Hoppa till huvudinnehåll

Första coronaveckorna i mars: Hangö tappade hälften av sina lediga jobb

Sjukvårdare går i en sjukhuskorridor.
I mars fanns mest lediga jobb som sjukskötare i Raseborg och Lojo. Sjukvårdare går i en sjukhuskorridor. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

Hangö hade i mars den största andelen arbetslösa. Arbetslösheten ökade ändå mest i Raseborg, där också de permitterades andel var störst.

Det här visar färsk sysselsättningsstatistik.

I och med coronapandemin har antalet arbetslösa ökat i Västnyland, precis som i resten av Finland. Andelen arbetslösa i Västnyland var ännu i mars mindre än i hela landet.

Många permitterade i Raseborg

Högst var arbetslöshetsprocenten i Hangö där den uppgick till över 11 procent. Andelen arbetslösa var under samma månad minst i Sjundeå med ungefär 7 procent.

Andelen arbetslösa har ökat mest i Raseborg. Det fanns i mars över 2 procentenheter mer arbetslösa i Raseborg än i februari. I Sjundeå ökade arbetslösheten minst av de västnyländska kommunerna, endast med drygt 1 procentenhet.

Också andelen permitterade var högst Raseborg och låg på 2 procent av arbetskraften i kommunen. I Hangö var andelen permitterade minst med 1,3 procent av kommunens arbetskraft.

Den yrkesgrupp som främst var arbetslösa i mars var bland annat sådana som jobbar inom restauranger och storhushåll samt som försäljare.

Utbudet på lediga jobba minskade drastiskt i Lojo och Hangö

Inte otippat fanns det betydligt färre lediga jobb att söka i mars än i februari. Det här gällde för alla kommuner i Västnyland.

Den största minskningen skedde i Lojo där andelen lediga jobb minskade med 60 procent, från 805 till 317 arbetstillfällen.

I Hangö minskade de lediga jobben avsevärt, med närmare 50 procent, från 224 till 123.

I Sjundeå minskade antalet lediga jobb också men inte lika mycket, utan endast med drygt 10 procent, från 50 till 44 stycken.

Både i Lojo och Raseborg fanns det föga överraskande mest lediga jobb som sjukskötare. I Hangö fanns det i mars däremot i mars mest lediga jobb som servitör.

Här kan du titta närmare på läget i hela landet, i Västnyland och i din egen kommun: