Hoppa till huvudinnehåll

Kristinestad permitterar 92 – men stor osäkerhet kring hållbarheten i besluten

Kristinestads skola
Arkivbild. Kristinestad hör till de städer och kommuner som permitterar personal på grund av coronaepidemin. Kristinestads skola Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik kristinestads skola

Också Kristinestad permitterar anställda till följd av coronapandemin. I värsta fall går 92 av stadens anställda utan jobb under en stor del av sommaren.

Under en och samma eftermiddag höll både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Kristinestad möte.

Styrelsen fick ta del av resultatet av stadens samarbetsförhandlingar. 92 anställda berörs av besluten, som innebär permitteringar från 1 juni till 11 augusti. Bakom permitteringarna ligger endast såkallade produktionsmässiga orsaker, en följd av coronakrisen och de restriktioner som regeringen infört.

Andra vice ordförande i styrelsen Henrik Antfolk (SFP) uppger att förhandlingarna har präglats av stor osäkerhet.

- Permitteringarna kan komma att avbrytas om regeringen lättar på restriktionerna och det åter finns jobb i normal ordning, säger Antfolk.

Dessutom kommer det att ta tid innan osäkerheten lättar.

- Vi kan också stå inför att vi behöver återuppta samarbetsförhandla igen i augusti, allt beror på hur hårt ekonomin drabbas och vilken hjälp kommunerna får.

Ny styrelseordförande valdes

På fullmäktigemötet var en av punkterna på dagordningen att välja ny styrelseordförande istället för Åsa Blomstedt (SFP) som avsagt sig alla förtroendeuppdrag sedan hon valts till ny kulturchef inom Svenska Österbottens förbund för kultur och utbildning.

- SFP-gruppen förde fram Patrick Ragnäs och valet klubbades enhälligt igenom, säger Henrik Antfolk.

Ragnäs har hittills fungerat som fullmäktiges ordförande men kommer nu att anhålla om befrielse från det uppdraget.