Hoppa till huvudinnehåll

Förhandlingarna med Storbritannien framskrider för långsamt anser chefsförhandlaren Barnier: "Det måste ske framsteg inom alla områden"

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.
EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Bild: STEPHANIE LECOCQ michel barnier

Chefsförhandlaren Michel Barnier beklagar bristen på framsteg i förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Enligt Barnier behövs påtagliga framsteg under de två förhandlingsrundor som återstår under våren.

Bryssel

Efter ett sex veckors avbrott på grund av coronaepidemin har man igen lyckats återuppta förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Enligt EU:s chefsförhandlare Michel Barnier lämnade den andra förhandlingsomgången som skedde via videolänk en hel del i övrigt att önska.

- Mitt uppdrag som förhandlare är att säga sanningen: målet att uppnå parallella framsteg inom alla områden uppnåddes endast delvis denna vecka.

Enligt Barnier har parterna inte lyckats enas om hur miljönormer och sociala standarder ska återspeglas i det handelsavtal man förhandlar om.

Vidare insisterar Storbritannien fortfarande på att överenskommelsen med EU ska bygga på flera separata avtal, medan EU vill att alla frågor ska bakas in i ett och samma avtal.

Man har inte heller gjort några framsteg i förhandlingarna om fiskerinäringens roll i framtiden, säger Barnier.

EU vill se framsteg i alla frågor

Enligt Barnier kan EU inte acceptera ett läge där det endast sker framsteg inom vissa sektorer samtidigt som man trampar på stället i andra frågor.

- Vi måste finna lösningar inom de svåraste områdena.

Enligt Barnier tickar klockan obönhörligt vidare mot årsskiftet då övergångsperioden mellan EU och Storbritannien tar slut.

Då står parterna enligt Barnier inför ett "ekonomiskt brexit" som det gäller att vara förberedd på.

- Under de senaste dagarna har den brittiska regeringen varit tydlig med att man kommer att vägra någon som helst förlängning av övergångsperioden, säger Barnier.

- Vi uppmärksammar detta val. Min rekommendation är därför att vi jobbar hårt till juni och tänker noggrant på vårt gemensamma svar på frågan om en förlängning med beaktande av de ekonomiska konsekvenserna av våra beslut.

Kommer övergångsperioden att förlängas?

Enligt utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien ska parterna komma överens om en eventuell förlängning av övergångsperioden senast i juni.

Barnier påminner om att det endast är två förhandlingsrundor kvar före juni då beslut om att förlänga övergångsperioden måste fattas.

- Vi måste göra påtagliga framsteg före juni för att enas om ett avtal som högaktar vårt ömsesidiga ekonomiska beroende och vår geografiska närhet.

Barnier frågar sig om det på brittiskt håll finns genuin vilja att nå ett förhandlingsresultat inom utsatt tid.

- Storbritannien kan inte vägra att förlänga övergången och samtidigt bromsa diskussionerna inom viktiga områden.