Hoppa till huvudinnehåll

"Min pappa hör till riskgrupper och det är ganska dumt att han kan bli jättesjuk" – undervisningsminister Li Andersson svarade på barnens frågor i Svenska Yles chatt

Porträtt av undervisningsminister Li Andersson.
Li Andersson fick många kniviga frågor om corona från barnen. Porträtt av undervisningsminister Li Andersson. Bild: Kalle M�kel� / Yle Li Andersson,utbildningsminister

Strax efter statsrådets första presskonferens för barn som någonsin ägt rum chattade undervisningsminister Li Andersson med barn, unga och föräldrar. Bland annat fick ministern frågor från elever med föräldrar i riskgrupp, om skolavslutningar på Åland och undervisning för elever med funktionsvariationer - ibland skrev barnen själva, andra fick hjälp av en vuxen. Läs frågorna och svaren från chatten här.

De största frågorna kom först: hur länge är skolan stängd, när öppnar den och när får vi mer information om saken? Undervisningsministern fick många frågor, och den allra vanligaste handlade om just detta. Här är ett urval av de frågor som hann med under de 45 minuter som chatten pågick.

Hur länge kommer coronaviruset att påverka våra liv?

Li Andersson: Det är det ingen som vet säkert, eftersom viruset finns i många länder. Därför är det viktigt att vi får viruset under kontroll, så att det smittas vidare så lite som möjligt och de som fått smitta kan bli i karantän.

När får vi gå till skolan igen?

Li Andersson: Det vet vi inte ännu, men vi får snart ny information av experterna, och nästa vecka kan vi berätta om en del av eleverna får gå tillbaka till skolan under våren eller om distansundervisningen fortsätter till slutet av maj.

Hur gör vi med dom som ändå är tillsammans utan avstånd?

Li Andersson: Det bästa knepet är nog att artigt påpeka om vikten av att hålla skyddsavstånden. Det är på allas ansvar.

Riskgrupper och olika specialarrangemang kom upp:

Om skolorna öppnar hur gör man med elever i riskgruppen?

Li Andersson: I fall skolorna öppnar för en del av eleverna, kommer vi att skilt ta ställning till hur man gör om barnet självt, läraren eller någon i familjen hör till riskgrupperna. Dessutom kommer man i skolorna också i så fall att följa mycket striktare hygienregler än normalt.

Min pappa har en sjukdom och hör till riskgrupper. Vi har hela familjen- jag har 3 syskon - varit hemma. Vi har beställt mat hem från butiken och så. Om skolan öppnar måste två av oss åka både buss och metro till skolan. Ganska dumt att pappa sen kan bli jättesjuk!

Li Andersson: Jättebra att ni har tagit hand om honom genom att följa reglerna. Ifall skolorna öppnar för en del av eleverna, kommer vi att skilt ta ställning till hur man gör om barnet självt, läraren eller någon i familjen hör till riskgrupperna. Dessutom kommer man i skolorna också i så fall att följa mycket striktare hygienregler än normalt.

Hur ska lärare göra som är i riskgruppen? Är de klokt att dom kommer på jobb med upp till 400 personer?

Li Andersson: Vi kommer att ta ställning till hur man gör med personer i riskgrupper skilt. Ifall en del av eleverna kommer att kunna återvända till skolan kommer man att följa striktare regler, dvs inte 400 människor kommer inte att samlas på samma ställe utan klasserna och grupperna måste hållas åtskilt.

Om man inte har dator så hur skall man kommunicera med skolan? -Hanna Åk 2

Li Andersson: Ifall man inte har en egen dator ska man få låna en från skolan. Det lönar sig att fråga sin egen lärare!

Hoppas ni har ett stort garage!― Li Andersson, undervisningsminister

Jag har en fråga till Li Andersson: måste man stanna inne eller ute? Av Cedric Krook

Li Andersson: Man får gå ut, och det är viktigt att man får frisk luft och rör på sig! Kom ihåg att hålla avstånd till andra människor och att tvätta händerna. Det är viktigt.

Två gungor och en klätterställning i en lekpark.
Två gungor och en klätterställning i en lekpark. Bild: Yle/Malin Valtonen lekpark i ekenäs,Ekenäs

Jag brukar ta med 1-3 personer på innebandy i mitt garage. Vi håller avstånd och sätter medel på klubborna och om vi har godis med har vi godis med papper och sätter det i olika koppar så alla inte rör i samma kopp, är det okej?

Li Andersson: Hoppas ni har ett stort garage! Det är bra att ni rör på er, men kom ihåg avstånden.

Skolavslutning och antagning till högskolor orsakar huvudbry - och kan man öppna skolorna delvis?

Hur skall det vara rättvist med antagningarna till högskolor, eller vissa fakulteter (medicin), endast basis på studentexamen? Varför räknas inte t. ex. gymnasiebetyget med?

