Hoppa till huvudinnehåll

Finländska läkare slår larm om dödligheten bland manliga läkare efter två dödsfall

Sjukvårdare i en sjukhuskorridor.
Sjukvårdare vid Åbo universitetssjukhus. Arkivbild. Sjukvårdare i en sjukhuskorridor. Bild: Tiina Jutila / Yle ansiktsskydd,andningsskydd,sjukhus,coronavirus,virussjukdomar,bakterier,handdesinfektionsmedel,desinfektionsmedel,sjukhushygien,hygien (renlighet),handhygien,social- och hälsovårdsreformen (sote),specialsjukvård,sjukskötare,närvårdare,läkare

Två manliga läkare i arbetsför ålder har avlidit av coronaviruset, skriver specialläkare Janne Aaltonen och Eetu Salunen i ett debattinlägg i tidningen Lääkärilehti.

I debattinlägget skriver läkarna att manliga läkare verkar löpa speciellt stor risk att insjukna allvarligt i covid-19.

- Vi anser att det är sannolikt att manligt kön är en självständig riskfaktor för allvarlig coronavirusinfektion, skriver Aaltonen och Salunen.

Aaltonen och Salunen påpekar att Insitutet för hälsa och välfärd THL inte uppger vad könsfördelningen i coronatesterna är. Med hänvisning till Estlands siffror ter det sig enligt skribenterna ändå som att det finns något fler coronafall bland män än bland kvinnor.

I antalet allvarligt insjuknade och döda är skillnaderna större. I Finland har andelen män bland intensivvårdspatienterna varit 70 procent.

Enligt skribenterna är männens situation bland läkare som dött av viruset ännu dystrare. De hänvisar till en opublicerad kinesisk översikt enligt vilken 198 läkare dött av coronaviruset globalt, och att över 90 procent av dem har varit män.

De föreslår därför att manliga läkare i åldern 55-60 inte utsätts för coronaviruset.

Aaltonen och Salunen efterlyser nu att Social- och hälsovårdsministeriet och THL tar ställning i frågan.