Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: Många småbarnspedagoger och förskolelärare rädda att arbeta i coronatider

Barn leker med lego
Grupper och daghem ska inte slås ihop, säger det finska lärarfacket OAJ. Barn leker med lego Bild: Mostphotos småbarnsfostran,kreativitet,inlärning,leksaker,förskolan,lek (barnlek),barn (familjemedlemmar),legobitar,child (Jung),dagis

Det finska lärarfacket OAJ slår larm om rädsla bland lärarna inom småbarnspedagogiken. Man är både ängslig för sin egen hälsa och för att bli permitterad.

I enkäten deltog lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning, samt daghemsföreståndare. Över hälften av dem uppgav att de på grund av coronaviruset känner ångest och rädsla för att arbeta i daghem.

Efterlyser klarare riktlinjer

Lärarna efterlyste klarare direktiv av dem som upprätthåller daghem och förskolor för hur smittspridning kan undvikas. Endast 35 procent av de tillfrågade sade att de hade fått anvisningar om till exempel hur många barn det får vara i en grupp i coronatider.

Över hälften av småbarnspedagogerna berättade i enkäten om att grupper slagits samman och också hela daghem. Det här upprör OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

– Kommuner och andra anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning bör inte sammanslå enheter eller grupper. Barn bör inte flyttas från en grupp till annan eller byta verksamhetsställe, utan småbarnspedagogiken ska ordnas på bekant ställe och i glesare grupp. Eftersom det för tillfället finns färre barn på plats i daghemmen lyckas en rejälare personaldimensionering bra, konstaterar Luukkainen.

Permitteringar oroar

De tillfrågade var också oroade för att bli permitterade. Många privata daghem har börjat permittera personal.

37 procent av lärarna som arbetar för privata arbetsgivare hade - då enkäten gjordes - fått meddelande om permittering och 6 procent var permitterade.

På den kommunala sidan hade 9 procent av lärarna inom småbarnspedagogik fått meddelande om permittering.

– Är permittering tacken för att lärarna inom småbarnspedagogik arbetar vid frontlinjen i coronatider, undrar Luukkainen.

Förbundet anser också att arbetarskyddet har uppmärksammats alltför lite i småbarnspedagogiken. Vid behov ska adekvat skyddsutrustning tryggas även här. Att undvika onödiga personkontakter och att hålla barngrupperna så små som möjligt är också väsentliga skyddsåtgärder, konstaterar förbundet.

Läs också