Hoppa till huvudinnehåll

Markägare i Ekenäs östra skärgård vill bygga fritidsbostäder vid strandkanter som är värdefulla för miljön

Gloskär är en del av Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde nordväst om Jussarö.
För miljövårdsmyndigheten är det viktigt att det finns obebyggda stränder. Bilden är från Gloskär nordväst om Jussarö. Gloskär är en del av Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde nordväst om Jussarö. Bild: YLE / Robin Lindberg Raseborg,skärgårdsmiljöstiftelsen

Markägare på öarna Strömsö och Wäxär vill att stranddetaljplanerna ska ändras för att kunna skapa nya strandtomter. Stadens miljö- och byggnadsmyndigheter är inte sålda på förslagen, som kan ha negativ inverkan på närrekreationen och naturlivet i området.

Områdena har planerats som helheter. Det innebär att man har gjort upp planerna så att det finns möjlighet att bygga fritidshus på vissa områden, i gengäld mot att andra lämnas fria så att naturen kan bevaras och människor kan vistas fritt där.

På till exempel Strömsö har man kommit överens om att lämna den norra stranden fri från fritidsbostäder i utbyte mot att fler bostäder kunde byggas på andra delar av ön.

Nu önskar markägarna att områden som har lämnats obebyggda ur miljö- och rekreationssynvinkel, ändå ska bebyggas med fritidshus.

Planläggningsnämnden har bett om utlåtanden av miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg angående ändringar i stranddetaljplanerna för båda områdena. Det är utlåtanden som nämnden ger i egenskap av miljövårdsmyndighet och byggnadstillsynsmyndighet.

Markägare vill ha tomter flyttade närmare strand

Wäxärs markägare föreslår att man i stranddetaljplanen flyttar tomter från mitten av ön närmare stranden. De kunde placeras på Wäxärs norra sida, på Björkholmarna och Getholmen. Det område i mitten av ön där de berörda tomterna nu finns kunde ändras till jord- och skogsbruksområde.

en karta över Wäxär där planer för nya tomter finns utritade
Tomterna skulle placeras på de ställen som är bruna på kartan. Det är frågan om nya tomter. en karta över Wäxär där planer för nya tomter finns utritade Bild: Raseborgs stad Västnyland,Ekenäs skärgård,Snappertuna,stranddetaljplaner,strandtomter

Den nuvarande stranddetaljplanen är från 1982. Markägaren vill ändra den eftersom man bedömer att man inte kommer kunna förverkliga 16 byggnadsplatser på de ställen som de nu finns utprickade. Därför vill man flytta de obebyggda tomterna till strandområden. I samband med flytten minskar antalet tomter.

Myndighet ger tummen ner

Miljövårdsmyndigheten är inte förtjust i planen på att planlägga strandtomter på norra sidan av Wäxär. Tanken har tidigare varit att hålla den sidan tom från bebyggelse.

Miljövårdsmyndigheten anser att "den norra strandsträckan på Wäxär är mycket värdefull, eftersom det i Rösundsområdet inte har bevarats andra strandsträckor längre än 1,5 kilometer obebyggda".

I planförslaget nämns en fri strandlinje på 0,45 kilometer som skulle kunna ersätta den norra strandsträckan. Den fria strandlinjen finns reserverad på Brändholmarna. Sträckan lämpar sig ändå inte i praktiken som ersättande strandlinje, enligt miljövårdsmyndigheten.

Till Wäxär hör de små öarna Brändholmarna, Björkholmarna och Getholmen. I planförslaget har Björkholmarna klumpats ihop till en byggrätt, men det håller inte byggnadstillsynen med om utan man anser att det är frågan om två separata öar.

Tillsynen menar att det inte är lämpligt att bygga på den mindre ön eftersom det är mycket nära till strand, och dessutom skulle bygget ligga utanför resten av gårdsgruppen som finns på den Stora Björkholmen. Byggnadstillsynen anser alltså att ett eventuellt hus på den mindre ön inte kan ses som en del av gården på den andra ön.

Tillsynen tillägger att byggrätten för den större ön borde vara tillräcklig.

