Hoppa till huvudinnehåll

Allvarliga brister i äldrevården – fungerande vård blir viktigare i undantagsförhållanden, säger BJO

Två personer håller varandra i hand.
BJO finnas orsak att vara orolig för äldrevården. Två personer håller varandra i hand. Bild: Antti Kolppo / Yle äldreomsorg,äldre

Flera kommuner har ombetts delta i en utredning om vård och omsorg för äldre personer, och biträdande justitieombudsmannen är inte nöjd med resultatet.

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin har kommit fram till att det fortfarande finns allvarliga brister i kommunernas praxis för vård och omsorg för äldre personer.

Det är hennes bedömning när hon har skickat frågor och fått svar gällande vården i olika kommuner.

De som deltog var södra Karelens vårddistrikt Eksote och olika former av kommunal vård i Helsingfors, Esbo, Vanda, Jakobstad, Åbo, Kittilä, Kuopio och Uleåborg.

BJO fäste särskild uppmärksamhet vid vården för äldre personer med minnessjukdom.

Extra mycket ansvar på kommunerna i coronatider

Syftet var att säkerställa att de berörda blir rätt behandlade och att de får rätt bemötande om allvarliga missföhållanden redan har uppstått.

– Kommunernas tillsyn har varit bristfällig och de har inte iakttagit den lagstadgade skyldigheten att se till att en yrkesutbildad person som fungerar som tjänsteinnehavare i kommunen utses till egen kontaktperson för en äldre person med minnessjukdom som befinner sig på en institution eller serviceboendeenhet, är Sakslins bedömning.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin. Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin Bild: Yle/Sasha Silvola Maija Sakslin,riksdagens justitieombudsmän,biträdande justitieombudsman

Även om alla de berörda kommunerna borde åtgärda flera brister, så anser BJO Sakslin att det också finns goda exempel på hur man kan ta hand om minnessjuka äldre personer på ett bra sätt.

Situationen skulle dessutom kunna bli mycket bättre till exempel genom att ta i bruk fungerande kutymer från olika kommuner.

Kommunerna har svarat redan i november, så läget var mycket annorlunda jämfört med hur det ser ut nu när coronapandemin har nått Finland.

I den nu rådande situationen blir kommunernas ansvar ännu tyngre eftersom det är svårare för anhöriga och närstående att följa med vården av äldre personer med minnessjukdomar, anser Sakslin.

Källa: Biträdande justitieombudsmannens rapport

Läs också