Hoppa till huvudinnehåll

Just nu görs 300 coronatester varje dag i Egentliga Finlands sjukvårdsdisktrikt - men mörka moln hotar ekonomin och kan leda till permitteringar

en skylt utomhus som med pilar och klar färg pekar att mottagning för luftvägsinfektioner är till vänter om skylten
Det finns kapacitet för 400 coronatester varje dag i distriktet. en skylt utomhus som med pilar och klar färg pekar att mottagning för luftvägsinfektioner är till vänter om skylten Bild: Yle/Jasmine Urwäder sjukhus,hälsostationer,COVID-19,coronavirus,hälsovårdarmottagning,sjukhusmottagning

Sjuk- och hälsovårdspersonalen gör sitt bästa för att ta hand om coronapatienter och hålla igång verksamheten, men epidemin har väsentligt försvagat distriktets ekonomi. Permitteringar kan inte uteslutas, säger distriktets direktör Göran Honga.

Den höjda beredskapslagen för att vårda coronapatienter har hämmat den normala sjukhusverksamheten, berättar sjukvårdsdistriktet i ett pressmeddelande.

Om undantagstillståndet fortsätter fram till slutet av juli skulle underskottet, efter att medlemskommunerna fakturerats, ligga på 44,2 miljoner euro.

Dessutom finns det preliminära uppskattningar som säger att läget nu också kommer att påverka nästa år. Bland annat kan arbetet att få bort vårdköer och förseningar inom vården leda till ett ökat kostnadstryck för kommunerna.

Permitteringar sista utvägen

För att minska på kostnadstrycket försöker man redan nu fundera vad som kan göras. Personalen uppmuntras till exempel att ta frivilliga semestrar och ledigheter.

- Men om undantagsförhållandena fortsätter länge och om patientantalet förblir lågt, kan det i vissa enheter uppstå en situation där det inte är möjligt att reducera personalens arbetsinsats tillräckligt och på ett ändamålsenligt sätt. En sista utväg vore tillfälliga uppsägningar, säger Honga.

Göran Honga står i mörk kavaj i ett galleri i Närpes.
Göran Honga förstår att situationen kan kännas orättvis för personalen. Göran Honga står i mörk kavaj i ett galleri i Närpes. Bild: Yle/Juho Karlsson kommuner,Utredning,Närpes,Kaskö,Österbotten,göran honga

Vid behov kan sjukvårdsdistriktets direktör inleda samarbetsförhandlingar omfattande hela personalen. Då blir det tal om högst permitteringar i 90 dagar.

Honga förstår att situationen kan kännas orättvis för personalen som konsekvent har gjort sitt bästa. Enligt honom har förberedelserna för coronavirusepidemin och behandlingen av patienterna i sjukvårdsdistriktet skett på ett exemplariskt sätt.

300 coronatester görs varje dag i distriktet - kapacitet för 400

Just nu görs det 300 coronatester varje dag i distriktet. Kapaciteten är 400, men kan ökas ytterligare om det behövs.

Och just nu överstiger kapaciteten efterfrågan. Det här betyder att alla som har luftvägssymptom kan testas, berättar chefsöverläkare Mikko Pietilä till Yle Turku.

Senast i maj börjar man också ta antikroppstest i sjukvårdsdistriktet.

Pietilä säger ändå att testerna inte är utan problem i det här läget.

- Det finns så få som ännu har smittats så ifall testet visar positivt är risken för att resultatet är falsk positivt, ganska högt, säger Pietilä till Yle Turku.

Falskt positivt skulle i det här fallet till exempel betyda att testet visar att man har smittats trots att man inte har det.