Hoppa till huvudinnehåll

"Vi är hatade" – utmattade tillsynsveterinärer utsätts för hot och stressas av att polisen ibland inte tar djurskyddsbrott på allvar

kor i transport
Av produktionsdjuren är det särskilt kor som utsätts för djurskyddsbrott. Också fall där hästar behandlats illa är regelbundet föremål för rättsfall. kor i transport Bild: Jo-Anne McArthur / We Animals with Eyes on Animals Location djurskydd,djurtransporter

En färsk enkät av SEY Djurskyddet Finland visar att 70 procent av tillsynsveterinärerna anser att polisen inte känner till djurskyddslagen tillräckligt bra, rapporterar Yle Uutiset.

I mars upprördes många av nyheten om att 200 kor hittades döda på en bondgård i Lappland. Också de kor som ännu var vid liv måste avlivas. Enligt polisen var de misstänkta erfarna gårdsägare och hade haft boskap sedan länge. Fallet är ett exempel på de många scenarier som tillsynsveterinärerna möter i sitt arbete.

Under ett besök av tillsynsveterinären drog gårdsägaren fram ett hagelgevär mitt i kontrollen. En annan veterinär rapporterar att hen hotats med kniv. En tredje får dödshot på sociala medier.

En person som jobbat som tillsynsveterinär vid Regionförvaltningsverket berättar att hotet om våld är ständigt närvarande i vardagen i samband med tillsynsbesöken. Personen som jobbar i Östra Finland vill bli intervjuad anonymt av säkerhetsskäl.

- Det är vi som är bovarna i dramat. Ingen gårds- eller husdjursägare gläds av våra kontroller. Vi är hatade.

Kati Lehtimäki ja hevonen
Före detta tillsynsveterinär Kati Lehtimäki jobbar nu som klinisk veterinär. Hon säger att tillsynsveterinärernas situation länge varit ett känt problem och ändå har ingen ingripit. Kati Lehtimäki ja hevonen Bild: Jani Aarnio / Yle veterinärer

SEY:s enkät visar att majoriteten av tillsynsveterinärerna känner vanmakt i sitt jobb. Det finns inte tillräckligt med resurser, alltså tillräckligt många tillsynsveterinärer, och besöken är så många att det är omöjligt att hinna med alla.

Kati Lehtimäki som jobbat som tillsynsveterinär i Birkaland känner igen känslan av otillräcklighet.

- Om djuren är i nöd är ofta människorna det också. Veterinärerna borde ha sällskap av socialmyndigheterna och psykologer eller rusmedelsarbetare, och alltid kan vi inte ens hjälpa djuren, säger Lehtimäki.

Dödshot en del av vardagen

Majoriteten av tillsynsveterinärerna är unga kvinnor, en del har bara några års arbetserfarenhet. Oftast görs tillsynsbesöken till hem och produktionsgårdar ensamma. Samtidigt jobbar exempelvis barnskyddet och polisen alltid i par.

På små orter är tillsynsveterinärerna bekanta i trakten och kan träffa sina klienter till exempel i butiken. Namn och nummer hittas enkelt på internet.

Just nu finns 70 lediga tjänster för tillsynsveterinärer i Finland.

Årligen görs kring 6 500 djurskyddsinspektioner på grund av misstanke.

- Det bästa sättet att lösa djurskyddets problem vore att öka antalet tillsynsveterinärer. Om arbetet gjordes i par, skulle både djurskyddsinspektionerna och det administrativa arbetet ske snabbare, säger tillsynsveterinären i Östra Finland.

Kati Lehtimäki ja hevonen
Enligt veterinär Kati Lehtimäki behövs förutom poliser också åklagare som är specialiserade på djurskyddsbrott. Kati Lehtimäki ja hevonen Bild: Jani Aarnio / Yle veterinärer

Veterinären berättar att dödshot och förolämpningar betraktas som en del av vardagen.

- Men då en kvinna på 50 kilo gör ett kontrollbesök till ett okänt hem kan det på riktigt vara livsfarligt. Sådant kan inte betraktas som en vanlig del av arbetet.

När en djurskyddsanmälan görs är det just tillsynsveterinären som går och inspekterar läget. Före besöket görs en riskbedömning: finns det skäl att misstänka att något kan hända under besöket?

- Människor är oförutsägbara. Även om du skulle ha besökt dem två gånger och allt har gått bra, kan du mötas av en knytnäve på det tredje besöket. Sådant har hänt mig, säger tillsynsveterinären i Östra Finland.

Vågar inte alltid ingripa

Om djuren behandlas illa och lider kan tillsynsveterinären ty sig till brådskande åtgärder. Enligt den anonyma tillsynsveterinären är det ändå få som vågar göra det.

Bland åtgärderna finns exempelvis möjligheten att hämta föda till gården, sälja djuret eller skicka den till slakt, eller avliva djuret på ort och ställe.

Enligt tillsynsveterinären undviker en del av veterinärerna att avliva djur, eftersom ägarna ofta överklagar beslutet.

- När det handlar om människors levebröd händer det att man inte vågar ingripa.

