Hoppa till huvudinnehåll

Jere Nurminen blir Yles kommunikations- och varumärkesdirektör

Kuvassa Jere Nurminen
Kuvassa Jere Nurminen Bild: Jussi Nahkuri / Yle Jere Nurminen

Yles styrelse har utnämnt Jere Nurminen till bolagets nya kommunikations- och varumärkesdirektör. Nurminen inleder sitt uppdrag den 20.4. Kommunikations- och varumärkesdirektören ingår i bolagets ledningsgrupp.

Som direktör för kommunikations- och varumärkesfrågor ansvarar Nurminen för Yles externa och interna kommunikation, medierelationer och bolagets varumärke. Han ansvarar också för en kontinuerlig utveckling av helheten.

Yle berättade i mars om förändringar inom bolagets ledning, målsättningarna är att svara mot de allt snabbare förändringarna i medievärlden och samtidigt stärka kommunikationens och varumärkets roll inom bolaget.

“Jag är ivrig över att få vara med om att utveckla kommunikationen och varumärket inom specifikt Yle. Yle är mycket viktigt för finländarna, vilket också undantagstillståndet har visat. Yles varumärke är starkt och vi har goda förutsättningar för att varumärket - som snart fyller 100 år - också i framtiden kan leva upp till förväntningarna på det”, säger Nurminen.

“Kommunikationen spelar dagligen en stor roll på Yle och är starkt kopplat till ledarskapet inom bolaget. Vi vill också ytterligare tydliggöra Yles varumärke så att det svarar mot det löfte om innehåll och tjänster som vi - som nationellt mediebolag och kulturaktör - ger finländarna. I Jere Nurminen får vi en hängiven, samarbetsvillig och inspirerande ledare för att sköta det arbetet”, säger verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Nurminen har arbetat på Yle sedan år 2006 och är idag chef för Yles kommunikation. Han har tidigare bland annat arbetat som ansvarig producent, nyhetschef och redaktör. Nurminen har också erfarenhet av att leda stora produktioner, kampanjer och projekt. Tidigare under sin karriär har han arbetat som dansare på Opera National de Lyon och Finlands Nationalbalett.

Yles styrelse utsåg Nurminen till det nya uppdraget på sitt möte den 15.4.2020.