Hoppa till huvudinnehåll

Ingåports gator och tomter byggs snart - stenmaterial kommer från Rosk´n Rolls nya område

Täkterkorsningen sedd norrifrån.
Ingåport finns mellan Täktervägen och Bollstavägen längs stamväg 51. Täkterkorsningen sedd norrifrån. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Ingå,Stamväg 51,ingåport

Arbetet med att bygga gator och tomter i Ingåport ska så småningom inledas. Stenmaterialet ska tas från Rosk´n Rolls nya avfallsområde.

Rosk´n Roll planerar att utvidga sin avfallsstation i Ingå och behöver därför ett tilläggsområde som är runt 4 000 kvadratmeter stort.

Orsaken är att avfallsbolagets nuvarande område delvis ligger på den gamla avstjälpningsplatsen, som nu ska stängas för gott.

Stenmaterialet tas tillvara

På det nya området finns uppskattningsvis 20 000 kubikmeter bergmaterial som ska brytas. Kostnaderna för att göra det beräknas bli runt 200 000 euro.

Tanken är att stenmaterialet sedan används för att fylla ut kvarters- och vägområden i Ingåport.

Stenbrytningen har inkluderats som en option till anbudsbegäran som gäller Ingåports entreprenad.

Det innebär att entreprenören får tillgång till sprängsten och kommunen får stenbrytningen till ett förmånligare pris än genom en separat upphandling.

Summan överförs från Kyrkfjärdens skola

Det blir dessutom över runt 5 000 kubikmeter sprängsten som kommunen själv kan använda.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att summan på 200 000 euro ska överföras från Kyrkfjärdens skola till projektet att utvidga avfallsstationen.

Samtidigt föreslår kommunstyrelsen att ytterligare 200 000 euro från projektet Kyrkfjärdens skola överförs till projektet Ingåport.

Det beror på att det billigaste anbudet på att bygga gator och tomter i Ingåport överskrider anslaget i budgeten.

Målet är att byggarbetena ska vara färdiga före oktober 2020.

Kommunfullmäktige i Ingå ska ännu ta ställning till ärendena.

Kyrkfjärdens skola byggs år 2021

Planeringen och konkurrensutsättningen av projektet Kyrkfjärdens skola kommer fortsätta fram till slutet av året, så byggandet av det nya skolhuset kommer till största delen att flyttas till år 2021.

Ingåport finns mellan Täktervägen och Bollstavägen längs stamväg 51.

Läs också