Hoppa till huvudinnehåll

Åbo museicentrals nya chef heter Juhani Ruohonen

Närbild på Juhani Ruohonen som har mörkt hår och en grå kavaj.
Juhani Ruohonen. Närbild på Juhani Ruohonen som har mörkt hår och en grå kavaj. Bild: Pentti Pere Åbo,åbo museicentral

Filosofie magister Juhani Ruohonen har valts till ny chef för Åbo museicentral.

Ruohonen valdes under kulturnämndens möte på onsdag kväll.

Juhani Ruohonen jobbar för tillfället som museichef i Björneborg vid Satakunta museum och han är också styrelsemedlem i Museiförbundet. Han har aktivt deltagit i att utveckla museiverksamhet på nationell nivå.

- Åbo är en museistad. Staden har ett mångsidigt museiutbud och museiarbetet håller hög kvalitet. Det här är ett krävande men också ett inspirerande jobb. Jämfört med Björneborg är allting lite större i Åbo och museerna i Åbo är mycket viktiga för Åboborna och för alla turister. Åbo slott och Klosterbacken är också viktiga byggnader i sig, säger Ruohonen, som också talar svenska.

Tjugo personer sökte tjänsten som museichef.

Ruohonen tillträder den 1 augusti 2020. Nuvarande chef Olli Immonen meddelade i december att han avgår från sin post.

Museicentralen ansvarar bland annat för Åbos och Egentliga Finlands kultur- och konstarv. Museerna som hör till Åbo museicentral är Åbo slott, Wäinö Aaltonens museum, Åbo konstmuseum, Klosterbacken, Biologiska museet, Apoteksmuseet och gården Qwensel, Kurala bybacke och Brinkalas galleri.