Hoppa till huvudinnehåll

En anställd har bekräftats smittad av corona vid Pargas hälsocentral - över 40 personer har exponerats och hela avdelningen sätts i karantän

Stetoskop upphängt på en vägg.
Alla berörda kommer att kontaktas av hälsocentralen och ifall de som exponerats visar symptom tas ett virustest. Stetoskop upphängt på en vägg. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,patientrum,Stetoskop

Personalen har arbetat ovetande om smittan och därför har både patienter och personal nu satts i karantän. Den coronasmittade arbetar vid akut- och rehabiliteringsavdelningen i Pargas.

Smittan uppdagades på måndag morgon och man har skridit till åtgärder direkt.

Tf överläkare Kenneth Wilson säger till Yle Turku att över 40 personer har exponerats.

Avdelningen stängs för 14 dagar

Enligt tf social- och hälsovårdsdirektör i Pargas, Miia Lindström, kommer hela avdelningen nu att stängas enligt karantärsvillkor, alltså i 14 dagar.

- Inga patienter skrivs ut och inga skrivs in för att trafiken ska hållas så liten som möjligt.

Den personal som ska jobba på avdelningen kommer från och med nu också att arbeta med full skyddsutrustning, uppger Lindström.

Ingen av de exponerade har ändå visat symtom ännu. Ingenting tyder heller på att smittan skulle vara arbetsrelaterad.

Alla berörda kommer att kontaktas av hälsocentralen och ifall de som exponerats visar symptom tas ett virustest.

- Vi har förberett oss för en sådan här händelse och vi har situationen nu under kontroll. Vi kommer att följa upp den dag för dag och anpassa oss efter behov, säger Lindström.

Hälsocentralens epidemiutredningsgrupp har redan idag diskuterat och fått rådgivning av ÅUCS sjukhushygien- och infektionsenhet.

Artikeln och rubriken uppdaterad klockan 14.55 med kommentar av Kenneth Wilson.

Artikeln och rubriken uppdaterad klockan 15.00 med kommentar av Miia Lindström.