Li Andersson: Studentexamen fungerar som ett nationellt standardiserat test, där man frågar alla samma saker och utvärderar alla enligt samma grunder i hela landet. I fråga om gymnasiebetyget kan det förekomma större skillnader, då skilda lärare ger betygen. Därför har studentexamen använts i antagningen till högskolorna.

Hur går tankarna gällande att tidigarelägga skolstarten i höst? Skulle det gälla alla skolor i så fall? Jag tänker speciellt på andra stadiet där distansundervisningen funkat relativt bra och behovet av en tidigare skolstart inte är lika stort som det kanske är i lågstadier och dylikt?

Li Andersson: Att tidigarelägga skolstarten är inte aktuellt för tillfället, i och med att undervisningen inte har varit avbruten under våren. Men vi förbereder oss på att ge mer resurser till skolorna för att svara på ett ökat behov av stöd.

Hur man gör den här våren med eventuella stipendier som brukar delas ut på vårfesten?― Siiri, 12 år

Min dotter går ut 9:an i vår. Det är en milstolpe i livet, grundskolan avklarad. Viktigt att få uppleva den dagen, konkret och i skolan. Finns det en möjlighet att åtminstone åk 9 kunde få återvända?

Li Andersson: Vi funderar för tillfället på olika modeller för vilka elever som kan återvända till skolan och om det finns en möjlighet att en del deltar. Niorna kommer i alla fall inte att få delta i en stor skolfest, sådana kan man inte ordna alls i vår, men jag förstår att många gärna skulle se sina klasskamrater och lärare.

Siiri 12 år undrar hur man gör den här våren med eventuella stipendier som brukar delas ut på vårfesten?

Li Andersson: Det tror jag nog att dom funderar på i din egna skola, och du kan fråga din egen lärare. Man kan ju till exempel skicka stipendierna per post eller epost.

Finns det tankar på att öppna skolor på ställen där coronaviruset har liten eller noll spridning? Eller öppnar ni alla skolor eller inga skolor?

Li Andersson: Det kan jag inte svara på ännu men det är en av de frågor vi tar ställning till nästa vecka när vi får ny information av experterna. Regeringen kan inte hålla skolorna stängda om det inte är absolut nödvändigt för att begränsa spridningen av viruset, så säger vår grundlag.

Studentmössa
Studentmössa Bild: Yle/Roger Källman Studentmössa,studentlyra

Varför får inte Åland ha studentfester i juni eftersom de varit så pass enstaka fall och ingen samhällssmitta mera. Kan man inte ha en studentfest för mindre än 500 personer?

Li Andersson: Samma regler gäller i hela riket, det vill säga att man ska hålla avstånd och minska på närkontakter. Coronafall finns också på Åland, och det är lika viktigt att trygga en tillräcklig mängd intensivvårdsplatser där. För tillfället tillåts inte möten för över 10 personer, och det är mycket möjligt att sådana restriktioner gäller även under sommaren.

Det är mycket svårt att organisera lärarnas arbete om man tillåter alla att välja mellan när- och distansundervisning.― Li Andersson, undervisningsminister

Hur värderar man barnens psykiska välmående contra smittorisk. OM detta (gud förbjude) förlängs efter 13 maj, hur får vi då barnen att orka och hålla ut?

Li Andersson: Alla de beslut som fattas gällande skolorna sker på basis av rekommendationer från hälsovårdsmyndigheterna, som utvärderar smittorisken. Men de tar också ställning till helheten, dvs om effekten av att öppna skolorna är små för en potentiell ökning av smittorisken så väger barnens rättigheter tungt. Juridiskt kan man inte hålla skolorna stängda om inte det är absolut nödvändigt.

Jag vill fråga om regeringen i stället för att öppna skolorna för alla kunde tänka sig att låta distansundervisningen fortsätta hela våren och satsa på att man hjälper dem som eventuellt har problem av något slag och kanske låter enstaka få komma till närundervisning?

Li Andersson: Ifall en del av eleverna kan komma tillbaka till skolan så skulle ju en del då fortsätta på distans. Vi funderar på tillfället på vilken modell som är vettigast i fall en del av barnen kan komma till skolan (det vill säga skulle det gälla de yngsta eller de med behov av särskilt stöd till exempel).

Det är mycket svårt att organisera lärarnas arbete om man tillåter alla att välja mellan när- och distansundervisning, eftersom lärarna i så fall borde ge båda samtidigt och det går inte. För tillfället är det bara cirka 7% av eleverna på årskurs 1-3 som deltar i närundervisningen och då är det lättare.

Jo, menade alltså att man fortsätter så här och ger skolorna befogenhet att avgöra om enstaka elever ska tas till närundervisning också i högre årskurser. Inte så att det kan väljas. Det är ändå en minoritet som har en sån situation att närundervisning är enda alternativ. Stora merparten klarar distansundervisningen bra och två veckor ger inte socialt eller inlärningsmässigt mycket i jämförelse med riskerna.

