Hoppa till huvudinnehåll

Nämnd håller med Houtskärsborna: "Ny skolbyggnad borde uppföras i Träsk" - nu går ärendet till styrelsen och fullmäktige

Träsk skola i Houtskär.
Träsk skola ska vara i Träsk har Houtskärsborna sagt, men i så fall blir det en nybyggnad tycker nämnden. Träsk skola i Houtskär. Bild: Lotta Sundström / Yle Houtskär,träsk skola

Daghemmet ska finnas kvar i nuvarande lokalerna i Näsby. Det föreslog bildningsnämndens svenskspråkiga sektion för stadsstyrelsen på onsdagens möte.

Houtskärsborna har haft en klar åsikt: Träsk skola ska vara i Träsk.

Frågan har då varit om man ska renovera skolan eller bygga en ny skola i Träsk.

Fastighetschefen har varit tveksam till en renovering, eftersom det skulle vara väldigt riskabelt.

Men nu, under mötet för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion på onsdagskvällen, beslöt man att föreslå ett nybygge i Träsk för stadsstyrelsen.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektions beslut till stadsstyrelsen

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion besluter föreslå för stadsstyrelsen att en ny skolbyggnad uppförs i Träsk och att daghemmet kvarstår i sina nuvarande utrymmen i Näsby.

Nybyggnaden uppförs antingen som en tillbyggnad till den nuvarande skolbyggnaden eller som en helt separat huskropp.

I den fortsatta planeringen behöver skolpersonal, elever och vårdnadshavare vara delaktiga.

"Jag tror att det kommer gå igenom"

Vi ringde upp Rolf Schwarz (SFP), som är ordförande för nämnden, efter mötet.

Han bor själv på Iniö och tycker att förslaget egentligen är rätt logiskt.

- Det går ju inte att jämföra med Iniö där skolan och dagis är i en logisk central punkt på Iniö. Houtskär är mera utmanande. Näsby har man velat ha som centrum även om det är på sidan om då byarna är så utspridda, så Träsk är mera i centrum då.

Nu går ärendet vidare till styrelsen och fullmäktige, vad tror du - kommer förslaget gå igenom?

- Jag tror det kommer gå lätt igenom. Styrelsen ser mycket på pengar också. Och om det här alternativet är någon miljon billigare och är Houtskärsborna till lags - för att det är det här som Houtskärsborna önskar - så då ska vi ju absolut göra så som de vill ha det också.

Ett nära samarbete med Axxell önskas i skolcenterfrågan

Nämnden diskuterade också planerna på det nya skolcentret i Pargas.

Efter att fastighetsarbetsgruppen under våren behandlat investeringsprojektet flera gånger hade man tagit fram två alternativ.

Det ena skulle vara ett tätare samarbete med Axxell, och det tyckte också nämnden var det bättre förslaget.

Då skulle verksamheten för Paraisten lukio, Pargas svenska gymnasium, Sarlinska skolan och Paraistenseudun koulu samt Medborgarinstitutets verksamhet koncentreras till Skolgatan, i enlighet med projektplanen.

Då skulle också Kustregionens utbildningsfastigheter Ab bygga verksamhetsutrymmen för Axxell på samma tomt.

Stadens investeringskostnad skulle då sammanlagt ligga på kring 20 miljoner euro.

Schwarz berättar att nämnden ville tillägga att man också bygger en ordentlig gymnastiksal, som även kan användas av tredje sektorn.

- Och det är bra att Axxell är intresserad. Ett nära samarbete med Axxell skulle också göra gymnasierna och andra stadiet attraktivare i Pargas.

Nämnden ville också att man gärna återanvänder så mycket som det går från det gamla skolcentret.

En man står framför en glasvägg.
Rolf Schwarz hoppas att man ser långsiktigt när man beslutar om skolcentret i styrelsen och i fullmäktige. En man står framför en glasvägg. Bild: Yle/Pontus Nyqvist stadsfullmäktige,Pargas,rolf schwartz

Första distansmötet: "Fungerade bra men man tappar den personliga kontakten"

Det här var också nämndens första distansmöte.

Schwarz satt med föredragaren i Pargas medan resten deltog på distans hemifrån.

Hur tyckte du det gick?

- Helt okej, men det är klumpigare. Sedan tappar man den personliga kontakten. Jag föredrar nog verkliga möten, men absolut går det bra att komplettera med sådana här möten. Alla var helt nöjda att det fungerade smidigt.

Vad tror du om framtiden? Skulle man kunna införa mera distansmöten i nämnderna?

- Visst kan man ha så att lättare möten som inte kräver så mycket diskussion kan vara på distans, men de som kräver mera diskussion kan bli lite råddiga på distans.