Hoppa till huvudinnehåll

Maxkapaciteten för coronatester används inte: "Vi kan inte testa om det inte finns patienter"

Närbild på provtagningsstickor i handskbeklädda händer.
Coronatesterna görs inte i så stor utsträckning som det skulle vara möjligt. Närbild på provtagningsstickor i handskbeklädda händer. Bild: Markku Rantala / Yle COVID-19,coronavirus,testning,beredskapslag,virus,Wuhan,Epidemia,Borgå,sjukhus,infektioner,undantagstillstånd,pandemier,provtagning,infektionssjukdomar,mikrober

Finland har nu kapacitet att utföra 5 000 coronatester per dag, enligt THL. Ändå så testas färre än det. Men varför utför man inte så många tester som möjligt?

Ett svar på frågan är att det inte finns tillräckligt med patienter.

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kan man utföra 400 tester om dagen, men man utför endast omkring 300 stycken per dag. Det sägs att man ska testa, testa testa, men det kan man inte göra om det inte finns patienter.

Mikko Pietilä som är chefsöverläkare inom sjukvårdsdistriktet berättar att det inte finns behov av att utföra fler tester och därför används inte maxkapaciteten.

- Människor söker sig inte till test. Det måste finnas patienter att testa.

Under onsdagen utfördes 300 coronatester i Egentliga Finland, men bara fyra stycken var positiva.

- Det betyder att tröskeln att testa är inte så hög just nu. Positiva fynd i relation med antalet tester var mycket, mycket högre tidigare än vad det är just nu, säger Pietilä.

Orsaken till att man inte utför fler tester är alltså där varken brist på resurser eller brist på analyskapacitet.

Jussi Sane vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) säger att man strävar efter att utnyttja testkapaciteten fullt ut.

- Det tar sin tid innan det finns folk som går på testerna.

HUS saknar resurser

Ett annat svar är att det finns för lite personal för hela processen före provtagning till efter resultatet när man ska följa upp och spåra smittkedjan i fall testet visar positivt.

Så är fallet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

- Det som begränsar är provtagningen. Nu har man förhandlat med kommunerna om att de skulle kunna öka sin kapacitet att utföra testerna och det kommer antagligen ske inom de närmaste veckorna, säger överläkare Asko Järvinen.

Också Jussi Sane vid THL säger att antalet tester som görs inte bara är beroende av testkapaciteten.

- I korthet skulle jag säga att det tar sin tid innan kommunerna och regionerna får resurser för hela kedjan. Det är inte bara testerna som bestämmer hur mycket man kan testa. Det är andra saker där innan. Det är en process.

Det behövs personal som organiserar så att patienterna kommer till laboratoriet vid rätt tid, någon måste ta provet, provet måste föras till laboratoriet och det måste finnas rätt skyddsutrustning och provtagningsmaterial.

- Det är mycket som ska fungera. Laboratoriekapaciteten är bara en bråkdel. Hela kedjan måste fungera och man måste ha kapacitet att kontakta dem som är smittade och följa upp smittkedjorna, säger Asko Järvinen.

Sedan är frågan hur man får patienter till provtagning också en orsak till att man inom HUS testar mindre än vad som skulle vara möjligt. Nu testas nästan alla som kommer in för provtagning.

- Man har gjort kriterierna bredare. Vi testar patienter som kommer till sjukhus, sjukvårdspersonal på sjukhus och äldreboenden, äldre människor som är i riskgruppen och alla andra som har symptom som passar in på sjukdomen, säger Asko Järvinen.

Under torsdagen analyserades ungefär 1 500 prov vid HUSlab, men analyskapaciteten är enligt Asko Järvinen det dubbla.

Vasa och Egentliga Finland testar så många som behövs

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt utför man inte analysen av testerna själv utan skickar dem för att analyseras vid Fimlab i Tammerfors.

Därför kan inte chefsöverläkare Christian Kantola säga vad som är sjukvårdsdistriktets maxkapacitet för testerna, men säger också att de inte har behov av att få fler tester utförda.

- Vi tar nog de tester som vi behöver, speciellt när det gäller sjukvårdspersonal tar vi med väldigt lätta indikationer.

Inom både Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har man tillräckligt med personal för att utföra testerna och sedan följa upp smittkedjorna ifall testerna visar positivt.

- Provtagning sker i samband med akutmottagning och det går en del personalresurser till att sköta om det, men vi har tillräckligt med personal, säger Kantola.