Hoppa till huvudinnehåll

Reserveringen av tomterna i Söderfjärdsbacken i Malax har kommit igång – bostadsområdet klart för byggstart om ett år

Man i gul väst och vit hjälm står på sandväg i skogsbrynet.
Jonas Aspholm är planläggningsingenjör i Malax. Man i gul väst och vit hjälm står på sandväg i skogsbrynet. Bild: Yle/Malin Hulkki Malax,Jonas Aspholm

Nu är 13 av 130 tomter på det nya bostadsområdet Söderfjärdsbacken i sluttningen mot Söderfjärden i Malax reserverade. Allt ska vara klart för nya hus om ungefär ett år. Planläggningsingenjör Jonas Aspholm är nöjd.

- Med tanke på att vi inte har infrastrukturen byggd ännu så måste jag säga att vi får vara väldigt glada att vi har 13 reserveringar. Det är många med tanke på att vi inte har vägarna ännu. Men det är på gång och det händer hela tiden.

Det nya bostadsområdet som omfattar 80 hektar kommer att bestå av främst egnahemshustomter på dryga 2000 kvadratmeter.

Man har också reserverat fyra tomter för radhus och parhus och två tomter för offentlig närservice för bland annat daghem.

Hela området kan beskrivas som ett naturskönt område och tanken är att den prägeln ska bevaras, säger Aspholm.

- Det är också vad vi har tänkt här. Överlag då man gör en detaljplan så strävar man efter att ha 60 procent av arealen som tomtmark och 40 procent som vägar och grönområden. Här har vi svängt om siffrorna. Vi vill ha det här gröna. Vi har lite större tomter och vi säljer dem till ett förmånligare pris.

Priset på tomterna varierar mellan 10-15 euro per kvadratmeter beroende på var på området tomten finns. Tomternas pris varierar alltså från ungefär 20 000 euro upp mot närmare 40 000 euro.

Första husen i juni 2021

Hela området är uppdelat i tre delar. En södra del, som blir närmast Söderfjärdens enorma slätter, en mellandel och en del i norr.

Just nu jobbar man med infrastrukturen, det vill säga vägdragning, avlopp och vattenledningar i den södra delen av området. Det är också de tomter som man haft möjlighet att reservera först.

- Området är nu under uppbyggnad med infrastrukturen som ska vara klar sista maj 2021. Som vi ser det kan de första husen börja byggas här kanske i juni 2021. Asfalteringen av vägarna på området börjar hösten 2021.

Husen som byggs på området ska alla ha träfasad och svarta sadeltak. Det här för att husen ska smälta in i miljön och inte heller bli för framträdande från Söderfjärdens håll.

Husen får inte heller vara allt för höga. Den sammanlagda byggrätten per egnahemshus är 250 kvadratmeter. Dessutom får man bygga ekonomibyggnad eller garage på 100 kvadratmeter.

Kompletterar det övriga tomtutbudet

Enligt Aspholm byggs det en hel del i Malax för tillfället och det nya bostadsområdet är ett bra komplement till det övriga tomtutbudet.

- Vi behöver ha en tomtreserv. Vi har ett relativt bra byggande under de senaste två tre åren och nu utökar vi tomtreserverna så att vi alltid har attraktiva tomter att erbjuda.

- Det som är speciellt med det här området är att vi har det här sluttningsområdet, vi har stora tomter och vi har ett väldigt fördelaktigt pendlingsavstånd i regionen. Vi breddar egentligen vårt utbud av tomter och det tror jag är positivt, säger Aspholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten