Hoppa till huvudinnehåll

Vasa satsar på hållbara färdsätt – vill minska stadsbornas bilberoende

bild på cyklar
Nya lättrafikleder ska få fler Vasabor att ta cykeln istället för bilen. bild på cyklar Bild: Filip Snellman / Yle cykling,cykel,parkering,trafik

Vasas stadsstyrelse godkände i måndags ett program för hållbara färdsätt. Idén är att minska stadsbornas bilberoende och istället använda sig av kollektiv- och lätt trafik.

Projektet siktar på att bidra till ett klimatneutralt Vasa före år 2030.

Vasabornas möjlighet att färdas inom staden utan privata bilar ska stegvis förbättras genom ett bättre vägnät för lättrafik och en attraktivare kollektivtrafik.

Staten har skjutit till en finansiering på 30 000 euro för att förverkliga projektet.

I den kommande fasen ska staden marknadsföra busstrafiken som ett attraktivare alternativ för stadsborna. Man kommer även att satsa på planering av mera heltäckande gång- och cykelbanor samt inleda byggandet av nya lättrafikleder.

Två tredjedelar av resorna inom staden sker med bil

Trots att 80 procent av Vasaborna bor inom en femkilometers radie från centrum, görs mer än två tredjedelar av resorna inom staden med bil.

I dag görs enbart några få procent av alla resor inom staden med kollektivtrafik.

Samtidigt visar undersökningen gjord för stadens projekt att nio av tio Vasabor vill se ytterligare satsningar på lättrafikleder och kollektivtrafik.

Läs också