Strömsöbolag vill bygga vid Ryssviken

På ön Strömsö handlar stranddetaljplaneändringen också om att markägaren, bolaget Strömsö Property Development, vill flytta byggrätter. I det här fallet vill bolaget kunna bygga fritidsbostäder på öns norra strand, på den västra sidan av Ryssviken.

Det är frågan om fem byggrätter som skulle flyttas från sin ursprungliga plats. I samband med flytten skulle de fem byggplatserna bli fyra.

En karta som visar olika byggplatser på en ö.
Strömsö vill placera fritidsbostäder på den västra sidan av viken på norra stranden. En karta som visar olika byggplatser på en ö. Bild: Raseborgs stad / FCG Arkkitehdit/FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Strömsö,planläggning,stranddetaljplaner,Byggrätt

Miljövårdsmyndigheten är inte positiv till Strömsöbolagets ändringsförslag. Området som markägaren vill bygga på är ett känsligt naturområde, uppger myndigheten i sitt utlåtande. I Ryssviken, på Ryssviksudden och på den norra stranden finns fåglar och hotade arter. Ifall det placerades fritidsbostäder där, skulle det ha konsekvenser för naturen och djurlivet.

Miljövårdsmyndigheten förklarar att den nuvarande stranddetaljplanen bygger på att man har beaktat både skyddsvärden och byggrätt. Den norra stranden har alltså medvetet lämnats fri från bebyggelse, och samtidigt har man gjort det möjligt att bygga mer längs andra stränder.

Om man började bygga vid norra stranden, skulle man bryta mot den grundprincip som motiverade fler byggplatser vid andra stränder, uppger miljövårdsmyndigheten.

Därtill är miljövårdsmyndigheten orolig för hur naturen skulle påverkas, om man gräver ner till exempel rör för vattenförsörjning och avlopp. Eftersom området är både bergigt och landskapsmässigt känsligt skulle nedgrävningen kunna ha större negativ effekt på miljön, jämfört med ifall man bygger tomterna där de anvisats från första början, anser miljövårdsmyndigheterna.

Byggnadstillsynen har också saker att påpeka på planförslaget för Strömsö. Bland annat borde byggplatserna som nu planeras placeras såpass långt från stranden att minimiavståndet uppfylls. För fritidsbostäder och övriga byggnader är avståndet 40 meter, medan det är 20 meter för strandbastu.

Byggnadstillsynen påpekar också att konstruktionernas antal, storlek och totala byggyta bör finnas i stranddetaljplanen. Storleken på takförsedda terrasser bör också läggas till i planförslaget.

Försämrar invånarnas möjligheter till rekreation

En poäng som miljövårdsmyndigheten lyfter fram både när det gäller Strömsö och Wäxär, är att man måste beakta invånarnas rätt till närrekreation. Människor har rätt att vistas och njuta av naturen och de ändringar som nu föreslås kan försämra förutsättningarna för det.

Mellan gröna strandalar skymtar en sjö med klart vatten.
Det ska finnas tillräckligt med enhetliga områden som inte är påverkade av människan, anser miljövårdsmyndigheten. Mellan gröna strandalar skymtar en sjö med klart vatten. Bild: Linus Hoffman/Yle skärgård,Åboland,Skärgården (öar),sommar,Pargas,Strandal,sjölandskap

Myndigheten lyfter också upp att det måste finnas naturlandskapshelheter. Med det menar man enhetliga områden som inte är påverkade av människan. Sådana områden ska det finnas tillräckligt av i naturen och längs strandområden, enligt paragraf 73 i markanvändnings- och bygglagen.

Det här uppfylls i de nuvarande planerna, men inte i de planförslag som markägarna presenterar, anser miljövårdsmyndigheten. I planen för Wäxär nämns den ersättande fria strandlinjen på Brändholmarna, men den är, som nämnt, inte lämplig som ersättande strandlinje.

För Strömsös del anser markägaren att den nya planen bevarar områden utan bebyggelse och i naturtillstånd vid öns östra strand och östra spets. Miljövårdsmyndigheten konstaterar att det ändå är oklart hur det förverkligas.

I planförslaget föreslås att området anvisas som ett område dominerat av jord- och skogsbruk. Miljövårdsmyndigheten tycker att området istället borde klassas som skyddsområde.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland