Hoppa till huvudinnehåll

Kan du neka till att ha byggarbetare hemma hos dig? Blir det dyrare om renoveringen förlängs? Här får du svar på frågor gällande coronaviruset och byggbranschen

Byggarbetare på bygge
Byggarbetarna följer strikta direktiv om att ha avstånd till personerna de jobbar med och boende. Byggarbetare på bygge Bild: Yle/Jeannette Lintula byggare

Att jobba på distans kan vara krävande redan av många olika orsaker, men tänk om du hade en granne som borrar dagarna i ända i våningen ovanför, eller hela huset täckt i plast på grund av en fasadrenovering? Har du rätt att neka till att byggarbetare kommer hem till dig om du hör till riskgruppen eller är försatt i karantän?

Helsingforsbon Elna Romberg har flytt undan bolagets fasadrenovering och jobbar nu på distans från stugan. Romberg undervisar i sång på Pop & Jazz Konservatoriet i Helsingfors. På grund av den rådande situationen tvingas hon också att jobba på distans.

– Det är jättehögt ljud. Dels hör man knappt vad man tänker, men det är också helt omöjligt att hålla sånglektioner, säger Romberg.

Hon är ändå glad att renoveringen fortsätter istället än att den skulle förlängas. Desto snabbare, desto bättre, menar hon.

– Det är dålig tajmning, men man kunde ju inte veta på förhand att det skulle bli så här. För min egen del går det ingen nöd på mig eftersom jag har en stuga jag kan åka till och det går helt okej att jobba härifrån. Men det är självklart tråkigt för dom som inte kan åka annanstans, utan är tvungna att sitta inne hela tiden, säger Romberg.

bild på elna romberg.
Elna Romberg kan inte jobba hemifrån på grund av renoveringen hemma. Hennes jobb kräver att det inte finns störande bakgrundsljud. bild på elna romberg. Bild: Lari Heikkilä musiker,elna romberg

Under vilka omständigheter har byggarbetarna rätt att gå in i din lägenhet trots smittorisk? Det är en svår fråga, utan entydiga riktlinjer från myndighetshåll.

Lägenheten är skyddad av hemfrid. Enligt lagen har bolaget och dess representanter rätt att komma in i lägenheten då det behövs för att granska dess skick eller för att utföra underhålls- eller renoveringsarbeten.

– Nu måste vi också ta i beaktande att det finns personer som är försatta i karantän, sjuka eller som hör till riskgruppen. Om du anser att man inte kan komma in i din lägenhet under coronaepidemin ska du kontakta husbolagets styrelse eller disponent och det är något som husbolaget måste ta i beaktande då de planerar hur till exempel ett pågående renoveringsarbete kan utföras, säger fastighetsjurist Marina Furuhjelm.

Det skulle vara bra med riktlinjer från myndigheterna eftersom det finns så många olika åsikter om exakt hur man kan och ska gå tillväga i dessa fall― Tapio Haltia, rådgivande jurist vid Fastighetsförbundet

Enligt Furuhjelm har boende ingen skyldighet att berätta för bolaget ifall man hör till riskgruppen eller är sjuk. Det är information som husbolaget sällan har och därför är det bra att ta kontakt med styrelsen eller disponenten om man känner sig obekväm med att ha en pågående renovering hemma hos sig.

– Ganska ofta kan man planera arbeten så att man hoppar över en lägenhet tillfälligt och kommer tillbaka till den sen senare, konstaterar Furuhjelm.

Fastighetsjurist Marina Furuhjelm
Enligt Marina Furuhjelm ska grannarna ta varandra i beaktande under dessa tider. "Tala med din granne och fundera på ifall den renoveringen du håller på med måste göras just nu." Fastighetsjurist Marina Furuhjelm Bild: Marcus Rosenlund/Yle advokater,marina furuhjelm

Myndigheterna har inte ännu kommit med officiella direktiv som gäller byggbranschen och coronaviruset.

– Det skulle vara bra med riktlinjer från myndigheterna eftersom det finns så många olika åsikter om exakt hur man kan och ska gå tillväga i dessa fall, säger Tapio Haltia, rådgivande jurist på Fastighetsförbundet.

– Om någon är i officiell karantän med beslut från en myndighet ska man inte gå in i lägenheten om det inte är absolut nödvändigt. Om det skulle vara det på grund av rörläckage eller liknande, måste man se till att man vidtar tillräckliga skyddsåtgärder, fortsätter han.

Tapio Haltia.
Om entreprenören inte skulle kunna få tag på arbetskraft eller de material som behövs kan han eventuellt hänvisa till avtalet och få tilläggstid och extra kompensering på grund av det rådande läget, säger Tapio Haltia. Tapio Haltia. Bild: Yle/Sofia Strömgård fastigheter,fastighetsförbundet

Enligt Haltia finns det inga direkta förhinder att gå in i lägenheter där den boende hör till en riskgrupp eller är över 70 år.

– Det rekommenderas förstås inte och om möjligt ska man undvika det också. Om det inte går gäller ordentlig skyddsutrustning och säkerhetsavstånd.

Social- och hälsovårdsministeriet håller som bäst på att lägga upp riktlinjer gällande byggarbeten i husbolag under undantagstillståndet. Syftet är att de ska ge vägledning för alla parter i praktiska frågor som gäller när man kan fortsätta med en renovering i en lägenhet och när det borde undvikas så långt som möjligt.

Naturligt att renoveringar förlängs och kostnaderna höjs

Trots det rådande läget har byggarbetarna rätt att utföra sitt jobb. Ett avtal med entreprenören är bindande, trots rådande situation.

Byggarbetarna följer samma regler som resten av samhället. Avstånd till de andra personerna och ordentlig skyddsutrustning är några av kraven.

– Jag tror inte att pågående eller redan påbörjade projekt blivit avblåsta. Om du har funderat på att påbörja en renovering är det bra att ta det rådande läget i beaktande, säger Haltia.

– Man måste ju ändå få ekonomin att rulla trots läget så det är en svår balansgång, fortsätter han.

Om det blir svårare att utföra arbeten i ett husbolag är det naturligt att projekttiden förlängs och att det medför tilläggskostnader.

– Då kan entreprenören vara berättigad att få tilläggstid och eventuell kompensation, beroende på avtalsvillkoren, säger Haltia.

Enligt honom står det i de allmänt använda villkoren att om det blir stopp för arbeten antingen helt eller delvis har entreprenören rätt att få viss kompensering.

– Med andra ord måste husbolaget betala eller delta i de extra kostnaderna som uppstår på grund av omständigheterna, säger Haltia.

Omöjligt att jobba hemifrån under renovering

Husbolaget som Helsingforsbon Elna Romberg bor i kommer också att renovera balkongerna. Ännu har dom inte kommit så långt, vilket betyder att arbetet utförs mer eller mindre utanför lägenheten tills vidare.

– De är inte ännu i det skedet att de behöver komma in i lägenheterna – vilket förstås inte vore så trevligt om man sitter inne och försöker jobba och försöker hålla fysiskt avstånd från andra människor, men man måste bara försöka hitta någon lösning i så fall, säger hon.

Annars tycker hon att det är bra att få renoveringen gjord så fort som möjligt.

– Dessutom är största delen av byggarbetarna ester. De kan inte åka hem nu utan sitter fast här, så det skulle vara tråkigt för dem om de inte ens kunde jobba, fortsätter hon.

På grund av landets rådande undantagstillstånd är det förbjudet att pendla mellan Finland och Estland. På grund av förändringarna kan det också bli svårt att få tillräckligt med arbetskraft, vilket kan påverka också pågående renoveringar.

Läs också