Hoppa till huvudinnehåll

Endast hälften av coronatestkapaciteten används – Social- och hälsovårdsministeriet: ''Det finns inte folk att testa''

Närbild på provtagningsstickor i handskbeklädda händer.
Flera har förbryllats över beskedet om att fler ska testas, men sedan nekats test trots symtom.. Närbild på provtagningsstickor i handskbeklädda händer. Bild: Markku Rantala / Yle COVID-19,coronavirus,testning,beredskapslag,virus,Wuhan,Epidemia,Borgå,sjukhus,infektioner,undantagstillstånd,pandemier,provtagning,infektionssjukdomar,mikrober

Finlands mål att öka antalet coronavirustester har inte hittills uppfyllts, rapporterar Yle Uutiset. Den finländska strategin bygger på en modell där man testar mycket och spårar smittkedjorna.

Enligt Social- och hälsovårdsministerier strävar man efter att göra 10 000 test om dagen. Det kunde uppnås inom loppet av några veckor, sa kanslichef Kirsi Varhila i Yles program A-Studio i måndags.

På basis av de siffror THL publicerat om hur många som i snitt testas per vecka räknade Yle Uutiset ut ett medeltal per dag. Det visade sig att antalet tester nog trappats upp, men långsamt.

Under förra veckan gjordes flest test; medeltalet ligger på 2 800 test per dag. Det utgör endast en tredjedel av Social- och hälsovårdsministeriets mål.

Antalet test varierar stort, vissa dagar har det gjorts färre än tusen test.

I dagsläget är testkapaciteten i Finland cirka 5 500 test per dag, vilket innebär att endast hälften av den kapaciteten hittills har använts.

Social- och hälsovårdsministeriet: Det finns inte tillräckligt många att testa

Orsaken uppges vara att Finland lyckats kontrollera epidemins framfart.

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd på Social- och hälsovårdsministeriet, säger att det inte finns några flaskhalsar som skulle hindra att kapaciteten används fullt ut. Det har helt enkelt inte funnits folk att testa.

De restriktioner Finland har gått in för har varit effektiva, och därför har det inte behövts fler tester än de som nu gjorts.

Rekordtalet lyfts ofta fram

Som mest har 3 800 personer testats på en dag, medan antalet personer som testas nästa dag kan vara under tusen.

Eftersom rekordtalet, alltså 3 800, lyfts fram av myndigheter i flera omgångar - senast av THL:s Mika Salminen i A-studio i går - kan man lätt få uppfattningen att testantalet är större än det de facto är.

På THL betonar man att det gäller att se på helhetsbilden, alltså på utvecklingen av hur många som testas per dag. Uppskattningen är att antalet tester kommer öka i framtiden.

Lösare kriterier ledde inte till snabbt ökat antal av tester

Då epidemin bröt ut rapporterades det om svårigheter att uppfylla kriterierna för coronatest. Det gällde också personer inom hälso- och sjukvården. De här kriterierna har sedermera blivit lösare, och myndigheterna har lagt fram riktlinjer om att testa allt fler.

Trots löften om att lättare få testas har Yle Uutiset kontaktats av personer som vittnar om att de inte ordinerats provtagning av läkare - trots symptom en längre tid. Flera har därför höjt på ögonbrynen då det i medierna talats om att också personer med vaga symtom ska testas.

Social- och hälsovårdsministeriet har också kontaktas i samma ärende, men Virolainen-Julkunen har svårt att tro att det handlar om någon slags ovilja bland läkare att ordinera provtagning.

På ministeriet litar man på att läkarna kan göra bedömningar och ta prov på basis av dem.

Carita Savolainen-Kopra på THL tror att det kan handla om att de nya riktlinjerna inte ännu hunnit tillämpas i praktiken överallt. Tidigare var det brist på materiel som gav upphov till en så kallad flaskhals, men enligt vad Savolainen-Kopra vet finns inte det sådana problem just nu.

Även om det går långsamt med att testa fler är meningen ändå att höja kapaciteten ytterligare. Enligt THL var kapaciteten 2 500 test om dagen i början av april, för att nu ligga på 5 500. I maj ska 7 500 personer kunna testas om dagen, och den slutliga kapaciteten planeras vara 10 000.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Yle selvitti luvut: Koronatestejä on tehty keskimäärin 2 800 päivässä, joka on vain puolet kapasiteetista – STM: ''Testattavia ei ole ollut''
skriven av Johanna Mattinen, Riku Roslund och Hanna Takala.

Artikeln är översatt av Josefin Flemmich.