Polisen saknar kännedom om djurskyddsfrågor

En del av djurskyddsproblematiken har att göra med polisen. Enligt utredningen av Finlands Djurskydd anser över 70 procent av tillsynsveterinärerna att den lokala polisen inte känner till djurskyddslagen tillräckligt bra.

Resultatet kommer inte som en överraskning för översinspektör Taina Mikkonen på Livsmedelsverkets enhet för djurens välfärd och identifiering, som vid sidan av Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för övervakningen av djuskyddet i Finland.

När tillsynsveterinären upptäcker ett brott mot djurskyddslagen, måste ärendet genast föras vidare till polisen. Det är sedan på polisens ansvar att inleda en förundersökning och definiera om det handlar om en djurskyddsförseelse eller om ett brott.

SEY:s färska utredning är gjord av en före detta polis, Toni Laitinen, som under sina tjänsteår försökte få polisen att specialisera sig på djurskyddsbrott. Det föll inte i god jord.

En kattunge i bur.
Allt fler djurskyddsinspektioner görs till privathem. Valpfabriker är ett växande problem. En kattunge i bur. Bild: YLE/Christa Mäkinen katt,djurskydd,kattunge,hittekatt

Laitinen har följt med finländska djurskyddsutredningar i många år.

- Det finns fall där tillsynsveterinären har gjort flera anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott till polisen, men polisen har inte reagerat.

Som exempel nämner han ett fall från i fjol där 200 får i norra Österbotten i perioder fått klara sig utan föda och vatten. Fåren och lammen på gården hölls i farliga utrymmen, där de löpte risk för att falla genom golvet, de attackerades av hundar och under flera inspektioner hittades döda djur på gården.

Under sju år gjordes åtminstone 25 inspektioner till gården och polisen hade fått anmälan om flera misstänkta brott sedan 2012. Polisen reagerade inte.

- Först när polisen fick in en officiell begäran om förundersökning började man utreda saken. Det här är olagligt, eftersom man borde ha reagerat redan på anmälningarna, säger Lahtinen.

Förhoppningar om nationell djurskyddspolis

Också polisen har mycket jobb och för lite resurser. Djurskyddsbrotten får vänta då mord, misshandel och våldtäkter måste prioriteras.

Ett förslag för att råda bot på situationen vore att ha poliser som är specialiserade på djurskyddsbrott. I Helsingfors grundades i fjol landets första utredningsenhet specialiserad på djurskyddsbrott, och den enheten har redan fått ta emot priser och beröm.

När djurskyddsfallen har sina egna poliser, försnabbas samarbetet mellan myndigheterna. Polisen kan vara närvarande redan i samband med inspektionerna, och ifall brottsrekvisiten uppfylls kan dokumenteringen av fallet inledas genast.

kissa ja eläinlääkäri
De anmälningar som handlar om bristande smådjurhållning handlar ofta om förvildade kattpopulationer och hundvalpsfabriker. kissa ja eläinlääkäri Bild: Jani Aarnio / Yle veterinärer

Specialiserade poliser skulle också garantera att djurens lidande tas på allvar och förundersökningen görs ordentligt.

- Eftersom polisen inte alltid känner till brottsrekvisiten, klassas en del fall som lindriga, trotts att de är allvarliga, säger före detta polis Toni Laitinen.

När åklagaren sedan gör ett eventuellt beslut om att väcka åtal, utgår man från polisens förundersökningsmaterial.

Poliskommissarie Anne Hietala, som leder den nya djurskyddsenheten i Helsingfors, säger att ett bättre djurskydd nödvändigtvis inte kräver fler poliser, utan en omorganisering av polisens arbete. Att ha polisen närvarande under kontrollerna kunde få djurhållare att ta situationen på allvar.

Ändå har inte Jord- och skogsbruksministeriet beviljat anslag för sådan verksamhet.

Ny djurskyddslag om ett år

Också Inrikesministeriet har tagit emot SEY:s utredning som understryker behovet av djurskyddspoliser. Det lär ändå inte bli några snabba beslut om anslag för nationella djurskyddsbrottsenheter.

Beredningen av den nya djurskyddslagen är på hälft, och den lagen ger inga direktiv för antalet tillsynsveterinärer eller djurskyddspoliser i landet. Ändå innehåller den vissa förbättringar gällande djurtillsynen.

Till exempel kan myndigheterna kräva djurhållare på en kontrollavgift, ifall det vid följande inspektion konstateras att man inte följt instruktioner eller det inte skett förbättringar i djurens välbefinnande.

Regeringens förslag till ny djurskyddslag uppskattas gå till riksdagen under våren 2021.

Jord- och skogsbruksministeriet ska också tillsätta en arbetsgrupp som bland annat ska se över hur kommunanställda veterinärer jobbar med tillsynsuppdrag och hur verksamheten ska finansieras. Arbetsgruppen väntas komma med förslag på åtgärder i september 2021.

Texten är en bearbetning av Yle Uutisets artikel
""Meitä vihataan" – uhkailua ja kiirettä, eikä poliisi aina ota eläinrikoksia vakavasti: suurin osa valvontaeläinlääkäreistä kokee voimattomuutta", skriven av Anni Tolonen och översatt av Mikaela Remes.

Läs också