Hoppa till huvudinnehåll

Universiteten avstår från traditionella urvalsprov - ordnar prov där fysisk kontakt undviks

Porthania vid Helsingfors universitets centrumkampus.
Ingången till Porthania vid Helsingfors universitets centrumkampus. Porthania vid Helsingfors universitets centrumkampus. Bild: Lehtikuva Porthania

Universiteten i Finland har slagit fast att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på grund av situationen med coronaviruset.

Antagningen under våren och sommaren 2020 kommer att genomföras så att man undviker fysiska kontaktsituationer. Det har universitetens vicerektorer med ansvar för utbildningen beslutat.

I stället för traditionella urvalsprov kommer universiteten att använda digitala antagningssätt eller nätkurser.

Universiteten kan också utvidga betygsantagningen eller använda särskilt definierad antagning via Öppna universitet.

Småskaliga urvalsprov kan ordnas på villkor att man vidtar noggranna försiktighetsåtgärder.

Detaljerade uppgifter om urvalsprov som sker i april ges så fort som möjligt och senast den 30 april.

Målet är normal tidtabell i höst

Universiteten har som mål att läsåret 2020-2021 kan inledas enligt normal tidtabell på hösten.

Petri Suomala som är ordförande för mötet för vicerektorer säger att det var omöjligt att tillämpa normala urvalsprov. Han säger att provsituationerna kan involvera många tusen sökande. Därmed skulle risken för smitta ha ökat oavsett vilka säkerhetsåtgärder som skulle ha vidtagits.

- Under dessa omständigheter kan vi inte garantera de sökandes eller universitetspersonalens säkerhet, säger Suomala angående beslutet att slopa de traditionella urvalsproven.

Yrkeshögskolornas urvalsprov på distans

Också yrkesskolorna slopar de traditionella urvalsproven och ordnar dem i stället på distans. Sammanlagt 75 000 sökande har anmält sig till urvalsproven.

Urvalsproven arrangeras i början av juni. Exakt datum meddelas senare.

Källa: Unifi

Artikeln kompletterades klockan 13.49 med uppgifter om yrkeshögskolornas urvalsprov.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes