Hoppa till huvudinnehåll

EU vill se mer samarbete mellan medlemsländer då restriktioner upphävs: "Goda grannar talar med varandra"

Ursula von der Leyen.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade en vägkarta för att upphäva begränsningar inom medlemsländerna. Ursula von der Leyen. Bild: AFP / Lehtikuva Ursula von der Leyen,coronavirus,Europeiska unionen,Europeiska kommissionen

Europa behöver en koordinerad plan för att ta sig ur coronakrisen. Det är budskapet i EU-kommissionens vägkarta för att lätta på åtgärderna mot covid-19 som offentliggjordes i dag.

Kommissionen uppskattar att åtgärderna för att sakta ned spridningen av coronaviruset redan räddat tiotusentals liv. Samtidigt har åtgärderna haft grava inverkningar på ekonomin och EU:s inre marknad.

Vägen till normalitet är mycket lång, konstaterar kommissionen i rapporten. Undantagstillståndet kan ändå inte fortsätta i all oändlighet.

Därför är det viktigt att medlemsländerna koordinerar sina insatser i syfte att lätta på begränsningarna samtidigt som man minimerar riskerna för medborgarnas hälsa och sjukvårdssystemen.

Kriterier för att slopa begränsningar

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonar att vägkartan inte kan ses som en uppmaning för medlemsländerna att lätta på restriktionerna.

- Jag vill försäkra mig om att detta är inte en signal om att begränsningarna kan upphävas nu. Avsikten är att skapa en ram för medlemsstaters beslut, sade von der Leyen i samband med en presskonferens.

Kommissionen har i samarbete med en expertpanel samt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC slagit fast tre kriterier för när det kan bli aktuellt för enskilda länder att lätta på begränsningarna:

1) Spridningen av sjukdomen minskat betydligt under en varaktig period.

2) Hälsovårdens kapacitet är tillräcklig.

3) Förmågan att upptäcka och följa upp spridningen av viruset är tillräcklig.

Viktigt med koordinering mellan medlemsländerna

Samtidigt räknar kommissionen med att en uppluckring av begränsningarna oundvikligen kommer att leda till en ökning av antalet fall.

Därför måste man vara beredd att justera eller återinföra begränsningar vid behov.

Det är också viktigt att EU-länderna koordinerar beslut om att lätta på begränsningar med varandra för att undvika önskade effekter.

Man vill bland annat undvika att medborgare börjar resa över gränserna för att utnyttja shoppingmöjligheter som öppnar sig i grannländer.

Bristande samordning kan leda till politiska spänningar mellan länderna, befarar Ursula von der Leyen.

- Koordineringen mellan grannländer måste vara utmärkt. Goda grannar talar med varandra.

Belgian poliisi pysäytti brittikuskin Belgian ja Ranskan rajalla. Rajanylitys on kielletty muilta kuin tavaraliikenteeltä ja kotiinsa palaavilta Belgian kansalaisilta.
Restriktionerna märks runtom i Europa. Här kontrollerar belgisk polis gränsen till Frankrike. Belgian poliisi pysäytti brittikuskin Belgian ja Ranskan rajalla. Rajanylitys on kielletty muilta kuin tavaraliikenteeltä ja kotiinsa palaavilta Belgian kansalaisilta. Bild: Stephanie Lecocq / EPA coronavirus,gränsövervakning,Belgien

Åtgärderna ska avvecklas gradvis

Överlag borde de nationella begränsningarna avvecklas gradvis. Tillräckligt med tid bör reserveras för nedtrappningen så att man har möjlighet att utvärdera effekterna av åtgärderna.

Vidare borde man gradvis övergå från övergripande åtgärder till åtgärder som är riktade till speciellt utsatta grupper i samhället.

Det här kan till exempel innebära att allmänna undantagstillstånd ersätts av mer specifika åtgärder.

Likaså ska gränskontrollerna mellan EU-länderna avvecklas i samordning. Öppnandet av EU:s yttre gränser borde ske i ett senare skede med beaktande av hur epidemin utvecklats utanför unionen.

Ekonomin startas upp efter hand

Den europeiska ekonomin ska startas upp i faser så att myndigheter och företag har möjlighet att anpassa sig på ett säkert sätt.

Folksamlingar borde tillåtas gradvis slår kommissionen fast.

Samtidigt kan det fortfarande blir aktuellt att begränsa gruppstorlekar i skolorna och antalet kunder i butiker samt se över öppettider för kaféer och restauranger.

Enligt kommissionen är det viktigt att fortsättningsvis informera allmänheten om riskerna med viruset och att vara beredd att skärpa åtgärderna om läget kräver det.

Mer EU-samarbete efter trög start

EU:s initiala respons på coronaepidemin kännetecknades av bristande koordinering mellan medlemsländerna.

Många länder stängde sina gränser med påföljden att det blev svårt för nödvändiga transporter av varor och medicinsk utrustning att ta sig fram.

Kommissionsordförande Ursula von der Leyen medgav senare att EU reagerade för långsamt på coronakrisen.

Sedermera har samarbetet mellan EU-länderna börjat fungera bättre.
Man har bland annat gått in för gemensam upphandling på EU-nivå för anskaffning av medicinsk skyddsutrustning.

Flera medlemsländer har även kommit till Italiens undsättning genom att ta emot sjuka patienter eller genom att skicka läkarteam till de svårt drabbade områdena i landet.

Kommissionen har vid flera tillfällen påmint medlemsländerna om betydelsen av koordination vad åtgärderna mot coronaepidemin beträffar.

I sista hand är det ändå upp till medlemsländerna att besluta om vilka åtgärder man vidtar för att tackla epidemin.

Kl. 14:17: Artikeln har uppdaterats med en länk till kommissionens rapport samt med citat från kommissionsordföranden von der Leyen.

Läs mera:

Kommentar: Det ställs stora krav på EU i tider av kris – men det är vi medborgare som sätter gränser för vad unionen kan göra

EU är precis så starkt eller svagt som medlemsländerna och vi medborgare vill att unionen ska vara, skriver Svenska Yles korrespondent i Bryssel Rikhard Husu.