Hoppa till huvudinnehåll

Det skulle bli en fin sommardag på Själö och på Innamo - i stället krockade båtarna mitt i farleden

Två båtar förtöjda vid en brygga efter att de kolliderat med varandra. Den mindre båten, en motorseglare, har stora skador på babords sida.
De två båtarna i Pärnäs efter kollisionen. Två båtar förtöjda vid en brygga efter att de kolliderat med varandra. Den mindre båten, en motorseglare, har stora skador på babords sida. Bild: OTKES Erstan,sjöolyckor,olyckor vid vatten,båtolycka på Erstan 2019

Polisens utredning av båtolyckan på Erstan sommaren 2019 börjar bli klar.

Enligt utredningsledaren, kriminalkommissarie Maria Sainio, är utredningen i sig klar, men båda parterna i olyckan får ännu läsa igenom rapporten för att kunna kommentera den.

Efter det kan utredningen lämnas över till åklagaren för åtalsprövning, troligen i slutet av maj. Polisens utredning är inte offentlig ännu, men Olycksutredningscentralens publicerades förra veckan.

Två båtar åker iväg

Lördagen den 3 augusti 2019 var en mestadels solig dag med en temperatur på 16-18 grader. I vattnet var det till och med lite varmare, närmare 19 grader.

Ett sällskap på en motorsegelbåt begav sig från Hirvensalo i Åbo mot Själö i Nagu för att fira en vacker sommardag. På den åtta meter långa båten fanns sex personer som alla var släkt med varandra, fyra vuxna och två barn.

En motorseglare har blivit påkörd av en motorbåt och ligger nu vid en brygga med skador på babords sida och bakre däck.
Den mindre båten efter olyckan. Styrhyttens takkonstruktion har lossnat och finns inte med på bilden. En motorseglare har blivit påkörd av en motorbåt och ligger nu vid en brygga med skador på babords sida och bakre däck. Bild: OTKES Erstan,sjöolyckor,olyckor vid vatten,båtolycka på Erstan 2019

En stund senare startade en motorbåt nära Heisala i Pargas för att åka till Innamo i Nagu. Båten åkte via Hotel Airisto Strand i Pargas för att tanka. Ombord på båten fanns två vuxna på väg att likaså tillbringa en vacker sommardag i skärgården.

Motorseglaren körde till en början med motor, men seglen hissades då man kom förbi Runsala ut på Erstan. Vinden blåste cirka 4–5 m/s och i byarna 5–7,5 m/s. Men på Erstan avtog vinden, så seglen togs ned och resan fortsatte med motor. Hastigheten var cirka fem knop.

Ombord på den större båten hade man tankat färdigt och började färden mot Innamo. Farleden var bekant för befälhavaren, kartplottern användes, men befälhavaren behövde inte följa den aktivt. Dessutom hade man lagt in rutten på en pekdator där passageraren på båten följde med färden. Hastigheten var cirka 23 knop.

Hann skrika en varning

De fyra vuxna ombord på den mindre båten befann sig ute, två personer vid styrhytten och två på akterdäck. Barnen var inne i kajutan. Under resan följde man med båtens framfart genom att jämföra sjökortet och omgivningen. Man hade också en kartplotter bredvid rodret.

Föraren på den större båten observerade några båtar i området, men det fanns gott om plats i farleden. Men under de sista fyra minuterna innan olyckan höll båda olycksbåtarna sådana kurser att det var svårt att upptäcka den mindre båten. Bäringen förblev oförändrad.

Karta med två olycksbåtars kurser och positioner inritade för de sista minuterna fram till kollisionen.
Olycksutredningscentralens granskning av förhållandet mellan båtarnas kurser utförd med hjälp av VTS-radar- och kartdata. Karta med två olycksbåtars kurser och positioner inritade för de sista minuterna fram till kollisionen. Bild: Trafikledsverket Erstan,sjöolyckor,olyckor vid vatten,båtolycka på Erstan 2019

När den mindre båten närmade sig Själö riktade personerna i båten sin huvudsakliga uppmärksamhet framåt. Mannen som befann sig i styrhytten hade i sista stund upptäckt den större båten som snabbt kom närmare mot babordssidan. Han hann skrika en varning, men kollisionen skedde bara några sekunder senare.

Körde upp på den mindre båten

När den större båten närmade sig Päiväluoto, frågade passageraren av befälhavaren var nordmärket vid Päiväluoto finns och visade på båtens kartplotter. Befälhavaren pekade med handen mot märket som fanns framåt till vänster.

Radarbild över Erstan minuterna innan två båtar krockar med varandra.
Radarbild från VTS, där båtarna som var inblandade i olyckan befann sig 10 sekunder före kollisionen. På bilden syns båtarna som röda punkter och spåret som radaruppföljningen lämnat som en grön svans. Radarbild över Erstan minuterna innan två båtar krockar med varandra. Bild: Archipelago VTS, OTKES Erstan,sjöolyckor,olyckor vid vatten,båtolycka på Erstan 2019

När han igen vände blicken framåt, såg han den mindre båten framför sig nära fören.

