Hoppa till huvudinnehåll

Till och med hälften av de negativa coronatesterna kan visa fel - Annes man låg på intensiven när smittan konstaterades

Vårdare i skyddsutrustning tar hand om en patient som ligger i en sjukhussäng.
Testet borde göras i början av sjukdomen Vårdare i skyddsutrustning tar hand om en patient som ligger i en sjukhussäng. Bild: Roni Lehti/Lehtikuva coronavirus,sjukhus

För att provresultatet ska vara tillförlitligt borde testet göras i ett tidigt skede av sjukdomen. I dess inledningsfas utsöndras viruset nämligen som häftigast, uppger Yle Uutiset.

Viruset drabbade Annes man hårt från första början. Hennes man är i medelåldern och han är i grunden frisk, men i mars blev han sjuk.

Alla symptom stämde in på covid-19. Sjukdomen började med hög feber som sjönk ibland för att sedan stiga igen.

- Jag har aldrig sett honom så sjuk, säger Anne.

Yle använder inte Annes riktiga namn i artikeln eftersom hennes man fortfarande vårdas på sjukhus. Yle har ändå fått se skriftligt material om mannens vård.

- Under den tredje dagen fick han torr hosta som blev värre och värre hela tiden. Dessutom var hans hud öm och han hade väldigt ont i huvudet.

Efter fem dagar gick mannen till läkaren och på sjukhuset togs han emot som en coronapatient. Personalen bar skyddsutrustning men mannen testades ännu inte i det skedet.

Hamnade på intensiven

Annes man testades först nästa dag med ett näs-svalgprov och efter att testet utförts fick han återvända hem.

Provresultatet hade ännu inte klarnat då mannens tillstånd förvärrades så akut att Anne kontaktade det närmaste centralsjukhuset och krävde vård för sin make. Då togs mannen genast in på sjukhus.

- Då var situationen redan livshotande och han försågs omedelbart med en syremask.

Efter ett dygn förflyttades mannen till intensivvårdsavdelningen.

- Det värsta med den här sjukdomen är att en människa inte kan andas med sina egna lungor. Några gånger tvingades läkarna på intensivvårdsavdelningen överväga om de skulle koppla honom till respirator. I så fall hade han sövts ned.

Först det tredje testet visade positivt

Det första provresultatet var negativt. Eftersom symptomen ändå var så uppenbara, gjordes ett andra näs-svalgprov. Också det var negativt.

På intensivvårdsavdelningen togs ett nytt prov och den här gången togs provet från luftrören.

Det här provet var positivt och coronavirussmittan var nu ett faktum. Det hade då gått nästan två veckor från att Annes man uppvisade de första symptomen.

- Det kändes ganska jobbigt, jag funderade på varför de två första testerna visade negativt. Vi var nog i karantän, men om testet inte visar sanningen kan ju människor handla på fel sätt och sprida smittan.

Anne diskuterade de två första negativa testerna med läkarna.

- De sa att det kunde vara fråga om provtagningsteknik, säger Anne.

Yles MOT-redaktion känner till flera fall där patienten uppvisat typiska coronasymton; växlande feber, torr hosta, en känsla av tryck i lungorna samt trötthet. Ändå har prov som tagits från slemhinnorna i näsan varit negativa och symptomen har fortsatt.

De sjuka patienterna har inte nödvändigtvis skickats på nytt test, utan i stället hem för att vila upp sig. Det behövs alltid en remiss från läkare för att få gå på coronatest.

Oklara tester skapar förvirring

Coronavirus kan konstateras med både näs-svalgtest och svalgtest. De största osäkerhetsfaktorerna har att göra med själva provtagningen.

- PCR-tester ses som väldigt tillförlitliga. Men också i de bästa av världar ger endast 80 procent av testerna rätt resultat. I värsta fall kan så många som hälften av de negativa testerna egentligen vara positiva, säger överläkare Maija Lappalainen vid HUS laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Den första riskfaktorn när det gäller testerna är tidtabellen.

Forskning visar att coronaviruset utsöndras redan innan personen får några symptom. I sjukdomens inledningsfas utsöndras viruset som häftigast.

Det skulle alltså vara bra att provtagningen skulle göras redan i det här skedet, alltså inom några dygn efter att symptomen börjat.

