Hoppa till huvudinnehåll

Coronakrisen ställer till det för husbolagen – svårt att fatta beslut om viktiga reparationsprojekt

Renovering i lägenhet.
Rörrenoveringar kan bli försenade på grund av coronaviruset Renovering i lägenhet. Bild: Sami Takkinen / Yle rörrenovering,badrum,sanering

Coronakrisen inverkar i hög grad på husbolagens reparationsprojekt. De fördröjs i en tredjedel av bolagen eftersom bolagsstämmorna inte kan sammankallas för beslut.

I vart femte husbolag har beslutsgången försvårats, uppger Fastighetsförbundet.

3 300 disponenter och styrelsemedlemmar i husbolag besvarade förbundets enkät. Den gjordes under de två första veckorna i april.

Bolag med många hyreslägenheter har delvis fått se sin ekonomi försämras på grund av coronakrisen. 20 procent av bolagen uppger att deras hyresgäster har fått problem med att klara av att betala sina hyresvederlag.

Det gäller till exempel husbolag som har småföretagare som hyresgäster. Företagarna har bett om uppskov med hyrorna eller nedsatta hyror till dess coronakrisen är över.

Hur ordna bolagsstämma?

Det är också svårt att ordna lagstadgade bolagsstämmor under coronakrisen, då folksamlingar är förbjudna.

En tredjedel av husbolagen har beslutat att skjuta upp bolagsstämman till ett senare tillfälle, en fjärdedel har inte ännu fattat några beslut om saken.

En femtedel meddelar att bolagsstämman hålls i vanlig ordning, men med iakttagande av nödvändiga restriktioner.

En liten del, 13 procent av husbolagen, planerar hålla bolagsstämman på distans och 6 procent meddelar att de ämnar samla in aktionärernas åsikter om aktuella projekt skriftligt.

Läs mer om rekommendationerna på Fastighetsförbundets webbplats.

Läs också