Hoppa till huvudinnehåll

Missnöje med stadsdirektörens utvecklingssamtal i Lovisafullmäktige – delat SFP också i den här frågan

stort rosa hus
Lokalpolitiker vittnar om dålig stämning i fullmäktige efter svåra frågor. stort rosa hus Lovisa,lovisa rådhus

Hälften av Lovisa stadsfullmäktige anser att utvecklingssamtalen som stadsstyrelsens ledning fört med stadsdirektören varit allt för vaga. De efterlyser konkretare mål som går att mäta.

Onsdagens fullmäktigemöte i Lovisa var historiskt på flera sätt. På grund av coronaepidemin hölls mötet för första gången på distans, som ett videomöte. Dessutom avgjordes den omdebatterade skolfrågan.

Att mötet drog ut på tiden och blev fem timmar långt kom knappast som en överraskning för någon.

Däremot var det intressant att se att mötets sista punkt, som bara skulle vara ett tillkännagivande man snabbt klubbar igenom, väckte en hel del diskussion och ledde till omröstning.

Den sista punkten på listan var tillkännagivandet av rapporten från utvecklingssamtalet som stadsstyrelsens presidium fört med stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Presidiumet består av stadsstyrelsens ordförande samt första och andra viceordförande.

Flera fullmäktigemedlemmar, bland andra Pertti Lohenoja (SDP) och Satu Hämäläinen (SDP), efterlyste konkretare mål för stadsdirektören så att man ska kunna mäta vad han har fått till stånd.

Hagfors klämmar delade åsikter

Kari Hagfors (Centern) kom med två åtgärdsmotioner:

1. Stadsstyrelsens ordförande för en remissdebatt med ordförandena för fullmäktigegrupperna om det utvecklingssamtal som hänför sig till stadsdirektörens direktörsavtal. Efter detta för stadsstyrelsens presidium det egentliga utvecklingssamtalet utgående från remissdebatten.

– Nu var det redan tredje året som fullmäktige tog upp utvecklingssamtalet. Hittills har vi inte fått några konkreta mätare gällande stadens utveckling, vad vi ska försöka göra och vad han ska försöka göra för att utveckla staden, säger Hagfors.

Med sitt förslag ville Hagfors ge fullmäktige en möjlighet att påverka vad stadsstyrelsens presidium tar upp i diskussionen med stadsdirektören.

Att många understödde Hagfors kan ju nog tolkas som en återspegling av att det inom fullmäktige finns ett utbrett missnöje mot att det anses att vissa frågor drivs i en för liten krets― Thomas Rosenberg (SFP)

Hagfors andra kläm lät så här:

2. Den sista meningen som antecknats i utvecklingssamtalet verkställs inte eftersom den strider mot paragraf 27 i förvaltningsstadgan.

Den sista meningen i utvecklingssamtalet handlar om en bilförmån som stadsdirektören skulle få, men som inte blivit av på grund av ett kommunalbesvär.

I meningen står det att staden retroaktivt ska ersätta en summa motsvarande förmånen om förvaltningsdomstolen förkastar besväret.

– Enligt förvaltningsstadgan har inte presidiet möjlighet att fatta sådana beslut. Om stadsdirektörens lön beslutar stadsstyrelsen, inte presidiet, säger Hagfors.

Återspegling av missnöje

När det väl blev omröstning föll rösterna jämt, 16-16, för Hagfors första förslag. Då rösterna faller lika vinner det förslag som ordförande röstat på, vilket betyder att Hagfors första förslag förkastades.

I omröstning om Hagfors andra förslag föll rösterna 16-15 med en tom röst. Hagfors andra förslag godkändes inte heller.

– Att många understödde Hagfors kan ju nog tolkas som en återspegling av att det inom fullmäktige finns ett utbrett missnöje mot att det anses att vissa frågor drivs i en för liten krets, säger Thomas Rosenberg (SFP).

Han specificerar inte vem han anser höra till den kretsen.

SFP:s gruppordförande Tom Liljestrand sade i ett anförande innan omröstningen att det finns saker att utveckla i hur utvecklingssamtalet förs, men meddelade att SFP-gruppen inte stöder Hagfors klämmar.

Om ingen motsätter sig klämmar i sådana här frågor så godkänns de automatiskt som tillägg.

Av de 17 SFP:arna på plats röstade ändå sju personer för Hagfors första kläm och sex personer för Hagfors andra kläm. Också inom SDP fanns delade åsikter i omröstningen.

Enligt Liljestrand kom Hagfors tillägg i ett sent skede, och gruppen hade inte hunnit diskutera dem sinsemellan. På ett virtuellt fullmäktigemöte är det också svårare att ta paus för gruppdiskussion.

Fyra personer sitter vid varsin dator runt ett bord. Bakom dem syns en stor skärm med olika mindre rutor.
På onsdagen höll Lovisafullmäktige för första gången möte på distans. Fyra personer sitter vid varsin dator runt ett bord. Bakom dem syns en stor skärm med olika mindre rutor. Bild: Yle / Hedvig Sandell Lovisa,Jan D Oker-Blom,Mia Heijnsbroek-Wirén,Otto Andersson,Skype,kristina lönnfors

Under Hagfors taltur höll Liljestrand kontakt med gruppmedlemmarna via en chattapplikation.

– De personerna som svarade ansåg att vi inte skulle understöda klämmarna, säger Liljestrand.

Särskilt den andra av Hagfors klämmar handlar om en sak som ska behandlas skilt i ett senare skede, inte i samband med tillkännagivandet.

– Den klämmen var inte befogad, säger Liljestrand.

Liljestrand anser inte att det finns någon större splittring i gruppen, även om många som röstade mot skolstängningen också röstade för Hagfors förslag.

Ekonomifrågan skapar splittring

Thomas Rosenberg röstade för Hagfors första kläm men emot den andra eftersom han liksom Liljestrand inte anser den vara relevant i sammanhanget.

Enligt Rosenberg har skolfrågan skapat splittring och dålig stämning både inom SFP-gruppen och andra partier.

– Det är ju ingen överraskning eftersom de här frågorna är jättesvåra, säger Rosenberg.

Han tror att det som ligger till grund för den tråkiga stämningen inom fullmäktige har att göra med att många ledamöter anser att staden skurit i fel saker.

– Bland en stor del av fullmäktige anses att man inte har tagit frågan om ordentliga nedskärningar inom staden på allvar och nu istället har gått in för att banta ner servicenätet där inbesparingarna är ganska små, medan man inte har vågat ta itu med personalstrukturen och inleda samarbetsförhandlingar, säger Rosenberg.

– Det har varit en fråga som har jäst en längre tid, tillägger han.

För den som har lust att fördjupa sig i fem timmar fullmäktigemöte finns livestreamen att se på i efterskott här.

27.04.20 klockan 13.17: Meningen innan bilden har tagits bort. E-posten som Liljestrand skickade ut till gruppmedlemmarna gällde ett annat ärende.

27.04.20 klockan 17.00: Ordet taltur har bytts ut eller tagits bort där det använts eftersom det är en finlandism.