Om sjukdomen har hunnit förflytta sig från de övre luftvägarna till lungorna, når man inte alltid tillräckligt långt ner med ett näs-svalgprov.

- De allra svårast sjuka patienterna, de som har lunginflammation och som behöver stöd för att kunna andas går inte alltid att testa med näs-svalgprov. Provet borde tas längre ner i luftvägarna. Och ett sådant test kan man inte nödvändigtvis ta på någon som är så pass sjuk, säger Lappalainen.

Inte heller bra att testa för tidigt

Om testet görs för tidigt är virusmängderna så små att viruset inte alltid syns på det test som analyseras.

- De flesta experter säger att sannolikheten att lyckas få viruset att fastna på ett näs-svalgprov är ungefär 70-90 procent, säger HUS direktör för diagnostik Lasse Lehtonen.

Enligt Lehtonen betyder det här i praktiken att ungefär en femtedel av dem som har coronasmitta och testats för det, inte identifieras som coronasmittade.

Det är inte endast tajmingen som kan leda till problem när det gäller coronatestning, också själva testmetoden skapar osäkerhet.

Nästopstestet är otrevligt för patienten och det kräver vana och kunskap av den som utför testet. Alltid lyckas det inte.

Det råder dessutom brist på långa nästops i Finland. Därför har man i en del områden endast tagit prover från svalget, vilket gör tillförlitligheten ännu lägre - endast hälften av proverna är tillförlitliga.

Om viruset fastnat på teststickan och det visar ett positivt resultat är det vanligtvis tillförlitligt.

Enligt Lasse Lehtonen kunde tillförlitligheten ökas genom att ta två prover under samma dygn. I praktiken görs det här ändå sällan eftersom testkapaciteten är begränsad.

HUS: Inte någon större nytta av antikroppstester ännu

På den finländska marknaden finns nu också tester som kan visa om en person i något skede har insjuknat i covid-19, det vill säga om hen bär antikroppar mot viruset.

En del av testerna som Finland erbjudits har ändå varit av dålig kvalitet. Enligt Fimeas överinspektör Nelli Karhu har Finland till och med erbjudits förfalskade tester.

Lehtonen tror ändå inte att de finländska aktörerna har köpt sådana tester.

- Kvaliteten på de finländska laboratorierna är hög och vi köper produkter endast av sådana producenter som är CE-märkta. Men tester av olika kvalitet har funnits på marknaden på sistone, säger han.

Det finns också andra problem förknippade med antikroppstester. Om testet felaktigt visar att en person har antikroppar kan personen i fråga utsätta sig och andra för fara.

Men antikroppstesterna blir mer tillförlitliga med tiden då sjukdomen inte längre är så sällsynt. Då 5-10 procent av befolkningen har insjuknat börjar också tillförlitligheten öka, säger bland andra medicine doktor Juhani Knuuti.

Återhämtningen tar månader

Annes man har nu varit sjuk i cirka en månad. Förra veckan fick han komma bort från intensivvårdsavdelningen.

- Jag vet inte ännu när han får komma hem. Det beror på vad lungbilderna visar, hur stor skada viruset har åstadkommit. Det är åtminstone säkert att han inte kan börja jobba i familjeföretaget på flera veckor, kanske månader.

Familjeföretaget har åtta anställda. Anne har tvingats hålla i tyglarna trots att hon normalt jobbar annanstans.

- Alla dagar har jag kämpat för att vi ska klara det. Jag har jobbat från morgon till kväll, säger Anne.

Anne är lättad över att hennes man är på bättringsvägen men orolig för om han fortfarande bär på viruset då han kommit hem.

- Läkaren säger att han inte borde smitta någon annan efter fyra veckors sjukdom. Trots att han kanske testar positivt ska han inte längre smitta någon annan eftersom sjukdomen varat så länge.

Annes man testade negativt i fredags. Nu på måndagen funderar man på datum för när han kan åka hem.

I april fördubblade THL sin testningskapacitet. Nu testas cirka 3 500 personer per dag. Men Anne har inte själv erbjudits coronatest.

Artikeln är en översättning av programmet MOT:s artikel Pahimmillaan jopa puolet koronatestien negatiivisista tuloksista voi olla vääriä – Annen mies oli jo teholla kun tartunta viimein todettiin Svensk text Frida Holmberg och Sara Langh