Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrar som stannar hemma med barn under coronaepidemin får stöd av FPA

En pappa med en pojke och en flicka i famnen.
Stödet är cirka 30 euro per dag. En pappa med en pojke och en flicka i famnen. Kike,föräldrar,barn (familjemedlemmar),småbarn,babyer,föräldraskap,familjer,höst,ytterkläder,syskon,syskon,pojkar,döttrar,fritid,föräldraledighet,lycka,syster,faderskapsledighet,flicka

Folkpensionsanstalten börjar utbetala temporärt stöd till föräldrar som sköter sina barn hemma under coronaepidemin och därför har tvingats ta ledigt från jobbet utan lön. Stöd beviljas också till personer som anlänt från utlandet och satts i karantän.

Stödet kan sökas retroaktivt. Det utbetalas åtminstone under tiden 16.3-13.5.2020. Om undantagstillstånd upphör tidigare avbryts utbetalningen.

Stödbeloppet är 28,94 euro per vardag (723,50 euro i månaden). Den sökandes inkomster eller antalet barn inverkar inte på stödbeloppet. För vård av barn kan temporärt stöd betalas till bara en person i samma hushåll.

Personer som blivit permitterade eller arbetslösa på grund av epidemin kan inte få temporärt stöd. Det utbetalas inte heller till personer som har moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet.

Temporärt stöd vid epidemi kan inte heller beviljas för samma tid som vissa andra förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner eller sjukdagpenning.

Läs mer om stödet på FPA:s webbplats.

På måndagen föreslog regeringen lättnader också för de arbetslösa. Regeringen säger att de arbetslösa kunde få ett högst 6 månaders temporärt förskott på sina arbetslöshetsförmåner. Det skulle underlätta handläggandet av ansökningarna under coronakrisen, säger regeringen.