Hoppa till huvudinnehåll

Långdansen kring hotellbygget på Fabriksudden i Hangö är inte över - bolaget vill snabba på processen med hjälp av undantagslov

Vita flervåningshus och en skylt där det står Regatta Spa.
Här på Fabriksudden vill investerarna bakom Regattabolagen bygga ett nytt hotell. Nu söker de om undantagslov trots att detaljplanen för området är under arbete. Vita flervåningshus och en skylt där det står Regatta Spa. Hangö,byggande,hotell,regatta spa

Bolaget Hotel Regatta vill bygga sitt nya svithotell på Fabriksudden i Hangö så snabbt som möjligt. Samtidigt är arbetet med stadens nya detaljplan för området i slutskedet.

Bolaget vill överskrida den nuvarande byggrätten med 578 kvadratmeter. Det är 7,25 procent av den totala byggrätten, som finns i den nuvarande planen från 1998.

I den nya detaljplan för Fabriksudden som är under arbete, skulle det finnas tillräckligt med byggrätt för hotellet, som det är planerat.

Avsikten med planen är uttryckligen att möjliggöra hotellbygget på tomten som ägs av tre Regatta-bolag.

"Den demokratiska processen viktig"

Det är miljönämnden i Hangö som i fjol beslöt att starta planeringsprocessen från ruta ett.

Den politiska viljan är att allt ska gå formellt korrekt till den här gången.

Helsingfors förvaltningsdomstol rev nämligen år 2018 upp den nya detaljplan för Fabriksudden, som fullmäktige godkände år 2017.

Orsaken var att staden inte lagt planen till påseende trots att det skett stora förändringar på område under planeringsprocessen.

Genom att på nytt anhängiggöra den nya detaljplanen, som det heter på fackspråk, så vill man nu trygga demokratins gång. Det betyder att alla Hangöbor och andra som berörs av hur området bebyggs, får vara med och påverka planen.

Sedan har fullmäktige sista ordet.

Om man beviljar ett undantagslov till den nuvarande planen, är det däremot bara de närmaste grannarna som hörs.

Förstår inte idén med undantagstillstånd i det här skedet

Stephan Horn (SFP) sitter i miljönämnden och han har redan två gånger röstat emot att bolaget skall få lov att bygga genom att avvika från den plan som är i kraft.

Med tanke på att den nya detaljplanen nu är en god bit på väg förstår han inte idén med att kasta om till ett undantagsförfarande:

En bild på en man i glasögon, han står i en trädgård
Stephan Horn är arkitekt och medlem i miljönämnden. Han är förbryllad över att Hotell Regatta ansöker om undantagstillstånd för ett nytt hotell på Fabriksudden medan detaljplanen för området är anhängig. En bild på en man i glasögon, han står i en trädgård Bild: Johanna Lindholm / Yle Hangö,Västnyland,arkitektbyrå stephan horn

- I det här skedet är det nog jättesvårt att komma in med en undantagsansökan. I och med att planen är anhängig, har man ju beslutat om vem som får delta i planläggningen och vem som får svara för eller protestera mot olika saker.

Ifall undantagslov beviljas, är det endast de närmaste grannarna som hörs.

Därför tycker Horn att det är viktigt att nu respektera den demokratiska processen som gör det möjligt att alla Hangöbor kan vara med och påverka det slutliga resultatet.

Det samma gäller beslutet att det är fullmäktige som har sista ordet "i den här långdansen."

- Om man går in för ett undantagstillstånd skippar man allt det här, och det kan man egentligen inte göra enligt lagen, säger Stephan Horn.

"En absurd ansökan"

Rolf Nyström, obunden politiker i miljönämnden, är också överraskad, med tanke på tajmingen.

Porträtt på Rolf Nyström.
Rolf Nyström säger att ansökan strider mot pågående planeringsprocess. Porträtt på Rolf Nyström. Bild: Yle/Bubi Asplund Hangö,Västnyland,rolf nyström

- Inte väntade man ju att det skulle komma in en ansökan i det här skedet, när planläggningen börjar vara i slutändan.

Han har tidigare aktivt kritiserat hur beslutsfattande kring Fabriksuddens projekt skötts i Hangö. Han ligger också bakom flera besvär mot planeringen, och hans opartiskhet som beslutsfattare i nämnden har ifrågasatts av bolaget på grund av det här.

Rolf Nyström kallar ansökan för absurd och säger att det vore lagstridigt om miljönämnden skulle överlåta beslutsfattande åt andra innan planen är klar.

- Det är en rättslig fråga.

Olika förutsättningar för undantagstillstånd

Rolf Nyström tar också upp att bolaget i sin ansökan hänvisar till att Hangö på senare tid beviljat praxis med undantagstillstånd på andra områden, i det här fallet Drottningberg.

