Hoppa till huvudinnehåll

Nya kajkonstruktioner, plats för flera båtar, nytt badhus och kanske ny restaurang – så ser planerna ut för Stallörsparken och Norra hamnen i Ekenäs

Flygbild av Norra hamnen i Ekenäs, fast inte som det ser ut nu utan en skiss med en stor stombrygga och många kortare stickbryggor. I högra hörnet nere kan man se Knipan.
Så här kunde det se ut i Norra hamnen och Stallörsparken i framtiden. Flygbild av Norra hamnen i Ekenäs, fast inte som det ser ut nu utan en skiss med en stor stombrygga och många kortare stickbryggor. I högra hörnet nere kan man se Knipan. Bild: Janina Skult/JS Bygg&Design hamnar,Skiss,flygbilder,bryggor,Ekenäs,Västnyland,Raseborg,detaljplan,detaljplanering,Planritning,norra hamnen

En stombrygga med stickbryggor med plats för 270 båtar är en av flera synliga förändringar som har skisserats upp sedan arbetet med en planändring för Stallörsparken och en del av Norra hamnen inleddes för drygt två år sedan.

En annan synlig ändring är att Simmis, det vill säga siminrättningen, ersätts med en ny, större byggnad med funktioner som skulle betjäna gästbåtshamnen.

En skiss, teckning på en byggnad invid vatten.
En skiss på hur nya "Simmis" kunde se ut. En skiss, teckning på en byggnad invid vatten. Bild: Janina Skult/JS Bygg&Design hamnar,Skiss,flygbilder,bryggor,Ekenäs,Västnyland,Raseborg,detaljplan,detaljplanering,Planritning,Nya siminrättningen i Ekenäs, skiss

I nya Simmis skulle det finnas diskplats, tvättstuga, dusch- och omklädningsrum och bastu. Den nya siminrättningen skulle byggas lite längre norrut.

I beredningen till en ny detaljplan föreslås också att kajkonstruktionerna i Norra hamnen förnyas.

En skiss, teckning av en kajkant och promenaddäck längs Norra hamnen i Ekenäs.
Nya kajkonstruktioner och ett rejält promenadstråk i trä ritas också upp på papper. En skiss, teckning av en kajkant och promenaddäck längs Norra hamnen i Ekenäs. Bild: Janina Skult/JS Bygg&Design hamnar,Skiss,bryggor,Ekenäs,Västnyland,Raseborg,detaljplan,detaljplanering,Planritning,norra hamnen

Också minigolfbanan i Stallörsparken ska förstoras.

Eventuellt ny restaurang

Detaljplaneändringen påbörjades på initiativ av Raseborgs stad, men stadsstyrelsen har redan i februari 2018 godkänt ett planläggningsinitiativ och föravtal om försäljning av markområden till aktiebolagen Alba i Ekenäs och Ekenäs gästhamn.

Det har lämnats in ett initiativ att bygga en ny restaurang eller ett kafé i området mellan Restaurang Hamnterrassen (Baywatch) och Ekenäs Segelsällskaps nya klubbhus.

En skiss, ritning av en byggnad med stora glasväggar mot havet i  Norra hamnen i Ekenäs.
Vad sägs om ett kafé eller en restaurang till förutom den dryga handfull som finns på området sedan tidigare? En skiss, ritning av en byggnad med stora glasväggar mot havet i Norra hamnen i Ekenäs. Bild: Janina Skult/JS Bygg&Design hamnar,Skiss,bryggor,Ekenäs,Västnyland,Raseborg,detaljplan,detaljplanering,Planritning,restauranger,norra hamnen

Restaurang Albatross vill i sin tur kunna hålla öppet året runt.

Bättre trafikarrangemang

Också trafiken ska planeras om i den nya detaljplanen.

Förslaget är att Strandallén, Stallörsgatan och korsningsområdet mellan Norra Strandgatan och Stallörsgatan ska ändras till en sådan gårdsgata som beskrivs i vägtrafiklagen.

Det betyder maximalt 20 km/h och hastigheten ska anpassas till fotgängarna.

Parkering på en gårdsgata är tillåten på en markerad parkeringsplats.

Det är, enligt stadens tjänstemän, inte ändamålsenligt att helt förbjuda fordonstrafiken på området kring Stallörsparken, i synnerhet med tanke på att man ska kunna ta sig till siminrättningen och badstranden.

