Hoppa till huvudinnehåll

Unga anser att arbete är meningsfullt - skillnader mellan könen är stora

Lähikuva: mies työskentelee etänä kannettavalla tietokoneella.
Många unga är villiga att testa på att starta eget företag. En majoritet tror att man kan tjäna mer som företagare än som anställd. Lähikuva: mies työskentelee etänä kannettavalla tietokoneella. Bild: Eleni Paspatis / Yle coronavirus,Förkylning,hygien (renlighet),virussjukdomar,COVID-19,smittsamma sjukdomar,infektionssjukdomar,infektioner,virus,mikrober,influensa,Wuhan-coronavirus,distansarbete,arbete,hörlurar,bärbara datorer,bildskärmsarbete,distansmöten,IT-branschen,datasäkerhet,hackare,hackande (databehandling),dataintrång,databehandling

Ungdomar är engagerade i sitt arbete och arbete uppfattas som något meningsfullt, det framkommer i Ungdomsbarometern, en undersökning som utfördes 2019.

Speciellt unga företagare anser att deras arbete är viktigt. Den positiva inställningen till entreprenörskap har också stärkts bland unga.

Det finns emellertid tydliga skillnader mellan könen i deras attityder till arbetsmarknadspositionen och framtiden i arbetslivet.

Unga kvinnor är på många sätt mer bekymrade angående framtiden och deras karriär än vad unga män är.

Intervjuerna som gjorts i samband med ungdomsbarometern ger ändå en ganska positiv helhetsbild av förhållandet mellan ungdomar och arbete.

Arbetet är viktigt för unga och dess betydelse växer. Nio av tio unga vill att arbetet ska reflektera deras personliga värderingar.

En tredjedel oroar sig för hur de ska orka med arbetet

Företagare och högutbildade unga tycker framförallt att arbetet är inspirerande och meningsfullt.

– Unga vill se att arbetet reflekterar jaget, det är inte så underligt att varannan tycker att det är stressigt att välja karriär, var tredje tycker att det är direkt skrämmande, säger Elisa Gebhard, ordförande för Statens ungdomsråd.

Få unga anser att vilket jobb som helst duger så länge lönen är tillräckligt bra. Arbete är inte bara en inkomstkälla för unga, majoriteten anser också att man inte måste arbeta för att vara lycklig.

Samhällsengagemang återspeglas också i det faktum att tre fjärdedelar hellre arbetar än lever på statliga stöd, även om inte lönen skulle vara högre än stöden.

I genomsnitt är unga nöjda med sitt jobb, uttryckt i skolvitsord har arbetslivet fått 8,2 vilket är ett mycket högre vitsord än tidigare. Däremot är en tredjedel oroade över hur de ska orka med sitt jobb.

Över hälften av ungdomarna är också villiga att skjuta upp planer på att bilda familj för att tänka på sin karriär. Ännu fler är villiga ge upp en jobbmöjlighet av familjeskäl. En minoritet säger att man inte kan kombinera familjeliv med en karriär.

Kvinnor oroar sig mer än män

Unga kvinnor är ofta mer oroade över sitt jobb och tänker mer på arbetet under fritiden än vad unga män gör. Kvinnor var redan mer oroliga än män för tio år sedan men sedan dess har klyftan mellan könen blivit större.

Unga män är också mer självsäkra än kvinnor när det handlar om karriärsvalet. Nio av tio ungdomar tror att de kommer få fast anställning men bland männen är det fler än hos kvinnorna som är övertygade om fast arbetsplats.

En större andel kvinnor är också bekymrade över huruvida de kommer att ha ett jobb i framtiden.

Fler unga villiga att testa på att vara företagare

Fler företagare än tidigare har svarat på undersökningen 2019 och fler och fler av övriga som svarat säger att de vill testa på företagarskap under sin karriär. Här är det ändå skäl att påpeka att svaren är från år 2019, före den ekonomiska kris som coronaepidemin har fört med sig.

Majoriteten tror att företagarskap kommer att bli vanligare i framtiden. Unga företagare som svarat på undersökningen säger att det är lättare att få jobb som relaterar till utbildningen om man grundar ett eget företag.

Fler än tidigare anser också att de får en god grundläggande utbildning i skolan. Tre av fyra anser att det är viktigt att bevara företag i finska händer med tanke på Finlands framtid.

Företagarskap uppfattas helt enkelt som ett sätt att förverkliga sina drömmar och uppnå sina mål. Hälften av unga tror att man kan tjäna bättre som företagare än som anställd.

Ungdomsbarometern utfördes år 2019 och är en undersökning som fokuserar på unga i åldern 15-29. I undersökningen deltog nästan 2 000 unga.

Läs också