Hoppa till huvudinnehåll

Hälften färre än befarat berörs av Hangö stads permitteringar

En rad med bokhyllor i ett bibliotek. Orange plastmatta på golvet.
Bland annat biblioteket i Hangö är stängt för tillfället. En rad med bokhyllor i ett bibliotek. Orange plastmatta på golvet. Bild: Nicole Hjelt / Yle bibliotek,Hangö,böcker,hyllor,bokhyllor,hangö bibliotek

Permitteringsbehovet bland Hangö stads anställda har halverats från 120 till 56. Det kommer fram i stadens kartläggning. Permitteringarna skjuts också fram med ett par veckor.

På grund av den pågående coronaepidemin är också Hangö stad tvungen att permittera en del av sina anställda, som har blivit av med sina arbetsuppgifter.

Bland annat är kultur- och idrottslokalerna stängda och småbarnspedagogikens verksamhet är till stor del begränsad.

Hangö stad beslöt att inleda samarbetsförfarande i slutet av mars. Stadens olika sektorer har nu kartlagt på vilka sätt arbetstagarnas uppgifter förändras i och med undantagstillståndet.

Målet har varit att omplacera så många som möjligt.

Då samarbetsförfarandet inleddes verkade det som om 120 anställda skulle omfattas av permitteringarna. Under processens gång har det antalet halverats till att gälla 56 personer.

Hangö planerar också att skapa en så kallad resursbank inom förvaltningen. Resursbankens uppgift är att se till att arbetsuppgifter och arbetstagare möts såsom planerat.

Permitteringarna skjuts fram med två veckor

Permitteringarna skjuts nu upp med ett par veckor eftersom stadsstyrelsen sköt upp ärendet till sitt möte den 4 maj. Orsaken var bland annat att man vill ha möjlighet att bättre sätta sig in i ärendet.

- Det kom så snabbt och det är bättre att göra det ordentligt och rätt, säger Birgitta Gran (VF) som på måndagens möte (20.4) röstade för att ärendet behandlas på styrelsens nästa möte.

Stadsstyrelsen har gett tjänstemännen mandat att behandla behovet av permitteringar. Men permitteringarna förverkligas inte förrän stadsstyrelsen antecknar det för kännedom.

"Permitteringar drabbar de lågavlönade"

Birgitta Gran skulle helst se att staden inte behövde permittera någon alls.

- Det finns så mycket ogjort arbete på många håll i stan. Folk vill ju göra något och många har hittat på egna lösningar. Permitteringarna drabbar också främst lågavlönade.

Gran framhåller vidare att man kunde jobba på nya sätt och utveckla digitala arbetssätt.

Samtidigt är Birgitta Gran glad över att permitteringsbehovet har halverats under förhandlingarnas gång.

Också styrelsemedlemmen Helena Lesch-Saarinen (SFP) är glad över det. Hon röstade för att stadsstyrelsen skulle anteckna ärendet om permitteringarna för kännedom.

- Det mest optimala skulle vara att alla kunde få arbetsuppgifter. Men om det inte finns det och om man inte kan ta emot sådana arbetsuppgifter som erbjuds, så blir man ju permitterad, säger Lesch-Saarinen.

Lesch-Saarinen är också nöjd över att Hangö stad valde att använda sig av samarbetsförfarande i stället för att tillämpa arbetsavtalslagen, som ger arbetsgivaren rätt att upphöra med löneutbetalningen efter 14 dagar.

- Jag tycker det är en positiv grej att Hangö har gått in för en mjukare metod. I praktiken betyder det att de första permitteringarna kommer att gälla först i juni.

22.4 klockan 5.17 Artikeln har tillfogats ett förtydligande. Helena Lesch-Saarinen är medlem i stadsstyrelsen i Hangö och hon röstade för beredningens förslag att anteckna ärendet om permitteringarna för kännedom.