På parkeringsområdena i planområdet finns plats för cirka 113 bilar.

En skiss eller ritning på ett grönområde i hamnen med cyklist och en ritad gubbe som ligger och slappar på gräsmattan.
Mera cyklar och fotgängare, färre bilar. Bilarna ska i framtiden köra väldigt sakta eftersom en stor del av området blir gårdsgata. En skiss eller ritning på ett grönområde i hamnen med cyklist och en ritad gubbe som ligger och slappar på gräsmattan. Bild: Janina Skult/JS Bygg&Design hamnar,Skiss,bryggor,Ekenäs,Västnyland,Raseborg,detaljplan,detaljplanering,Planritning,norra hamnen

Meningen är att cykeltrafiken ska styras till gårdsgatorna och de lättrafikleder som går längs parkområdenas kanter.

Strävan är att förbättra cykelförhållandena även genom att anvisa områden för cykelparkering.

Strandområdena reserveras för fotgängare.

Norra hamnens säsongsplatser flyttas annanstans?

I nuvarande översiktsplan konstateras att den nuvarande hamnen har säsongsplatser som med fördel kunde flyttas till andra hamnar i staden. På så sätt kunde Norra hamnen profileras som gästhamn.

Orsaken är bristen på bilparkering. I planområdet finns ingen parkeringskapacitet för långvarig parkering.

En skiss, ritning av Norra hamnen i Ekenäs med nya bryggor och kajkanter
De som nu hyr båtplats i Norra hamnen för hela säsongen kommer kanske att få sig se om efter en annan båtplats i framtiden. Norra hamnen ska profileras som gästhamn, med kortvariga båtgäster utan behov av att parkera en bil vid hamnen. En skiss, ritning av Norra hamnen i Ekenäs med nya bryggor och kajkanter Bild: Janina Skult/JS Bygg&Design hamnar,Skiss,bryggor,Ekenäs,Västnyland,Raseborg,detaljplan,detaljplanering,Planritning,båtar,norra hamnen

Med tanke på helheten borde det göras en utredning av alla båthamnar och säsongsplatser i Ekenäs för att få en tydlig uppfattning om båthamnarnas skick och behovet av platser.

Nästa steg är en utlåtanderunda

Sommaren 2019 ordnade Raseborgs stad en öppen invånarenkät som stöd för Stallörens detaljplan. Staden fick totalt in 758 svar.

Bakom planeringsarbetet finns tanken att utveckla Stallörsparken och Norra hamnen med tanke på trafik, service, båtliv och rekreation.

Planeringsområdet har en areal på omkring tio hektar och ägs av staden med undantag för restaurang Knipans tomt.

Vattenområdena är en del av Natura 2000-området.

En svartvit skiss plus några låtsasfärgbilder över Norra hamnen i Ekenäs med nya bryggor och byggnader.
Än så länge finns planer och skisser på papper, men Raseborgs stad hoppas att detaljplaneändringen över Stallörsparken och delar av Norra hamnen ska godkännas inom cirka ett halvt år En svartvit skiss plus några låtsasfärgbilder över Norra hamnen i Ekenäs med nya bryggor och byggnader. Bild: Janina Skult/JS Bygg&Design hamnar,Skiss,bryggor,Ekenäs,Västnyland,Raseborg,detaljplan,detaljplanering,Planritning,norra hamnen

Härnäst kommer Raseborgs planläggningsnämnd att begära utlåtanden av flera olika instanser.

Åtminstone Nylands NTM-central, Nylands förbund, Västra Nylands museum, Museiverket, Västra Nylands räddningsverk, Polisinrättningen i Västra Nyland, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden, Raseborgs turismtjänster, Sydspetsens miljöhälsa, Raseborgs energi, Raseborgs vatten,
Raseborgs Natur, Raseborgs företagare, Ekenäs centrumförening och föreningen Gamla Stan i Ekenäs ska få säga sitt.

Ett planförslag kommer troligtvis att finnas till påseende i höst.

Tanken är att godkänna detaljplaneändringen för Stallörsparken och delar av Norra hamnen i Ekenäs under vintern 2020-2021.

Källa: Raseborgs planläggningsnämnd, föredragningslista för 29.4.2020

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland