Hoppa till huvudinnehåll

Ett av Helsingfors största bussbolag hotas av konkurs – tredje största operatören inom kollektivtrafiken fick böteslapp på 54 miljoner

Linja-autoja varikolla.
Helsingfors Busstrafik Ab sköter ungefär 14 procent av HRT:s busslinjer i huvudstadsregionen. Linja-autoja varikolla. Bild: Henrietta Hassinen / Yle kollektivtrafik,bussar,busstrafik,Bussi,Helsingforsregionens trafik (HRT),Esbo,tidtabeller,Tidtabell för bussar

Det privata bolaget Helsingfors busstrafik hotas av konkurs efter att EU-kommissionen fattat beslut om att bolaget ska betala tillbaka 54 miljoner euro som det fått i stöd. En konkurs skulle ändå inte påverka kollektivtrafiken i huvudstadsregionen avsevärt, trots att bussbolaget är den tredje största operatören, menar Helsingforsregionens trafik.

För ett par veckor sedan vann det privata bolaget Helsingfors Busstrafik HRT:s konkurrensutsättning som omfattade totalt 36 busslinjer i Vanda och östra Helsingfors. Enligt planerna ska bussbolaget börja trafikera linjerna från och med augusti 2021.

Utöver det trafikerar bussbolaget fyrtio linjer både i Helsingfors, Vanda och Esbo. De flesta linjerna körs i kärncentrum.

Men nu hotas bolaget av konkurs.

Kauppalehti var först med nyheten.

Tero Anttila, avdelningsdirektör på Helsingforsregionens trafik, HRT, tror inte att Helsingfors busstrafiks konkurs skulle påverka kollektivtrafiken i huvudstadsregionen avsevärt.

Enligt Anttila är HRT medvetna om situationen och att det kan utgöra en risk. Trots det är han säker på att HRT kan hantera situationen utan större förluster.

- Om bussbolaget går i konkurs kommer bussarna högst antagligen bli kvar och största delen av chaufförerna är säkert färdiga att fortsätta arbeta för konkursboet, säger Anttila.

Tero anttila i duffelrock på mattby nya bussterminal
Tero Anttila tror inte att bussbolagets potentiella konkurs kommer påverka HRT. Tero anttila i duffelrock på mattby nya bussterminal Bild: Yle/Helena von Alfthan Helsingforsregionens trafik,tero anttila

Ifall konkursen blir verklighet och Helsingfors busstrafik måste lägga ner sin verksamhet kan HRT göra korta avtal med andra bolag för att se till att inga linjer blir okörda.

- På längre sikt skulle vi konkurrensutsätta linjerna igen, fortsätter han.

Anttila anser ändå att det kan ta flera år innan det blir klart vad som händer med bolaget.

Nuvarande ägare anser sig inte skyldiga att betala

Helsingfors busstrafik står med en böteslapp på 54 miljoner euro i handen. I juni 2019 meddelade Europeiska kommissionen att bolaget hade fått olagligt stöd från Helsingfors stad åren 2002–2012.

I dag ägs bussbolaget av Koiviston Auto, som är Finlands största busskoncern. Koncernen anser att bussbolaget inte ska behöva återbetala stödet.

Koncernchef Antti Unkuri skriver i ett e-postmeddelande att han har begränsade möjligheter att svara på frågor eftersom ärendet inte är avklarat. Han hänvisar till bolagets pressmeddelande.

I pressmeddelandet motiveras ställningstagandet med att bolaget ägdes av Helsingfors stad då stöden betalades. Därmed anser koncernen att bolagets nuvarande ägare inte är skyldiga att betala summan på 54 miljoner euro.

- Det nuvarande bolaget Helsingfors busstrafik har inte haft någon nytta av det stöd som beviljats då bolaget ägdes av staden.

Helsingfors stad överklagar beslutet

Helsingfors stad sålde bussbolaget år 2015. Fullmäktige motiverade beslutet med att bolaget var olönsamt och att konkurrenssituationen skulle förändras i huvudstadsregionen.

Under de åren som bussbolaget ägdes av staden gav de bolaget fyra lån.

I slutet av 2011 skrev det konkurrerande bussbolaget Nobina ett klagomål till EU-kommissionen om att Helsingfors stad hade gett sitt eget bolag en konkurrensfördel med lånen.

En buss på en väg.
Helsingfors Busstrafik Ab ska börja trafikera linjer i östra Helsingfors och i Vanda från och med augusti 2021. Tero Anttila på HRT är övertygad om att den överhängande konkurrens inte kommer orsaka problem ännu då. En buss på en väg. Bild: Julia Malmsten stad,Buss,kollektivtrafik,väg,Helsingfors

I kommissionens beslut från juni 2019 framkommer det att de anser att lånen som bussbolaget fick från staden inte överensstämde med EU:s regler för statligt stöd.

Helsingfors stad håller ändå inte med kommissionen, och har överklagat beslutet.

- Lånen beviljades på marknadsvillkor. Vi håller heller inte med om kommissionens tolkning av bolagets ekonomiska kontinuitet - alltså att återbetalningsskyldigheten skulle övergå till det nuvarande bolaget, skriver stadsjurist Jenni Rope per e-post.

Stadsstyrelsen kommer i framtiden att ta ställning till återbetalningskravet.

Stadens mål mot kommissionens beslut är ändå fortfarande anhängigt vid Europeiska unionens domstol. EU-kommissionens beslut har därmed inte vunnit laga kraft.

Vem kan ta över själva bussarna?

Olika lösningar har diskuterats för hur en eventuell konkurs kunde lösas på bästa möjliga sätt.

Ett alternativ skulle vara att låta Helsingfors busstrafik gå i konkurs medan Koiviston Auto flyttar över fordonen till koncernens andra bolag.

Alternativt kunde andra bussbolag, såsom Pohjolan Liikenne eller Nobina, köpa upp Helsingfors Busstrafiks bussar. I så fall skulle majoriteten, ungefär 90 procent, av HRT:s busstrafik köras av endast två stora bussbolag.

Artikeln är uppdaterad.

Artikelns ursprungliga rubrik var "En stor del av Helsingfors bussar kan försvinna på grund av konkurs – tredje största operatören inom kollektivtrafik fick böteslapp på 54 miljoner". Den ändrades till "Ett av Helsingfors största bussbolag hotas av konkurs – tredje största operatören inom kollektivtrafiken fick böteslapp på 54 miljoner" för att bättre spegla artikelns innehåll.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen