Hoppa till huvudinnehåll

Stor besvikelse i Pernå efter skol- och dagisbeslut: “Byarna har varit Lovisas dragningskraft”

Heid Lunabba på Kuggom daghems gård
Lovisaföräldern Heidi Lunabba tycker att staden borde ha satsat på skolorna och daghemmen i byarna. Heid Lunabba på Kuggom daghems gård Bild: Yle/ Stefan Paavola Kuggom,Lovisa,heidi lunabba

Det blir ingen inbesparing med det här beslutet, säger föräldrar som Yle Östnyland talat med. Både längre skoldagar, barnens trygghet och kontinuiteten i verksamheten oroar efter fullmäktigebeslutet.

- Det var en jättestor besvikelse, men inte ett så förvånande beslut, säger Heidi Lunabba, förälder till ett barn i Kuggom daghem i Lovisa.

Lunabba har också ett barn i Haddom skola, som åtminstone tillsvidare fortsätter sin verksamhet. Haddom skola räddades i samband med budgetbehandlingen i slutet av fjolåret.

haddom skola
Haddom skola i Lovisa fick medel i budgeten för 2020 och fortsätter sin verksamhet i höst (arkivbild). haddom skola Bild: Yle/Stefan Härus skolor,haddom

"Jag hoppades de skulle ta sitt förnuft till fånga"

Det var på onsdag kväll som stadsfullmäktige i Lovisa fattade det slutliga indragningsbeslutet om skolorna och daghemmen som var hotade, i och med att de inte fick anslag i budgeten för hösten 2020.

Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggom daghem och daghemmet Lekgården i Pernå läggs ner från och med den 1 augusti 2020. Haddom skolas förskola flyttas dessutom till Generalshagens skola.

I Kuggom daghem finns i dagens läge en grupp med omkring 20 barn.

- Jag hoppades att politikerna skulle ta sitt förnuft till fånga. Lovisa är en jättestor stad med få människor och ett litet centrum. Det är byarna som är Lovisas dragningskraft, och det är till byarna som folk flyttar, säger Lunabba.

Det var en jättestor besvikelse, men inte ett så förvånande beslut― Heidi Lunabba, förälder

Också föräldern Pasi Korhonen från Lovisa har funderat på befolkningsutvecklingen.

- Man har inte tagit hänsyn till vilka följder nedläggningarna kan ha. De kan höja medelåldern i byarna i längden, säger han.

Kostnaderna för skolskjutsarna ifrågasätts

Pasi Korhonen har själv kämpat för att bevara Pernå kyrkoby skola, där hans ena barn går i årskurs fyra.

- Besvikelsen är nog jättestor. Många faktorer talar för att Lovisa stad inte med de här åtgärderna kommer att nå de inbesparingar man hoppats på, anser han.

Korhonen är bland annat fundersam gällande de kostnader som skolskjutsarna kommer att innebära. Han tycker att det har varit svårt att få ut siffror om vilka inbesparingar indragningarna för med sig.

Dessutom har han funderat på miljöfrågan, i och med att flera skolbarn har kunnat gå till Pernå kyrkoby skola i stället för att åka buss eller taxi.

- I dag då man talar mycket om kolavtryck känns det fånigt att man tar till åtgärder som ökar kolavtrycket. Det är alltid mer miljövänligt om så många som möjligt promenerar.

Kyrkoby skola i Pernå i Lovisa.
Många barn har kunnat gå till Pernå kyrkoby skola, säger en förälder (arkivbild). Kyrkoby skola i Pernå i Lovisa. Bild: Yle / Mira Bäck Lovisa,Pernå,skolor,lågstadiet,pernå kyrkoby skola

"Det blir ingen kontinuitet"

Föräldern Pasi Korhonens barn ska från och med hösten till Forsby skola, vilket innebär längre dagar eftersom skolskjutsarna kommer till.

- Vi vet ännu inte hur allt kommer att fungera. Om många elever åker med samma transport är det förstås bra, men samtidigt slutar eleverna skolan olika tider vilket kan innebära väntetider.

Också för Heidi Lunabbas familj blir det en annorlunda vardag. Skolbarnet ska till Haddom skola i byn medan dagisbarnet ska in till centrum av Lovisa.

Barnen från Kuggom daghem får inte framöver gå i förskola i samband med Haddom skola, trots att skolan blir kvar. I stället är det förskolan i Generalshagens skola i centrum som gäller.

Man har inte tagit hänsyn till vilka följder nedläggningarna kan ha. De kan höja medelåldern i byarna i längden― Pasi Korhonen, förälder

Föräldern Heidi Lunabba anser att det inte blir någon kontinuitet eller trygghet i verksamheten.

- Barnen förs till dagis och förskola i stan, för att sedan flyttas tillbaka till Haddom skola. De får inte bekanta sig med sin skola före skolstarten utan flyttas runt varje år.

Lunabba ser inte hur de skol- och daghemsindragningar man nu går in för i Lovisa kommer att förbättra stadens ekonomiska situation.

- I stadens budgetunderskott på tio miljoner euro är de här åtgärderna ingenting. Andra enorma investeringar görs som man hellre skulle kunna skippa.

Här kan du läsa hur politiker i Lovisa motiverar beslutet att stänga två skolor och två daghem i staden.