Föraren på den större båten påbörjade en kraftig väjningsrörelse mot höger och försökte få maskinerna att backa med full effekt (crash stop). Men det hjälpte inte. Den större båtens för stötte ihop med den mindre båten bakifrån från vänster vid styrhyttens bakre kant.

Den större båtens för trängde upp på den mindre båten till cirka tre fjärdedelar av båtens längd och bröt sönder den mindre båtens sida samt väggen och taket till den upphöjda styrhytten bakom kajutan. Efter kollisionen gled den större båten sannolikt tillbaka ner i vattnet via den mindre båtens akter.

Två bröder dog

Nödcentralen i Egentliga Finland tog emot det första nödsamtalet klockan 13.44.11 från den större båten. Också en segelbåt som befann sig i närheten gjorde en nödanmälan.

Efter kollisionen svängde den större båtens befälhavare sin båt tillbaka till olycksplatsen, körde sin båt med höger sida intill den mindre båtens vänstra sida och förtöjde den där.

En segelbåt med bruten mast, en motorbåt och Sjöräddningens båt guppar bredvid varandra på havet. I en kollision mellan motorbåten och segelbåten dog personer.
Olycksbåtarna tillsammans med Sjöräddningens båt just efter olyckan. En segelbåt med bruten mast, en motorbåt och Sjöräddningens båt guppar bredvid varandra på havet. I en kollision mellan motorbåten och segelbåten dog personer. Bild: Västra Finlands sjöbevakningssektion sjöolyckor,kollisioner,sjöräddning,Finlands sjöräddningssällskap,Själö,motorbåt,segelbåtar,olyckor vid vatten,Erstan,olycka 3.8.2019 mellan en motorbåt och segelbåt

De två barnen som befann sig i den mindre båten förflyttade sig till den större båtens främre kajuta. Passageraren i den större båten förflyttade sig till kajutan för att ta hand om barnen från den mindre båten.

Mannen som hade funnits i den mindre båtens styrhytt avled genast. Den andra mannen, brodern, var svårt skadad, och de två andra vuxna ombord försökte återuppliva honom. Trots återupplivning, prehospital akutsjukvård och sjukhusets åtgärder avled han senare samma dag på sjukhuset.

Akutvårdare på plats 18 minuter efter olyckan

Gränsbevakningsväsendets helikopter var den första enheten att nå olycksplatsen klockan 14.02. En yträddare med akutvårdarutbildning och en akutvårdare vinschades ner i den mindre båten. De inledde omedelbart akutvården. Sjöräddningssällskapets sjöräddningsfartyg ABSO anlände till platsen som nästa enhet klockan 14.05.

Frivilliga sjöräddningens båt på Erstan.
Sjöräddningens båt kör skadade till Airisto Strand. Frivilliga sjöräddningens båt på Erstan. Bild: Pontus Simonsen Finlands sjöräddningssällskap,sjöräddning,Erstan,sjöolyckor,kollisioner,Själö,motorbåt,segelbåtar,olyckor vid vatten,olycka 3.8.2019 mellan en motorbåt och segelbåt

Sammanlagt alarmerades 19 enheter från räddningsverket till uppdraget, av vilka en del återkallades.

De två andra vuxna ombord på den mindre båten fick olika fysiska skador, liksom det barn som precis före kollisionen var på väg från kajutan upp på däck. Det andra barnet som befann sig i kajutan klarade sig utan fysiska skador. Personerna i den större båten fick inga fysiska skador.

Detta hände, men varför?

Händelseförloppet är alltså till största delen klart. Olycksutredningscentralen säger i sin rapport att olyckan berodde på dålig utkik eller på en observationsmiss.

Olycksutredningscentralen gjorde senare en rekonstruktion av olyckan. Där konstateras att föraren på den större båten inte upptäckte den mindre båten, för att denna var skymd av den större båtens konstruktioner när båtarna snabbt närmade sig varandra.

Möjligheten att upptäcka den mindre båten påverkades också av att båten smälte in i omgivningen och rörde på sig relativt lite, vilket ledde till att den mindre båten i praktiken höll sig på nästan samma plats i synfältet.

Båtkrocken på Erstan.
Båtkrocken på Erstan. Bild: Yle / Google Själö,Erstan

Men Olycksutredningscentralens utredningar görs för att öka den allmänna säkerheten, förebygga olyckor och tillbud samt förhindra skador till följd av olyckor. Säkerhetsutredningar görs inte för att peka ut det juridiska ansvaret.

Till följd av utredningen gav Olycksutredningscentralen tre säkerhetsrekommendationer för att förbättra säkerheten inom båttrafiken.

Källor: Olycksutredningscentralens utredning, Yle