Li Andersson Det är ett intressant förslag, vi funderar som sagt på olika modeller nu - så jag noterar detta!

Skolelev i distansundervisning.
Skolelev i distansundervisning. Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle distansundervisning,distansundervisning,Hemundervisning,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,pandemier

Det kom frågor om själva distansundervisningen, bland annat om elever med specialbehov

Jag tycker att det fungerar jättebra att ha distansundervisning hemma, då jag kan laga allt färdigt i min egen takt. Kommer jag att kunna gå i skola på distans hemma sen också då skolorna öppnas, åtminstone ibland? Melvin, 9 år.

Li Andersson: Jag har hört det här av andra också, det är säkert så att det kan vara lättare att koncentrera sig hemma för vissa än vad det är i skolan. Men sedan när vi öppnar skolorna igen ska man nog gå dit precis som innan coronan började, men det kan hända att vi kommer att se mer undervisning på distans i framtiden.

Varför är det så jätteviktigt och noggrant med alla bildkonstgrejer och slöjduppgifter nu i coronatider? Varför inte bara ta det viktigaste nu när det är jobbiga tider så att alla föräldrar och barn orkar till slutet? H. En förälder.

Li Andersson: Därför att bildkonst och slöjd är en viktig del av läroplanen och det är viktigt att vi undervisar i också i dessa ämnen under distansundervisningen. För många är det ett viktigt sätt att komplettera den typ av lärande som sker genom att räkna / läsa / skriva.

Många är oroliga för läget inom familjerna, eftersom alla inte berättar via telefonsamtal eller meddelanden hur de har det.― Chattkommentar

Om man får corona så hur blir det med undervisningen, att hamnar man sen göra allt som man inte hann med, så måste man göra det sen på sommarlovet?

Li Andersson: Om man får corona så sätts man i karantän. Det betyder att man hålls hemma i minst två veckor. Då får du dina uppgifter hem av läraren, och om du inte är mycket sjuk så orkar du kanske göra dem hemma.

Jag jobbar inom elevvården och många är oroliga för läget inom familjerna, eftersom alla inte berättar via telefonsamtal eller meddelanden hur de har det. Om skolorna inte öppnar, funderar ni på att tillåta individuella handledande möten med familjer / elever innan semestern? Annars är pausen väldigt lång från mars till skolstarten i augusti. Jag tänker alltså på jobbet som socialarbetare, kuratorer och andra utför.

Li Andersson: Detta är jätteviktigt. Enskilda personliga möten är i princip möjliga redan nu, om man håller avstånden. Men vi funderar på olika modeller för våren för att kartlägga behovet av stöd för olika elever, och jag tycker att vi borde möjliggöra personliga möten och handledning enligt behov i skolan.

Jag går på en folkhögskola och jag ser det som en möjlighet att ni öppnar folkhögskolorna. Det är viktigt med rutiner när man har funktionsvarationer. Då är det viktigt att man vänder på sina rutiner och jag menar att för somliga blir livet jobbigare och frustrerande.

Li Andersson: Du har alldeles rätt i det, och rutiner är nog viktiga för alla tycker jag. Vi kommer att ta ställning till folkshögskolornas situation i samband med skolorna, för dem gäller det även att bestämma om man kan ha närundervisning under sommaren.


Finns det möjlighet att göra klart nian i sommar?

Li Andersson: Det beror nog på hurdana möjligheter din egen skola erbjuder. I många kommuner erbjuder man möjlighet till påbyggnadsundervisning om man inte sökt vidare till andra stadiet.

Många barn och vuxnas psykiska välmående står på spel också om skolorna igen öppnas, av oro för smitta. En del högt uppsatta läkare har ju också rakt gått ut och sagt att man borde få barn smittade. Vad anser ministern om detta uttalande?

Li Andersson: Så tänker vi inte i regeringen, vi vill inte att folk ska bli smittade utan uttryckligen hålla fallen så få som möjligt. Men vi kan inte heller vänta tills viruset helt försvunnit innan vi gradvis börjar öppna upp samhället igen, i och med att ingen vet när och om det kommer att ske. Därför har vi talat om att gradvis och försiktigt lätta vissa restriktioner, samtidigt som vi testar och följer upp.

Text där det står Li Andersson, undervisningsminister: Tusen tack för min del, och för bra frågor. Ha ett fint veckoslut, sköt om er, håll avstånden och tvätta händerna. Till slut en så kallad smiley, alltså ett kolon och en parentes.
Text där det står Li Andersson, undervisningsminister: Tusen tack för min del, och för bra frågor. Ha ett fint veckoslut, sköt om er, håll avstånden och tvätta händerna. Till slut en så kallad smiley, alltså ett kolon och en parentes. Bild: Yle hälsning