Hoppa till huvudinnehåll

Borgå kan göra trafikförsök också i sommar - cykelväg på Mannerheimgatans bro ska diskuteras igen

Mannerheimgatans bro.
Just nu är det ganska jobbigt att cykla över Mannerheimgatans bro. Antingen måste man in bland bilarna, eller så trängs man med fotgängarna på den smala trottoaren vilket är olovligt. Mannerheimgatans bro. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Borgå,mannerheimgatans bro

Borgå stad kommer antagligen att göra nya trafikförsök i sommar. Beslutsfattarna ska diskutera olika alternativ för att göra Ågatan bättre för cyklister. Också Mannerheimgatans bro tas upp igen.

Att en körfil på Mannerheimgatans bro skulle vikas för cyklister under sommaren har diskuterats också tidigare. Då blev det inte av.

- Samma funderade vi på i fjol. Med tanke på cykelnätet och fotgängarna är det en central brist att ett cykelfält saknas, säger trafikingenjör Antti Rahiala.

Just nu måste cyklister hålla sig bland bilarna, vilket känns otryggt för många. Därför cyklar vissa på den smala trottoaren bland fotgängarna vilket inte heller är bra.

En illustration över nuläget (våren 2020) på Mannerheimgatns bro: Tre körfiler för bilar och trottoar för forgängare på båda sidorna.
Skiss över nuläget på Mannerheimgatans bro. En illustration över nuläget (våren 2020) på Mannerheimgatns bro: Tre körfiler för bilar och trottoar för forgängare på båda sidorna. Bild: Borgå stad illustration,Mannerheimgatans bro skiss över körfiler

Nu lyfts saken upp på bordet igen under stadsutvecklingsnämndens möte tisdagen den 14 april.

I det här skedet tas ännu inga beslut men politikerna får bekanta sig med trafikingenjör Antti Rahialas förslag för att förbättra cykeltrafiken.

- Tanken är att diskutera saken igen. En sak som inte togs upp i fjol är när försöket skulle göras och hur länge det skulle vara, säger Rahiala.

Skiss över Mannerheimgatans bro som det skulle se ut om det skulle finnas två körfiler och en cykelfil på den.
Så här kunde det se ut på Mannerheimgatans bro om man tar i bruk en cykelfil. Skiss över Mannerheimgatans bro som det skulle se ut om det skulle finnas två körfiler och en cykelfil på den. Bild: Borgå stad illustration,Mannerheimgatans bro skiss över körfiler

Tanken är att försöket kunde göras under en sådan tid på sommaren då många är lediga, vilket skulle betyda färre bilister i farten.

Samtidigt kanske antalet människor som rör sig i staden gående eller på cykel också är större just då.

Nya sorts cykellösningar

Staden ska också ta itu med cykeltrafiken på Ågatan på avsnittet mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan.

Promenadstråket intill gatan används flitigt, särskilt på sommaren. Tidigare trängdes cyklister och fotgängare med varandra.

- I fjol flyttade vi cykeltrafiken ut på körbanan. Många som gav feedback tyckte att det var en bra lösning, men en del önskade sig ett skilt utrymme för cyklister att ta sig fram på, säger Rahiala.

Illustration över nuläget på Ågatan med två körfiler där också cyklar tar sig fram.
Så här ser det ut på Ågatan i nuläget. Cyklisterna åker på körbanan och fotgängarna håller sig till trottoaren. Illustration över nuläget på Ågatan med två körfiler där också cyklar tar sig fram. Bild: Borgå stad illustration,ågatan i borgå

Att ha två körfiler och en eller flera skilda cykelfiler är inte möjligt. De ryms helt enkelt inte eftersom man också ska kunna parkera vid sidan av gatan.

Nu har man tagit fram två nya alternativ: en cykelgata och en 2-1 väg med cykelfält.

Att pröva på att göra om en sträcka av Ågatan till en cykelgata skulle bli möjligt i och med den nya vägtrafiklagen som tas i bruk i början av sommaren.

Skiss över Ågatan som cykelgata med två körfiler där cyklar bestämmer takten.
Så här kunde det se ut om Ågatan blev cykelgata. Cyklisterna skulle bestämma takten. Skiss över Ågatan som cykelgata med två körfiler där cyklar bestämmer takten. Bild: Borgå stad illustration,ågatan i borgå
Skiss över Ågatan som cykelgata med två körfiler där cyklar bestämmer takten. Mellan filerna finns en trafikdelare.
Att sätta in en trafikdelare i mitten av cykelgatan skulle också vara en möjlighet. Skiss över Ågatan som cykelgata med två körfiler där cyklar bestämmer takten. Mellan filerna finns en trafikdelare. Bild: Borgå stad illustration,ågatan i borgå

Enligt Rahiala fanns det cykelgator i Finland redan innan lagändringen, och de har fungerat bra.

- På en gårdsgata måste resten av trafikanterna anpassa hastigheten till fotgängarna. På en cykelgata anpassas hastigheten till cyklisterna, förklarar Rahiala.

Modell från Nederländerna

Ett annat alternativ skulle vara en 2-1 väg. Där är tanken att gatan delas upp i två cykelfiler och ett körfält i mitten.

Om två bilar möts på körfältet ska de köra om varandra genom att svänga ut i någondera cykelfil, förutsatt att cykelfilen är tom.

Illustration över Ågatan som 2-1 väg där det finns en körfil i mitten och två cykelfiler på sidorna.
Illustration över 2-1-vägen. När två bilar möter varandra använder de cykelfilerna för att komma förbi. Cyklisterna har förkörsrätt, så bilisterna måste vänta på passligt läge. Illustration över Ågatan som 2-1 väg där det finns en körfil i mitten och två cykelfiler på sidorna. Bild: Borgå stad illustration,ågatan i borgå

Sådana här cykelfält används bland annat i Nederländerna, Sverige, Danmark och även på vissa håll i Finland.

- Man lär sig inget nytt om man inte försöker, konstaterar Rahiala när reportern undrar om det inte blir svårt att lära sig hur en sådan lösning fungerar.

Själv skulle Rahiala i första hand föredra en cykelgata, särskilt om man kunde tänka sig det som en mer permanent lösning.

- Som andra alternativ skulle jag välja antingen den nuvarande modellen där man cyklar på körbanan, eller så 2-1-vägen, säger Rahiala.

Läs också