Hoppa till huvudinnehåll

Regnig vinter satte våra hus på prov - större behov av underhåll och förebyggande åtgärder

En sliten blå trähusvägg.
Trähus är speciellt utsatta av regn och fukt. En sliten blå trähusvägg. Bild: Yle/Mira Bäck Nickby,trähus,träbyggnader,Rosenholms hus

Den våta och fuktiga vintern belastade våra hus och byggnader. Fasader som blir utsatta för fukt under längre tider åldras snabbare och kräver underhållsarbete med kortare intervaller.

Underhållet av hus blir allt viktigare, liksom också de förebyggande åtgärderna.

Klimatförändringen får konsekvenser för hela byggbranschen. Det hävdar Mats Lindholm som är utbildningsledare och lärare för byggutbildningarna på yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

- Det gör det helt klart. Det innebär att man måste ändra på tekniska lösningar man använder sig av och också arbeta mer förebyggande.

Mats Lindholm visar bilder som relaterar til byggundervisningen på Novia.
Mats Lindholm hävdar att ett förändrat klimat påverkar utbildningen och byggbranschen i sin helhet. Mats Lindholm visar bilder som relaterar til byggundervisningen på Novia. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Novia,mats lindholm

Lindholm påminner om att byggnadsmaterial inte är eviga och att det klimat vi nu verkar gå mot gör att material behöver bytas ut lite oftare.

- Det är bra att komma ihåg att alla byggnader kräver reparation och underhåll. Därför är det viktigt att det går att reparera på ett enkelt sätt. Om man inte åtgärdar skador blir de ofta mycket dyrare.

Ingen byggnad – frånsett kanske Pantheon i Rom – är avsedd att hålla i tvåtusen år.― Mats Lindholm

Byggnaders livslängd kan ändå avsevärt förlängas om man tar hand om dem.

Dräneringen kring byggnader hör till de viktigaste sakerna att hålla i skick och den bör granskas och underhållas. Vatten ska ledas bort från byggnaden. Takrännor och stuprör ska rengöras och kontrolleras regelbundet.

Väder och vind påverkar utbildningen

Också utbildningen inom byggbranschen påverkas av det förändrade klimatet.

Mattias Simberg studerar till byggmästare och byggnadsingenjör på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Han säger att klimatförändringen och rådande väderförhållanden på ett alldeles konkret sätt beaktas i undervisningen.

- Till exempel har vi bekantat oss med situationer där marken rasat på grund av störtregn, berättar Simberg.

Han och hans studiekompis Anton Nordberg är också på det klara med vilka utmaningar en fuktig vinter kan innebära:

- Under byggnadsskedet är det ju viktigt att skydda byggnadsmaterial mot fukt och redan i planeringsskedet borde man beakta underhållet av huset. Det ska gå att utföra enkelt för det är något som måste göras, säger Simberg.

Studerandena Anton Nordberg och Mattias Simberg
Anton Nordberg och Mattias Simberg studerar till byggmästare och byggnadsingenjör vid Novia i Ekenäs. Studerandena Anton Nordberg och Mattias Simberg Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Mattias Simberg

Anton Nordberg tillägger att husägare borde komma ihåg att ta hand om sina hus och också förebygga eventuella skador.

- Det ju är fasadens jobb att ta stryk från väder och vind men blir den trött ska man ta hand om den.

Killarnas lärare Mats Lindholm nickar bekräftande när han hör sina studerande lägga ut texten.

Kall vinter är torr

Under en traditionell vinter med kyla och snö är luften betydligt torrare än den vi nu upplevt med ihållande regn och fukt. Det innebär att belastningen på byggnaderna blir större. Det är särskilt det fuktiga vädret i kombination med nattemperaturer under nollstrecket som är påfrestande. Denna vinter har våra byggnader dessutom utsatts för slagregn.

- Regn i vågrät riktning sätter extra press på fasader och tak. Speciellt tak med korta täckor är utsatta medan längre täckor skyddar fasaden bättre.

Mats Lindholm har noterat att regn och fukt tenderar att dra sig upp under täckorna där de kan orsaka fuktskador.

- Folk brukar blir förvånade över att regnet kan blåsa upp under taket. Via ytspänning söker det sig uppåt längs takkonstruktionerna, säger Lindholm.

Mats Lindholm
Mats Lindholm uppmanar husägare att ha koll på eventuella fuktskador i sina hus. Mats Lindholm Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Novia,mats lindholm

Han tror att det här på sikt kommer att visa att det lönar sig att satsa på det han kallar "förnuftig arkitektur". Det gäller alltså att inte utmana genom att bygga opraktiska takkonstruktioner som inte tål den påfrestning som ihållande fuktiga perioder innebär.

Så vad ska husägare då tänka på en vinter som denna?

- A och O är att man följer med sin byggnad och upptäcker fuktskador i ett tidigt skede. Ser man fuktskador ska de åtgärdas så fort som möjligt, säger Lindholm.

Trasiga stuprör med istappar.
Kom ihåg att kolla att takrännor och stuprör är i skick. Trasiga stuprör med istappar. Bild: Yle/Rolf Granqvist vår,tak,stupränna,Stuprör,dagvatten

Förutom att rengöra och måla trähusfasader är det viktigt att komma ihåg att hålla stuprör och -rännor rena och se till att leda bort vatten från huset.

- En positiv sak som det varmare vintervädret för med sig är att vi inte behöver ha byggstopp på samma sätt som tidigare. Vi har färre dygn med så pass kalla temperaturer att vi behöver stoppa upp byggen helt och hållet. Dessutom har vi mindre behov att värma upp byggnader under byggtiden på vintern vilket ju är en kostnadsinbesparing.

På lång sikt tror Lindholm att det fuktiga vinterklimatet kommer att styra byggandet allt mer mot det att man bygger hus i torra fabriksmiljöer och levererar i moduler till byggplatsen. Det gäller också radhus och flervåningshus. På det sättet minskar risken för fuktskador under byggskedet avsevärt.