Hoppa till huvudinnehåll

EU-domstolen fäller Finland för den åländska vårjakten på guding

Ejdrar sitter på en klippa ute på havet.
Enligt EU-kommissionen har ejderpopulationen inte en tillfredsställande storlek. Ejdrar sitter på en klippa ute på havet. Bild: Yle/Nora Engström Bengtskär,fyrar,Skärgårdshavet,skärgårdar,hav,sommar,Kimitoön,ejder,åda

Vårjakten på Åland strider mot EU:s fågeldirektiv, meddelade EU-domstolen på torsdagen.

Domstolen skriver att Finland brutit mot artiklar i EU:s fågeldirektiv genom att tillåta vårjakt på guding på Åland mellan 2011 och 2019. Domstolen dömer Finland att betala för kostnaderna.

Det var i mars 2018 som kommissionen beslöt att väcka talan mot Finland vid EU-domstolen på grund av den åländska vårjakten på ejderhanar, det vill säga gudingar.

Kommissionen ansåg att jakten strider mot fågeldirektivet eftersom jakten äger rum under häckningstiden och att villkoren för undantag inte är uppfyllda.

– Ejderpopulationen har inte en tillfredsställande storlek. Enligt de senaste populationsbedömningarna är arten på tillbakagång i både EU och Finland. Dessutom överskrider jaktkvoten den tillåtna kvantiteten på en procent av den årliga dödligheten för ejdrar i landskapet Åland, skriver kommissionen i sitt beslut.

Vårjakten på ejder förbjöds på Åland efter att EG-domstolen, som var benämningen på EU-domstolen innan Lissabonfördraget, i en dom år 2005 konstaterade att att jakten stred mot fågeldirektivet.

Landskapsregeringen beslöt 2011 att återinföra vårjakten på guding. Redan 2012 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande.

Besvikelse på Åland

Ålands landskapsregering är besviken på den dom som kom från EU-domstolen om att förbjuda vårfågeljakten.

- Vi hade önskat att få vara med och föra fram vår ståndpunkt i det muntliga domstolsförfarandet, något vi inte fick, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Landskapets jaktförvaltare, Robin Juslin, säger att domstolen inte bemött landskapsregeringens argumentation om varför vårjakten de facto skyddar ejderstammen.

- Ejderstammen är hotad till stor del av predationstryck på de häckande ådorna och där har vi vidtagit omfattande åtgärder med en förvaltningsplan, säger han.

Han tror att det blir svårt att motivera jägarkåren att upprätthålla viltvården i fortsättningen.

- Att bibehålla det intresset på längre sikt blir helt omöjligt. I slutändan är det ejderstammen som drabbas, säger Robin Juslin.

"Åland har varit på en bra väg"

Robin Juslin får stöd av ejderexpert Mikael Kilpi.

– Det är synd, jag tycker Åland har varit på en bra väg när det gäller att förvalta ejder. Och i synnerhet efter de här inventeringarna 2017-2018 så finns det ju nu en god grund att stå på. Vi vet ju hur mycket ejder det finns på Åland, i stort sett.

Enligt Kilpi kommer det gå dåligt för ejderstammen om man inte idkar aktivt viltvårdsarbete för att skydda den, och han håller med Juslin om att det kan bli svårt att motivera jägarkåren att upprätthålla viltvården i fortsättningen.

Viltvården fokuserar på mårdhund och mink, som jagar ejdern och är ett hot mot stammen. Själva jakten på ejdern utgör inte ett hot mot stammen, enligt Kilpi.

Kilpi håller däremot med EU i domen på punkten om att Åland inte visste hur stor stammen var: "vid referenstidpunkten visste inte Åland hur många ejdrar det fanns".

– Om den referenstidpunkten är då när den infördes på nytt, efter perioden 2005, så kring 2011, så då stämmer det ju.

"Inte oväntat, men olyckligt"

EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP) säger att beslutet inte var oväntat, men olyckligt. Han anser att man måste begränsa gudingarna för att hålla stammen i gott skick, en insikt han säger att man inte får på tionde våningen i kommissionens hus.

- Vi fattar våra beslut på goda, vetenskapliga grunder, men de haltar sedan betänkligt i förhållande till verkligheten som allt färre människor har kontakt med, säger Nils Torvalds.

Han säger att det är oklokt av landskapsregeringen att gå emot domslutet.

- Nu gäller det att hitta andra infallsvinklar på problemet och försöka påvisa dem, säger han och manar till uthållighet.

Skedde den sista gudingjakten i mannaminne förra året?

- Ja.

Text: Felicia Bredenberg, Malin Henriksson och Fredrik Granlund, Ålands Radio

Texten uppdaterades 17.35 med kommentarer av landskapsregeringen och av Nils Torvalds.

Texten uppdaterades 22.13 med kommentarer av Mikael Kilpi.