Där har nämnden beviljat undantagstillstånd åt företagare Jan-Erik "Chydes" Chydenius bolag.

Nyström menar ändå att fallen inte kan jämföras.

- Där skiftades byggnaderna bara inom rutorna.

Också Stephan Horn är inne på samma linje, och tillägger att det på Drottningberg dessutom finns en färdig detaljplan. Men det är inte fallet på Fabriksudden.

Inga kommentarer

Peder Plantning är styrelseordförande för bolaget Oy Hotel Regatta Ab. Han vill i det här skedet inte uttala sig om varför bolaget valt att söka om undantagstillstånd.

Han nöjer sig med att konstatera, att det finns ett skriande behov av fler hotellrum i Hangö. Bolaget är villigt att börja bygga så snabbt som möjligt.

Peder Planting
Regattas styrelseordförande Peder Planting vill inte kommentera varför bolaget söker om undantagslov för hotellbygget på Fabriksudden. Peder Planting Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,peder planting

Peder Planting har tidigare varit besviken på beslutsklimatet i Hangö när det gäller bolagets vilja att investera på udden.

Hangö behöver snabbt fler hotellrum

I sin ansökan om undantagslov hänvisar Hotell Regatta som sagt till att Hangö stad på senare tid beviljat undantagslov på andra områden.

Man skriver också att behovet av större inkvarteringskapacitet är akut.

Med hjälp av ökad inkvarteringskapacitet skulle man öka antalet övernattningsdygn och förlänga turistsäsongen i Hangö.

Dessutom påpekar bolaget i sin ansökan att det planerade hotellet tar hänsyn till miljön och att den inte strider mot gällande plan.

Det nya hotellet skulle omfatta 45 större hotellrum av lägenhetstyp, som bland annat lämpar sig för längre vistelse eller familjer.

Förvånad, men ändå inte

En som också är förvånad - men ändå inte - är socialdemokraternas Aila Pääkkö.

- Jag förstår väl att företagarna vill komma igång med att bygga sitt hotell. De kanske ser att det här är ett snabbare sätt.

En kvinna som ler. I bakgrunden syns hus.
SDP-politikern Aila Pääkkö stöder hotellbygget. En kvinna som ler. I bakgrunden syns hus. Bild: Johanna Lindholm / Yle Hangö,Västnyland,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Aila Pääkkö

Aila Pääkkö sitter i stadsstyrelsen och är dessutom ordförande i stadens turismbolag Hansea.

Hon har hela tiden varit för hotellbygget, oberoende av kritik, offentliga debatter och överklaganden.

- Hangö behöver fler hotellrum och det får man inte på annat sätt än genom att bygga hotellet, säger hon.

Turismen kan rädda utflyttningskommunen

Aila Pääkkö kallar Hangö för besvärens förlovade stad.

Hon tycker ändå att Hangö borde se lite längre än näsan är lång och fundera hur man ska överleva när folk flyttar bort.

För tillfället är turismen kanske den enda sektor som kunde hämta pengar och folk till staden.

Men det gör den inte om det inte finns något att erbjuda åt de som vill besöka Hangö.

Enligt Aila Pääkkös är det nog viktigt att respektera planläggningen, men:

- Jag förstår väl om företagare nu bara vill sätta spaden i marken.

Föreslår att undantag inte beviljas

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen är den som berett ärendet för miljönämnden.

En kvinna med mörkt hår och glasögon ser mot kameran.
Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen föreslår att undantagstillstånd inte beviljas för Fabriksuddens hotellbygge. En kvinna med mörkt hår och glasögon ser mot kameran. Bild: Nicole Hjelt / Yle Hangö,stadsgeografi,kexfabriken

Hennes förslag är att undantagstillståndet inte beviljas.

Hon hänvisar till att planprocessen är under arbete och att det är viktigt att inte störa kommuninvånarnas rätt till växelverkan.

Ett undantagslov kunde också påverka regleringen av områdets användning.

Hon säger till Yle Västnyland att hon i egenskap av opartisk tjänsteman inte vill ta ställning till ärendet desto mer. Däremot menar hon att en överskridning av byggrätten med nästan 600 kvadratmeter nog "kan betraktas som betydande".

Miljönämnden behandlar ärendet på sitt möte torsdagen den 23 april.

Miljönämnden beslöt efter omröstning att följa beredningens förslag. Nämndens viceordförande Kaisa-Marja Sirviö (SDP) gjorde ett motförslag att undantagstillstånde beviljas och det stöddes av nämndens ordförande Björn Peltonen (SFP). Rösterna föll 2-7. Undantagstillstånd beviljades alltså inte och bolaget får vänta med att bygga till detaljplanen är klar.

Artikeln uppdaterades 27.4 klockan 9.55.