Hoppa till huvudinnehåll

Finlands ekonomi krymper med 5,5 procent i år – Finansministeriet presenterade prognos för de kommande åren

Finansministeriet beräknar att Finlands ekonomi krymper med 5,5 procent i år. Ministeriet presenterade sin ekonomiska prognos, du kan se presskonferensen genom att klicka på huvudbilden i den här artikeln.

Ministeriet uppger att coronaviruspandemin och åtgärderna för att stoppa spridningen av den har vänt upp och ner på de ekonomiska prognoserna överallt i världen.

Förändringen har varit exceptionellt omfattande och snabb.

De isoleringsåtgärder som vidtagits i Finland har allvarliga konsekvenser för den ekonomiska tillväxten, enligt ministeriet. Bruttonationalprodukten minskar mest under andra kvartalet i år, varefter tillväxten återhämtar sig.

Bnp beräknas öka med i 1,3 procent 2021 och 2022.

Underskottet i de offentliga finanserna ökar med 14 miljarder euro i år till 16,6 miljarder euro, det vill säga med 7,2 procent i förhållande till bnp.

Enligt ministeriet räcker den förväntade ekonomiska tillväxten inte till för att återställa saldot i de offentliga finanserna, och de offentliga finanserna kommer att uppvisa ett klart underskott under de närmaste åren.

– Allt beror på hur djupt ekonomin dyker och hur länge nedgången varar. Risken är att samhället blir utan syre i och med att den ekonomiska nedgången drar ut på tiden, säger överdirektör Mikko Spolander i ett pressmeddelande.

Hur går det med sysselsättningen?

Regeringen hade som mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent, men nu går mycket av krafterna åt till att tackla den ökade arbetslösheten då många riskerar att bli utan jobb på grund av coronakrisen.

En enkät, som tjänstemannacentralen STTK gjort bland förtroendemännen vid sina medlemsförbund, visar att samarbetsförhandlingar pågår eller har pågått på en tredjedel av arbetsplatserna.

Över 1 850 förtroendemän svarade på STTK:s enkät mellan den 31 mars och den 7 april.

Allt dystrare prognoser

Prognoserna har under våren blivit allt dystrare. I går bedömde Näringslivets forskningsinstitut Etla att Finlands ekonomi i år kommer att krympa med minst fem procent.

Etla beräknar ändå att det mest sannolika scenariot är att Finlands bnp sjunker med närmare tio procent. Ännu för en månad sedan var Etlas prognos att bnp faller med 1–5 procent.

Etlas prognoschef Markku Lehmus skriver på Etlas webbsida att det kan ta tid för människorna att fortsätta konsumera som innan coronakrisen efter att samhällena öppnas igen.

Han menar också att vi kommer att se en hel del konkurser i Finland på grund av coronakrisen, trots regerigens stödpaket.

Finlands Bank förutspår en nedgång i bnp på mellan fem och tretton procent i år. Tidigare har Finansministeriet räknat med att Finlands ekonomi i år skulle sjunka med 5,5 procent, då både exporten och den inhemska efterfrågan minskar.

Den ekonomiska tillväxten höll på att sina också innan coronakrisen. Enligt Statistikcentralen växte Finlands bnp med en procent i fjol och bnp började sjunka i slutet av året.

Också IMF planerar stödåtgärder

Också Internationella valutafonden IMF och Världsbanken möts på distans i dag och i morgon fredag för att fatta beslut om ekonomiska stöd för medlemsländerna.

Finansminister Katri Kulmuni (C) representerar de nordiska och baltiska länderna under mötet.

– IMF och Världsbanken har en nyckelroll i att tackla coronakrisen. Vi behöver en effektiv och koordinerad lösning, säger minister Kulmuni i ett pressmeddelande.

Enligt IMF:s prognos kommer världsekonomin att falla med tre procent i år. Tappet är större än under finanskrisen åren 2008–2009, men IMF betonar att prognosen är osäker.

Världsbanken har redan samlat ihop ett krispaket på 14 miljarder dollar (motsvarande cirka 12,8 miljarder euro) på grund av coronakrisen. Av summan är 6 miljarder dollar till för lån och stöd för att stärka hälsovården. Resten av summan ska användas för att säkra företagens betalförmåga.

Finansministeriets presskonferens inleddes klockan 11

Du kan se presskonferensen genom att klicka på huvudbilden i den här artikeln. Presskonferensen simultantolkades också till svenska. Med i studion i Svenska Yles livesändning hade vi också reportern Daniel Olin och Heidi Schauman som är chefsekonom på Swedbank i Finland.

Ifall du vill se på presskonferensen utan simultantolkning hittar du den finska versionen bakom den här länken.