Hoppa till huvudinnehåll

Fusionsfrågan väcks på nytt i Kaskö – politiker vill utreda förtroendet för stadsdirektören

En gata i Kaskö med trähus på båda sidorna. En ensam cyklist skymtar fram på vägen.
Kaskö stad kommer att samarbetsförhandla med hela sin personal. Bland annat permitteringar och uppsägningar kan drabba de anställda. En gata i Kaskö med trähus på båda sidorna. En ensam cyklist skymtar fram på vägen. Bild: Yle/Juho Teir Kaskö,gator,cyklister,trähus

Den katastrofala ekonomin i Kaskö gör nu att en del av stadens politiker återuppväcker förslaget om fusion med Närpes. Samtidigt är man missnöjda med stadsdirektör Minna Nikander och vill att man utreder om hon kan sitta kvar. Fullmäktige enades dessutom om både samarbetsförhandlingar och permitteringar.

Det är en dyster fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP) som svarar i telefon efter mötet.

För det första har fullmäktige fattat beslut om att staden ska gå vidare med samarbetsförhandlingarna. Förhandlingarna ska vara genomförda senast före utgången av maj månad, de berör hela stadens personal och målet med dem är att få stadens ekonomi i balans senast före slutet av år 2022.

Som situationen ser ut idag gör Kaskö stad minusresultat efter minusresultat och lånar till driften. Det är ohållbart har man tvingats konstatera, men Kari Häggblom tycker det känns bedrövligt att man nu måste se över hur stadens service ska se ut i framtiden och hur många som kommer att kunna jobba kvar.

- Det handlar om cirka 80 personer som berörs av detta, säger Häggblom.

Fusionsdans med Närpes än en gång?

För det andra beslöt fullmäktige att ge vidare ett förslag till stadsstyrelsen om permitteringar på grund av coronakrisen. Där handlar det om anställda som på grund av regeringens restriktioner inte har sina normala arbetsuppgifter att sköta och som därför kan komma att permitteras tills restriktionerna lyfts.

En skallig man med glasögon.
Kari Häggblom, SDP. En skallig man med glasögon. Bild: Yle/Juho Teir Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Fullmäktige,Kaskö,ordförande,kari häggblom

Här rör det sig visserligen bara om tre anställda men det gör inte besluten enklare att fatta, konstaterar Häggblom.

Häggblom hör till de förtroendevalda i Kaskö som motsatt sig en fusion med Närpes och han uppger mycket kortfattat att frågan nu är aktuell igen.

- Till mötet kom det in två fullmäktigemotioner där man igen vill sälja ut Kaskö. Jag vill inte kommentera den här frågan ytterligare utan du får intervjua dem som står bakom motionerna, det är Samlingspartiet och SFP, säger Häggblom.

Förtroendet för stadsdirektören i vågskålen

Då Yle Österbotten når en av dem som undertecknat de två motionerna, stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) visar det sig att den ena motionen handlar om fusion med Närpes och den andra om förtroendet för Kaskös stadsdirektör Minna Nikander.

- Vi har en katastrofal ekonomisk situation och ingenting har hänt på fem månader. Ingenting har blivit gjort. Vi vill se en kommunsammanslagning med Närpes, säger Mangs.

Carl-Gustav Mangs
Carl-Gustav Mangs, SFP. Carl-Gustav Mangs Bild: Yle/Markus Bergfors Kaskö,carl-gustav mangs

Stadsdirektör Minna Nikander tillträdde i slutet av år 2017. Nu föreslår gruppen av förtroendevalda bakom den andra motionen att fullmäktige utreder om det finns förtroende för henne.

- Vi anser att det bör utses en grupp som utreder den här frågan och kommer med ett förslag till fullmäktige, säger Mangs.

Mangs konstaterar att stadens förtroendevalda är lika delade nu som man var under hela fjolåret då fusionsfrågan avhandlades.

- Vi är ju delade i två grupper. Vi är samma åtta personer som undertecknat bägge motionerna. Fullmäktige har 17 ledamöter, så vi skulle ju behöva någon med oss för att få igenom det här.

Yle Österbotten har sökt stadsdirektör Minna Nikander för en kommentar men inte lyckats nå henne.

Läs också