Hoppa till huvudinnehåll

Rekordår för högskolorna då nästan 170 000 sökt studieplats – diskussioner förs över hur inträdesproven kan ersättas

En ensam studerande skriver ett prov.
De inträdesprov som trots coronakrisen kommer äga rum kommer ske med rejäla avstånd mellan under tio skrivande per utrymme. En utmaning för högskolorna, med andra ord. En ensam studerande skriver ett prov. Bild: Fredrick Kippe/Alamy/All Over Press studerande,prov,inträdesprov,studier

Både den första och den andra gemensamma ansökan till högskolor och universitet slog rekord i antal sökande denna vår. 15 000 fler sökte studieplats i år än 2019.

I april förra året meddelade Utbildningsstyrelsen att strax under 152 000 hade sökt studieplats. Det var inte rekord, men inte många färre än under ett vanligt år.

I år spräcktes däremot flera rekord. Bara i den andra antagningsomgången sökte fler än det totala antalet ifjol, och även i den första omgången i januari sökte cirka 20 000 studieplats.

Sammanlagt sökte 167 000 personer studieplats, säger Utbildningsstyrelsen.

Gemensam ansökan 2020: en snabbguide

Ansökningsförfarandet till universitet och högskolor 2020 skedde i två rundor:

  • I januari kunde man söka till Konstuniversitetets utbildningar OCH utbildningar i främmande språk
  • I mars kunde man söka till alla andra utbildningar

Senare arrangeras även utfyllnadsantagningar i sedvanlig ordning.

Nytt för antagningsförfarandet i år är att betygen blivit väldigt mycket viktigare, eller i alla fall viktade, det vill säga en mycket större andel (upp till 3/4 beroende på vilken skola) får studieplats enbart på basis av sitt examensbetyg från andra stadiet.

De inträdesförhör som ändå ordnas (fortfarande tusentals) kommer i år på grund av Covid-19-epidemin att i stor utsträckning ersättas med alternativa lösningar. De prov som faktiskt måste ordnas kommer ske i omgångar så acceptabla avstånd kan hållas i provsalen.

Goda siffror i hela landet

Svenska Yle har redan skrivit om flera högskolors goda siffror – Åbo Akademi hade 18 procent fler sökande i år än ifjol, Vasa universitet 13 procent och Hanken 12 procent fler, för att nämna några.

Arcadas och Centrias siffror ökade lite, medan Novia är något av ett undantag med färre sökande.

Antalet sökande till Helsingfors universitet ökade explosionsartat, då antalet hoppfulla aspiranter steg med nästan fyratusen till drygt 32 500. Antalet med HU som förstaval steg med över tretusen sökande till 20 295 stycken.

Universitetets chef för ansökningsservicen, Sini Saarenheimo, tror att flera faktorer har lett till att såväl HU som andra högskolor har fått många sökande.

- En möjlig orsak är att betygsantagningen står för en större andel nu, och så kan nog den rådande situationen ha fått fler människor att överväga studier, säger Saarenheimo.

Sini Saarenheimo poserar utomhus i gryningen, iklädd en rosa jacka.
Sini Saarenheimo, chef för antagningsservicen vid Helsingfors universitet. Sini Saarenheimo poserar utomhus i gryningen, iklädd en rosa jacka. Bild: Yle / Ted Urho Helsingfors universitet,studier,sini saarenheimo

Hon tror också att en del utbildningar blivit populärare av helt egna orsaker.

- Till exempel det att vi nu har ett gemensamt lämplighetsprov för pedagogiska utbildningar för alla högskolor har säkert gjort sitt.

Skolspecifika orsaker spelar säkert också roll. Vasa universitets rektor Jari Kuusisto lyfter upp sin skolas arbete med "utbildningskvalitet och förnyelse" som en faktor för VU:s goda siffror. Åbo Akademis Vasarektor Lisbeth Fagerström vill tro att bättre marknadsföring och utveckling av utbildningarna spelar in.

Inträdesförhören diskuteras som bäst

Nytt för i år är alltså bland annat att många fler kan få studieplats enbart baserat på betyg. Alla kan ändå inte få studieplats på det viset. En viss procent av platserna måste delas ut på annat vis, medan några utbildningar inte har relevanta vitsord i ett studentbetyg.

- Till exempel går det inte att skriva studentexamen i ryska som modersmål, så de som söker till det hos oss måste göra ett prov, berättar Sini Saarenheimo.

Hur det ska gå till i praktiken är oklart. Tidigare meddelade högskolorna att inträdesproven så långt som möjligt ska ersättas med "digitala lösningar" och andra oklara arrangemang. Enligt Saarenheimo har skolorna under de senaste veckorna diskuterat hur det ska ordnas rättvist. Otåliga sökande kan förvänta sig att det snart meddelas hur det ska gå till.

Då det kommer till de prov som måste skrivas tror Saarenheimo att det blir fråga om små tillfällen med max 10 personer i samma rum.

- Det är fortfarande viktigt att man kan hålla avstånd, så det måste vi kunna garantera.

Utbildningsstyrelsens siffror på fördelningen av ansökningar: Antal sökande i den andra gemensamma ansökan till högskolor 2.4.2020