Hoppa till huvudinnehåll

Här blir det klart om du har coronaviruset eller inte - i Åbo kan snart upp till 700 tester analyseras per dygn

Överläkare Antti Hakanen presenterar apparatur för coronatest.
Antti Hakanen, överläkare i klinisk mikrobiologi står framför den nya analysapparaten från USA. Överläkare Antti Hakanen presenterar apparatur för coronatest. Bild: Yle/ Marie Söderman Åbo universitetscentralsjukhus,coronavirus,COVID-19,tyks

En ny analysapparat installeras som bäst i ett av universitetssjukhusets laboratorier i Åbo. Tack vare den kommer sjukhuset snart att kunna analysera många fler coronatester per dygn jämfört med i dag.

- Med traditionella metoder kan vi just nu analysera 400 coronatester per dag. Med den nya apparaten ökar kapaciteten med en tredjedel. Om vi jobbar extra långa pass kan vi analysera upp till 700 tester per dag, säger Antti Hakanen, överläkare i klinisk mikrobiologi.

Bild av en glasdörr med skyltar på som säger att man inte får gå in.
TIllträde förbjudet! I det här rummet finns alla provsvar som tagits på fältet då man misstänkt coronasmitta. Den som går in i rummet måste ta på sig skyddsutrustning. Bild av en glasdörr med skyltar på som säger att man inte får gå in. Bild: Marie Söderman/Yle Åbo universitetscentralsjukhus,biohazard

Beslutet att köpa in ny analysapparatur fattades för bara en månad sedan och enligt sjukhuset var man ute i grevens tid. Just nu råder en global brist på material som behövs för diagnostik och snabbtest av coronavirus, så apparaten kom precis vid rätt tidpunkt och anses vara mycket tillförlitlig.

- Under pandemitider är det också en stor fördel att själv kunna analysera tester och inte behöva skicka dem vidare för analys, eftersom det just nu är svårt att få tillgång till allt material som behövs, säger Hakanen.

Läget tillsvidare lugnt i Egentliga Finland

Enligt läkarna har Egentliga Finland ingen egentlig coronaepidemi för tillfället eftersom man har kunnat spåra så gott som alla landskapets coronasmittor.

- Jämfört med Nylands distrikt är det ännu ganska lugnt här. Men vi ser tecken på att epidemin snart bryter ut också här, säger ÅUCS chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Närbild på Mikko Pietilä.
Chefsöverläkare Mikko Pietilä vid ÅUCS. Närbild på Mikko Pietilä. Bild: Marie Söderman/Yle Åbo universitetscentralsjukhus,chefsöverläkare

Tisdagen den 7 april hade 122 coronavirussmittor konstaterats i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Totalt får 13 personer sjukhusvård.

Med ett befolkningsunderlag på cirka 480 000 personer betyder det att det finns en smittad per 4000 personer i Egentliga Finland.

- Men det är möjligt att vi har 5-10 gånger fler smittade än vi känner till. Därför kan det finnas en smittad per 500-1000 personer i Egentliga Finland.

I dagsläget har omkring 1800 personer testats för coronavirussjukdomen covid-19 i Egentliga Finland, och drygt 5 procent av svaren var positiva.

Apparatur för coronatester i ett laboratorium.
Här analyseras coronatester. Apparatur för coronatester i ett laboratorium. Bild: Yle/ Marie Söderman Åbo universitetscentralsjukhus,coronavirus,COVID-19,tyks

Vem har haft smittan - "inte relevant just nu"

Att börja testa allmänheten i Egentliga Finland för att se vem som redan har haft corona anser läkarna vid ÅUCS tillsvidare vara onödigt. Motiveringen är att det är för tidigt att göra det då antalet smittade är så få. Det finns inte heller tillräckligt tillförlitliga tester. I huvudstadsregionen ska Institutet för hälsa och välfärd, THL, ändå börja testa slumpmässigt utvalda personer.

- Om en person av 500 är smittad måste vi testa 500 personer för att hitta denna person. Om ett test kostar 50 euro betyder det att det skulle kosta 25 000 euro att hitta ett fall, säger Pietilä.

Då epidemin framskrider blir det ändå viktigt att få information om huruvida personer som tillfrisknat från covid-19 har utvecklat immunitet mot sjukdomen. Det här kommer ÅUCS att börja undersöka - inledningsvis kommer man att testa sjukhuspersonal.

Apparatur för coronatester i ett laboratorium.
I de röda kuberna finns färdigt behandlade provsvar. En kurva på dataskärmen visar om svaret är positivt. Apparatur för coronatester i ett laboratorium. Bild: Yle/ Marie Söderman Åbo universitetscentralsjukhus,coronavirus,COVID-19,tyks

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland