Hoppa till huvudinnehåll

Oklart hur högskolornas urvalsprov på distans ska ordnas – abiturienten Julia Dal skeptisk till hur distansprov kan övervakas

Ung kvinna med hund i famnen.
Julia Dal är abiturient vid Vasa gymnasium. För tillfället tillbringar hon dagarna hemma tillsammans med hunden Sputnik. Ung kvinna med hund i famnen. Bild: Yle / Anna Kurtén abiturient,Julia Dal

Årets abiturienter svävar just nu i ovisshet om hur urvalsproven till universitet och yrkeshögskolor ordnas i år. Förra veckan kom beskedet att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronaviruset. Julia Dal i Vasa är skeptisk till om urvalsprov på distans fungerar.

Det har varit en turbulent vår för årets abiturienter på grund av coronaläget.

Först tidigarelades realprovet i studentskrivningarna och förra veckan klarnade det att urvalsproven till universiteten och yrkeshögskolorna ordnas på alternativa sätt i år.

Julia Dal, abiturient vid Vasa gymnasium, hade tänkt ta ett mellanår och fara ut och resa och se världen. Så blir det inte nu.

En kvinna skriver ett inträdesprov. Man ser inte kvinnans ansikte.
En kvinna skriver ett inträdesprov. Man ser inte kvinnans ansikte. Bild: Yle/ Lukas Rusk prov,inträdesprov,skrivande,skolor,universitet,högskolor

- Nu har jag istället sökt studieplats men det har kanske alla andra också gjort så det är ju mycket svårare att komma in.

Julia Dal har sökt in till samhällsvetenskaper och socialvetenskaper vid Åbo Akademi i Vasa. Hon och de andra som sökt har fått ett meddelande om att urvalsproven sker på distans.

Dal vet ändå inte hur urvalsprov på distans ska fungera i praktiken.

- Då kan man ju sitta hemma och slå upp direkt.

Dal tror istället att det blir utökad antagning på basis av studentbetygen.

- Jag har bra gymnasiebetyg men jag satsade inte så mycket på studentskrivningarna, så jag vet inte om de räcker för att komma in. Det känns som att man måste ha mest L och E för att komma in på basis av studentbetyget. Det är så få studieplatser.

"Man ska förbereda sig som vanligt"

Enligt Finlands universitetsrektorers råd ska varje utbildning söka de lösningar som fungerar bäst och som "beaktar både utbildningens särdrag och den sökandes synvinkel".

De här alternativa sätten kan innebära till exempel digital antagning eller nätkurser.

Universiteten kan också utvidga betygsantagningen och möjligheten att bli antagen via öppna universitetet.

Dessutom kan småskaliga urvalsprov ordnas om noggranna försiktighetsåtgärder vidtas. Det övervägs från fall till fall.

Porträtt Mikael Lindfelt.
Mikael Lindfelt. Porträtt Mikael Lindfelt. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Mikael Lindfelt

Enligt Mikael Lindfelt, vice rektor vid Åbo Akademi, är det inte meningen att de alternativa antagningssätten ska ställa några extra krav på de sökande.

- De som söker till våra utbildningar ska förbereda sig på samma sätt som de hade tänkt förbereda sig oberoende av situationen. Skillnaden är förstås att när det inte är ett normalt urvalsprov utan på distans skapar det lite större oro och osäkerhet kring hur det här går till och hur man kommer att klara det.

Hur övervakningen ska gå till då urvalsproven sker på distans är oklart i det här skedet.

- Vi övervägde olika alternativ för hur vi kan ordna det här så tryggt och säkert som möjligt, och de tekniska lösningar som finns är de alternativ vi har. Så i dagsläget kan jag inte säga så mycket om den situationen, säger Mikael Lindfelt.

En utmaning för konsthögskolor

Lindfelt säger att det generellt är utbildningar som har olika färdighetsmoment inbyggda i urvalsprovet som får störst utmaningar med att ordna urvalsprov på distans. Hit hör framförallt konsthögskolorna.

- Vid Åbo Akademi har vi inte så många sådana utbildningar så det drabbar inte oss så speciellt på den punkten. Men visst har vi också utbildningar där man är van att testa vissa kärnkompetenser i det kommande studieprogrammet man sökt till. Det kan man inte alltid göra så lätt i en distansmodell. Vi måste förenkla proven lite.

Vid Svenska Handelshögskolan, Hanken, säger direktören för studieservice Linda Gerkman att man är mitt uppe i processen att fundera på hur urvalsprovet ska ordnas, och att man meddelar mera i april.

Hanken är med i de ekonomiska utbildningarnas gemensamma antagning.

"Bara att gilla läget"

Isac Sjövall är också abiturient vid Vasa gymnasium och siktar på en teknisk utbildning antingen vid Aaltouniversitetet eller vid Novia i Vasa.

Han tar inte så mycket stress över vårens urvalsprov utan säger att det bara är att vänta och se hur det praktiska ordnas.

Ung man i dörröppning.
Isac Sjövall. Ung man i dörröppning. Bild: Yle / Anna Kurtén abiturient,Isac Sjövall

- Vi vet inget ännu, men jag tar det lite som det kommer. De har säkert fixat det så bra som möjligt och jag tror nog att de får till det på något sätt.

Sjövall säger att han vet många abiturienter som varit mycket stressade över läget med tidigarelagda skrivningar, osäkerhet kring tidpunkten för studentdimissionen och nu urvalsproven.

Själv har han ändå inte stressat mer än vanligt.

- Alla är ju i samma sits så det har bara varit att gilla läget som det är. Det går inte att göra så mycket åt det.

Senast den 30 april ska universiteten meddela om de förändrade antagningssätten för årets urvalsprov.

Läs också