhet vid några saker.

Vattenförsörjningen kan bli svår

Till exempel kräver fabriker av det här slaget stora mängder vatten.

Staden gör bedömningen att de här vattenmängderna inte bör tas från Molnträsket eftersom det kunde äventyra vattenförsörjningen i Vasa. I stället borde fabrikens vatten tas direkt från Kyro älv.

Vasa tar redan idag sitt råvatten från Kyro älv men mellanlagrar det i Molnträsket.

Staden får pumpa 50 000 kubikmeter vatten per dygn från älven, och stadens behov ligger på mellan 15 000 och 20 000 kubikmeter per dygn. Fabrikernas vattenbehov ryms väl inom den här gränsen.

Ett annat möjligt problem är avloppsvattnet från fabriken. Om båda fabrikerna förverkligas i Vasa i största möjliga form uppgår kvävebelastningen i spillvattnet till en tredjedel av utsläppen från Påttska reningsverket.

Miljökonsekvensbedömningen görs av NTM-centralen i Sydöstra Finland.

Finnish Battery Chemicals är ett helägt dotterbolag till statliga Finlands Malmförädling Ab. Förhandlingar pågår med privata aktörer.

Läs också