Hoppa till huvudinnehåll

THL befarar: Coronakrisen får vittgående följder för människornas psykiska hälsa – trängsel inom socialvården och ett ökat behov av utkomststöd är att vänta om läget drar ut på tiden

Personer står i rulltrappan med ryggen vänd mot kameran på en metrostation i Helsingfors.
Coronakrisen befaras ha en speciellt stor inverkan på det psykiska välmåendet hos äldre, personer inom riskgrupperna, bostadslösa samt de som lider av psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Bildsättningsbild. Personer står i rulltrappan med ryggen vänd mot kameran på en metrostation i Helsingfors. Bild: Tiina Jutila / Yle coronavirus,virussjukdomar,COVID-19,undantagslagar,undantagstillstånd,karantän,Förkylning,influensa,kollektivtrafik,Helsingforsregionens trafik (HRT),metro ,Helsingfors stads trafikverk,rädsla,ensamhet,depression,rörelse,Resande och pendling,metrostationer,Östra centrum,smittskydd

Coronavirusepidemin och de medförda restriktionerna kommer att få långtgående följder för befolkningens psykiska välmående, enligt en färsk bedömning gjord av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Också behovet av social- och hälsovårdstjänster kommer att påverkas och köer kan vara att vänta, lyder bedömningen.

– Vad en del tjänster beträffar anser experter vid THL att begränsningar i besöken infördes alltför tidigt och icke-brådskande tjänster inhiberades för fort, säger enhetschef Kimmo Parhiala i ett pressmeddelande.

Enligt Parhiala kan behovet av icke-brådskande vård bli akut om tillgången till vård dröjer.

Enligt THL gäller det att förbereda sig väl för att kunna hantera de köer som kan uppstå efter att krissituationen löses upp.

Coronakrisen hotar mångas psykiska hälsa

Coronakrisen befaras ha en speciellt stor inverkan på det psykiska välmåendet hos äldre, personer inom riskgrupperna, bostadslösa samt de som lider av mental ohälsa eller har missbruksproblem.

Samhällets mest utsatta hamnar lätt utanför de digitala tjänsterna, påpekar forskningschef Laura Kestilä i pressmeddelandet.

Också många barnfamiljer har det tufft just nu. Särskilt sårbara är enligt THL de familjer där det redan tidigare funnits problem.

Om epidemin drar ut på tiden ökar också risken för utmattning hos dem som jobbar inom vården― Kimmo Parhiala

Enligt THL är det sannolikt att det blir trängsel i tjänsterna inom socialvården och att behovet av utkomststöd växer i takt med att den svåra situationen drar ut på tiden.

Det finns dessutom flera risker i samband med handlingsförmågan hos vårdpersonalen. Det har bland annat funnits en oro bland personalen över kundernas säkerhet och huruvida skyddsutrustningen räcker till.

Eventuella smittfall inom personalen anses också utgöra en betydande risk för systemets bärkraft.

– Om epidemin drar ut på tiden ökar också risken för utmattning hos dem som jobbar inom vården, säger Kimmo Parhiala.

Sommaren kan föra med sig dystrare humör

Det allmänna humöret bland befolkningen är i det stora hela tämligen gott just nu, enligt ledande sakkunnig Vesa Jormanainen. Läget kan ändå förvärras till sommaren.

– Dystrare framtidsutsikter och de ökade svårigheterna i uppehället kan emellertid komma att synas i form av ett försämrat mående senast under sommaren, säger Jormanainen i pressmeddelandet.

Negativa sinnesstämningar och psykisk belastning verkar vara vanligare bland dem som tampats med hälsoproblem redan innan coronaepidemin bröt ut.

De bedömningar som lagts fram i rapporten baserar sig på analyser av THL:s sakkunniga, upptäckter som gjorts på experthåll samt information ur register och andra nationella informationskällor.

Källa: STT