Hoppa till huvudinnehåll

Företagsrådgivare orolig över kvaliteten då alla vill tillverka coronaskydd – läkare litar på säkerheten

En kvinna står och väntar på någonting på Helsingfors järnvägsstation. Hon har ett vitt munskydd framför munnen och näsan.
Ansiktsskydd kan skydda både dig och personerna i din omgivning från att smittas. En kvinna står och väntar på någonting på Helsingfors järnvägsstation. Hon har ett vitt munskydd framför munnen och näsan. Bild: Lehtikuva mun-nässkydd (sjukvård) ,coronavirus

Flera företag vill tillfälligt börja tillverka skyddsutrustning efter att coronaviruset tagit kål på den egentliga verksamheten. En bra idé enligt en läkare medan en företagsrådgivare oroar sig för vem som tar ansvar om någonting går fel.

Då behovet av skyddsutrustning ökar i och med coronaviruset har flera företag valt att tillfälligt sadla om för att svara på den stigande efterfrågan.

Göran Östberg, företagsrådgivare på Vasek, tycker det är bra att företag vill hjälpa till, men han ställer sig kritisk till huruvida skyddsutrustningen verkligen uppfyller kraven.

– Man måste känna till kraven och certifieringarna för att kunna tillverka säkra skydd. Företagen fick kanske uppfattningen att myndigheterna söker efter alla som kan ställa upp och börja sy andningsskydd, men då tar företagarna ett väldigt stort ansvar och det är där jag ser riskerna, säger Östberg

Det att en skyddsmask inte uppfyller de högsta kraven betyder inte att den är dålig. Olika krav och certifikat använts parallellt också på sjukhus.― Otto Lindberg, geriatriker

I går på onsdag framkom att de skydd som Försörjningsberedskapscentralen beställt från Kina inte lämpar sig för sjukhusbruk då de inte uppfyller europeiska mått. Det även om "alla dokument" uppgavs vara i skick.

Östberg efterlyser väldigt klara direktiv från myndighetshåll om hur småföretagarna ska gå tillväga – var man köper material som uppfyller kraven, hur man ordnar certifieringar och hur man känner igen falska certifikat.

– En liten tillverkare har ännu svårare att göra bedömningen om materialen verkligen uppfyller kraven, förklarar Östberg.

Han påpekar att alla producenter, oberoende om man tillverkar skydd för sjukhusbruk eller “vanliga människor” har samma ansvar.

– Det handlar om ett oerhört ansvar som tillverkare men också för distributörerna. Det finns ingen förlåtelse om det går fel.

Läkare: Lättare skydd kan tillverkas också av oerfarna

Geriatrikern Otto Lindberg är inte lika oroad över att oerfarna företag tillverkar och säljer skyddsutrustning.

Orsaken är att det är skillnad på vad utrustningen används till.

– Det är jättebra att det görs. Vi talar om skyddsutrustning men det finns olika nivåer på utrustningen beroende på vad den används till. Det finns goda möjligheter att producera vissa klasser av skyddsutrustning på ställen där man inte tidigare gjort det, säger Lindberg.

Otto Lindberg chattar på Svenska.yle.fi.
Otto Lindberg tycker det är bra att företag sadlar om och tillverkar skyddsutrustning. Otto Lindberg chattar på Svenska.yle.fi. Bild: Svenska Yle / Jessica Edén otto lindberg

En hälsovårdare som sköter om coronapatienter ska ha munskydd med standard N95, det vill säga ett skydd som filtrerar en väldigt stor andel av partiklarna i utandningsluften.

N95 maskerna filtrerar således mycket mer än vanliga masker som man använder till exempel i vanligt arbete i operationssalen.

– Det att en mask inte uppfyller den högsta klassen betyder inte att den är dålig. Olika standarder använts parallellt i olika situationer, också på sjukhus, förklarar Lindberg.

Av samma orsak rekommenderade social- och hälsovårdsministeriet i onsdags att skyddsutrustningen från Kina som inte kunde användas i sjukhus kunde tas i bruk på äldreboenden och servicehem.

Läs också